Oblastný futbalový zväz Komárno

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 51 (20.06.2018)


Sekretariát


Sekretariát – oznamuje, že Riadna Konferencia ObFZ Komárno sa uskutoční 13.07.2018 (piatok) o 18:00 hod. na ObFZ, Elektrárenská1, Komárno.

Po skončení Konferencie sa uskutoční Aktív ŠTK spolu s pridelením čísiel na súťažný ročník 2018/2019.


ŠTK

ŠTK – Podmienky pre zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Komárno 2018/2019.

  1. Podanie záväznej prihlášky prostredníctvom ISSF do 05.07.2018 (zvlášť dospelí, dorast U19, žiaci U15 a prípravky). V prihláške treba uviesť požadované číslo (hody).
  2. Nenávratný štartový vklad VI. Liga MEVA dospelí 150,- Euro, VII. liga 100,- Euro mládežnícke družstvá štartový vklad neplatia. Vklad uhradiť na účet ObFZ Komárno, SK 10 7500 0000 0003 2688 0263.
  3. Kluby zaradené v VI. Lige MEVA musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach minimálne jedno družstvo (okrem výnimiek – obce do 700 obyvateľov).
  4. Do súťaží nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané finančné podlžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK za súťažný ročník 2017/2018.

Superpohár – medzi víťazom VI. Ligy MEVA TJ Družstevník Pribeta a víťazom VII. ligy TJ Družstevník Číčov sa uskutoční 29.06.2018 (piatok) o 18:00 hod. na ihrisku v Pribete. 

VII. liga

ŠK Veľký Ostrov - TJ Družstevník Dedina Mládeže - 28. kolo - ŠTK podľa SP SFZ čl. 82/b kontumuje stretnutie a podľa SP SFZ čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Dedina Mládeže.

IV. liga Žiaci U15

TJ Družstevník Búč - FC Okoličná na Ostrove - 22. kolo - ŠTK podľa SP SFZ čl. 82/b kontumuje stretnutie a podľa SP SFZ čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Búč. ŠTK odstupuje FC Okoličná na Ostrove na doriešenie DK ObFZ KN podľa RS ObFZ KN 2017/2018 B10/f. ŠTK ObFZ KN ŠTK žiada FC Okoličná na Ostrove predložiť doklad o zaplatení 50,-  za účelne vynaložené náklady podľa RS ObFZ KN 2017/2018 A/6/c pre TJ Družstevník Búč do 27.06.2018.


Disciplinárna komisia


Tresty

Začatie disciplinárneho konania (čl.71/1,2,3a)

Pozastavenie výkonu športu

- za ČK

U119 - Ádám Vörös 1222323 FC Radvaň nad Dunajom čl. 47/1a, 2a - 1. s. s. N od 13. 06. 2018

U120 - Tibor Tolvaj 1386789 TJ Družstevník Číčov žiaci čl. 37/2,3 - 1. s. s. N od 13. 06. 2018

U121 - Máté Domonkos 1327479 FC Bátorove Kosihy žiaci čl. 37/2,3 - 1. s. s. N od 13. 06. 2018

- za 5 ŽK

U122 - Róbert Viderman 1311422 FK Marcelová B čl. 37/5a - 1. s. s. N od 13. 06. 2018

U123 - Attila Tokár 1232838 FK Vrbová nad Váhom/Kava čl. 37/5a - 1. s. s. N od 13. 06. 2018

Disciplinárne sankcie

U124 - Peter Tóth 1201469 ŠK Veľký Ostrov čl. 48/1c, 2b - 6 mesiacov N od 13. 06. 2018

U125 - ŠK Veľký Ostrov - DK na podnet ŠTK podľa RS ObFZ KN A/6/d trestá pokutou 500,- Eur + RP a pozastavuje výkon športu do 30.06.2019.

U126 - DK na podnet ŠTK podľa RS TU 10/f trestá FC Okoličná na Ostrove, žiaci 50,- € + RP


Komisia rozhodcov

KR - zverejňuje termín a miesto fyzických previerok R, ktoré sa budú konať dňa 27.06.2018 (streda) o 18:00 hod. na štadióne KFC Komárno. R sú povinní odovzdať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára.Najbližšia úradná správa vyjde v piatok 29.06.2018

TOPlist