Oblastný futbalový zväz Komárno

Na základe RS ObFz Komárno A6G (Smernica pre bezhotovostný styk ) žiadame FK
uhradiť 2. splátku do 30. 09. 2017

 

Bezhotovostný styk číslo účtu 2929852666/1100 (IBAN SK 46 1100 0000 0029 2985 2666)

001 Bátorove Kosihy                      550 Eur                                002 Bodza – Holiare                       250 Eur

004 Búč                                             500 Eur                                003 Bodzianske Lúky                     250 Eur

006 Chotín                                         50 Eur                                032 Čalovec                                          0  Eur

007 Dulovce                                      550 Eur                               005 Čičov                                         250 Eur

010 Iža                                                500 Eur                                023 Dedina Mládeže                    250 Eur

031 Kolárovo                                         0 Eur                                015 Modrany                                  550 Eur

011 Kameničná                                 500 Eur                                017 Nová Stráž                              550 Eur

033 Marcelová                                  500 Eur                                020 Radvaň                                    500 Eur

014 Moča                                           550 Eur                                024 Tôň                                           250 Eur

018 Patince                                        500 Eur                                025 Un.JS - SJ Egy.                             0 Eur

019 Pribeta                                        550 Eur                                027 Veľký Ostrov                            250 Eur

021 Sokolce                                           0 Eur                                035 Bajč                                            250 Eur

022 Šrobárová                                   500 Eur                                008 Hurbanovo                               150 Eur

028 Vrbová/Kava                              500 Eur                                009 Imeľ                                           200 Eur

029 Zemianska Olča                         550 Eur                                012 FC Activ                                     200 Eur

030 Zlatná n/O                                  550 Eur                                016 Nesvady                                    250 Eur

037 Svätý Peter                                 150 Eur                                034 Okoličná n/O                            200 Eur

038 KFC Komárno                             100 Eur

TOPlist