Oblastný futbalový zväz Komárno

Na základe RS ObFz Komárno A6G (Smernica pre bezhotovostný styk ) žiadame FK
uhradiť 4. splátku do 30. 04. 2018

 

Bezhotovostný styk číslo účtu 2929852666/1100 (IBAN SK 46 1100 0000 0029 2985 2666)

001 Bátorove Kosihy                       650 Eur                                002 Bodza – Holiare                       200 Eur

004 Búč                                             550 Eur                                003 Bodzianske Lúky                     200 Eur

006 Chotín                                        200 Eur                                032 Čalovec                                          0  Eur

007 Dulovce                                      500 Eur                               005 Čičov                                         300 Eur

010 Iža                                                500 Eur                                023 Dedina Mládeže                    200 Eur

031 Kolárovo                                         0 Eur                                015 Modrany                                      0 Eur

011 Kameničná                                 500 Eur                                017 Nová Stráž                              550 Eur

033 Marcelová                                  500 Eur                                020 Radvaň                                    500 Eur

014 Moča                                           550 Eur                                024 Tôň                                           200 Eur

018 Patince                                        500 Eur                                025 Un.JS - SJ Egy.                             0 Eur

019 Pribeta                                        550 Eur                                027 Veľký Ostrov                            300 Eur

021 Sokolce                                           0 Eur                                035 Bajč                                            250 Eur

022 Šrobárová                                   500 Eur                                008 Hurbanovo                                   0 Eur

028 Vrbová/Kava                              500 Eur                                009 Imeľ                                               0 Eur

029 Zemianska Olča                         500 Eur                                012 FC Activ                                     200 Eur

030 Zlatná n/O                                      0 Eur                                016 Nesvady                                         0 Eur

037 Svätý Peter                                 150 Eur                                034 Okoličná n/O                            100 Eur

038 KFC Komárno                                50 Eur

TOPlist