Oblastný futbalový zväz Komárno

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 22 (20.11.2017)


Sekretariát


ObFZ dáva na vedomie FK, že Volebná konferencia na základe stanov ObFZ čl. 40/1 sa uskutoční dňa 24.11.2017 o 17:00 hod. v ŠH Nesvadoch.

Upozorňuje FK, že prerozdelenie finančných prostriedkov z príspevku podľa § 69 ods. 5/a zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (15% pre rok 2017) je možné použiť do 31.12.2017 cez kreditný nákupný systém – webshop.


 Volebná komisia


Uskutočnili sa 3 zasadnutia Volebnej komisie :

24. 10. 2017 v Komárne

06. 11. 2017 v Komárne

17. 11. 2017 v Zlatnej na Ostrove

V priebehu 45. a 46. týždňa od 12. 11. 2017 do 16. 11. 2017 prebehli zasadnutia mikroregiónov nasledovne:

12. 11. 2017 o 16:30 hod. v Komárne

12. 11. 2017 o 18:00 hod. v Tôni

13. 11. 2017 o 17:00 hod. v Marcelovej

16. 11. 2017 o 18:00 hod. v Hurbanove

Mikroregióny na základe kandidačných listín navrhli kandidátov nasledovne:

Predseda ObFZ: Nagy F. 23 klubov, Novák R. 2 kluby.

Vv ObFZ: Baráth J., Hornyák Z., Csepi F., Bukovič P., Viderman R., Valach E., Pupák Š., Volf T.

Členovia Vv ObFZ budú volení na konferencii ako celok.

Predseda Revíznej komisie: Žižka J. 22 klubov, Szalay G. 3 kluby.

Predseda Odvolacej komisie: Badala J. 22 klubov.

Predseda Disciplinárnej komisie: Kovačic T. 25 klubov.

Predseda Volebnej komisie: Bílek J. 23 klubov, Macek V. 1 klub.

Členovia Volebnej komisie: Ravasz E. 19 klubov, Cseh M. 18 klubov, Križan A. 1 klub.

Delegáti na konferenciu ZsFZ: Baráth J. 17 klubov, Bílek J. 16 klubov, Volf T. 18 klubov, Pupák Š. 19 klubov, Kovačic T. 18 klubov, Kraslan M. 15 klubov, Valach E. 4 kluby, Kele G. 4 kluby, Viderman R. 3 kluby, Kovačic A. 2 kluby, Macek V. 1 klub.

Z 32 klubov ObFZ sa na zasadnutiach Mikroregiónov nezúčastnilo 6 klubov. 


Športovo-technická komisia


ZHT 25.11.2017 – dospelích sa uskutoční v ŠH v Nesvadoch, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.Disciplinárna komisia

U 51 – DK žiada písomné stanovisko od FK Šrobárová k HNS hráča Gabriel Kosztolányi 1016090 po skončení MZ FK Šrobárová – TJ Družstevník Pribeta


Trénersko - metodická komisia


TMK oznamuje, že TMK ZsFZ organizuje „Doškolovací seminár trénerov UEFA B a Grassroots C licencie“:

Termín: 09.12.2017 o 09:00 hod.

Miesto: Študentský domov Antona Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38, Nitra

Úťastnícky poplatok: 15, - Eur

Rozsah školenia: 8 hod.

Úhrada: IBAN SK 54 0200 0000 0000 1933 3112 VS: 304173

Prihlášky zasielajte len elektronicky cez www.trenerportal.sk do 05.12.2017

 

TOPlist