Oblastný futbalový zväz Komárno

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 30 (21.02.2018)


Matričná komisia


Matričná komisia upozorňuje že žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

 od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie  


ŠTK


ŠTK - žiada FK aby predložili výnimky hracích dní a časov na jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018 do 26.02.2018

VI. liga MEVA

FK Vrbová nad Váhom/Kava - domáce stretnutia odohrá vždy v sobotu ÚHČ

VII. liga

ŠK Veľký Ostrov - domáce stretnutia odohrá vždy v sobotu ÚHČ

VI. liga U 19 dorast

FK Zlatná na Ostrove - domáce stretnutia odohrá vždy v sobotu o 10:30 hod.

IV. liga U 15 žiaci

FK Zlatná na Ostrove - domáce stretnutia odohrá vždy v nedeľu o 10:30 hod.

Prípravka U 11 - skupina "A"

MŠK Hurbanovo B - domáce stretnutia odohrá vždy v piatok o 16:00 hod.

Prípravka U 11 - skupina "B"

MŠK Hurbanovo B - domáce stretnutia odohrá vždy v piatok o 16:00 hod.


Komisia rozhodcov


KR - zverejňuje termín doškolovacieho seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Komárno. Seminár sa uskutoční 28.02.2018 v stredu so začiatkom o 16:30 hod. v priestoroch ObFZ Komárno, Elektrárenská 1.

Účasť všetkých rozhodcov a delegátov je povinná.

Poplatok za seminár je 5 Eur.

KR - dáva na vedomie, že turnaj rozhodcov ZsFZ sa uskutoční dňa 3.3.2018 v ŠH Nitra. Prihlásiť sa môžete u predsedu KR T. Marsala na tel. č. 0908 072 558 alebo u člena VV T. Volfa na tel. č. 0905 385 253.

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 29 (14.02.2018)


Sekretariát


Sekretariát oznamuje, že vo 7. týždni (od 12.02.2018 - do 18.02.2018) má predĺžené stránkové hodiny.  V piatok od 16:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 10:00 hod. do 12:00 hod.


ŠTK


ŠTK - žiada FK aby predložili výnimky hracích dní a časov na jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018 do 26.02.2018


Komisia rozhodcov


KR - zverejňuje termín doškolovacieho seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Komárno.

Seminár sa uskutoční 18.02.2018 v nedeľu so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch ObFZ Komárno, Elektrárenská 1.

Účasť všetkých rozhodcov a delegátov je povinná.

Poplatok za seminár je 5 Eur.


Matričná komisia

Matričná komisia upozorňuje že žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie  

 

 

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 28 (07.02.2018)

 


Matričná komisia


Matričná komisia upozorňuje že žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie  


ŠTK


ŠTK - žiada FK aby predložili výnimky hracích dní a časov na jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018 do 26.02.2018


Komisia rozhodcov


KR - zverejňuje termín doškolovacieho seminára rozhodcov a delegátov ObFZ Komárno.

Seminár sa uskutoční 18.02.2018 v nedeľu so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch ObFZ Komárno, Elektrárenská 1.

Účasť všetkých rozhodcov a delegátov je povinná.

Poplatok za seminár je 5 Eur.


Trénersko - metodická komisia


TMK oznamuje, že ObFZ Nové Zámky, ObFZ Komárno v spolupráci s TÚ SFZ organizuje „Seminár trénerov UEFA Grassroots C licencie“:

Termín: 10.02.2018 (sobota) o 09:00 hod.

Miesto: SOŠ Priemstav, Nitrianska 61, Nové Zámky

Úťastnícky poplatok: 20, - Eur

Rozsah školenia: 4 hod.

Úhrada:

IBAN:  SK 54 1111 0000 0066 0965 8002

VS: meno účastníka

Prihlášky zasielajte elektronicky na e-mail: sekretar@obfznz.sk

prihlášku nájdete na: http://obfz-nove-zamky.futbalnet.sk/sekcia/2276/

                                              

PROGRAM SEMINÁRA

08:30 – 09:00             Prezentácia účastníkov

09:00 – 09:15             Otvorenie seminára

09:15 – 09:30             Informácia o vzdelávaní trénerov

09:30 - 11:00              Prípravné hry na zdokonaľovanie herných činností jednotlivca u detí (žiaci, dorast)

                                    Peter Buranský

11:00 – 12:30              Interakcia tréner – rozhodca, rozhodca - hráč              

                        Peter Buranský  

 

Upozornenie: Bez platnej licencie nebude možné trénera zapísať do zápisu o stretnutí.

 

                                                        

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 27 (31.01.2018)


Matričná komisia

Matričná komisia upozorňuje že žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie  


Trénersko - metodická komisia


TMK oznamuje, že ObFZ Nové Zámky, ObFZ Komárno v spolupráci s TÚ SFZ organizuje „Seminár trénerov UEFA Grassroots C licencie“:

Termín: 10.02.2018 (sobota) o 09:00 hod.

Miesto: SOŠ Priemstav, Nitrianska 61, Nové Zámky

Úťastnícky poplatok: 20, - Eur

Rozsah školenia: 4 hod.

Úhrada:

IBAN:  SK 54 1111 0000 0066 0965 8002

VS: meno účastníka

Prihlášky zasielajte do 5.2.2018  elektronicky na e-mail: sekretar@obfznz.sk

prihlášku nájdete na: http://obfz-nove-zamky.futbalnet.sk/sekcia/2276/

                                              

PROGRAM SEMINÁRA

08:30 – 09:00              Prezentácia účastníkov

09:00 – 09:15              Otvorenie seminára

09:15 – 09:30              Informácia o vzdelávaní trénerov

09:30 - 11:00               Prípravné hry na zdokonaľovanie herných činností jednotlivca u detí (žiaci, dorast)

                                    Peter Buranský

11:00 – 12:30              Interakcia tréner – rozhodca, rozhodca - hráč              

                        Peter Buranský  

 

Upozornenie: Bez platnej licencie nebude možné trénera zapísať do zápisu o stretnutí.

 

                                                        

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 26 (22.01.2018)


Sekretariát


Začiatkom 3. týždňa 2018 boli na FK zaslané faktúry (vyúčtovanie DO za obdobie od 01.07.2018 - do 31.12.2018)

Sekretariát oznamuje, že vo 4. týždni (od 22.01.2018 - do 28.01.2018) má predĺžené stránkové hodiny.  V piatok od 16:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 10:00 hod. do 12:00 hod.


Matričná komisia


Matričná komisia upozorňuje že žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 25 (14.01.2018)


Sekretariát


Na volebnej konferencii ZsFZ v Nitre 12.01.2018 boli zvolení:

Predseda ZsFZ: p. Ladislav Gádoši

Výkonný výbor ZsFZ: p. František Urban, p. Ján Panák, p. Peter Kováč, p. Miroslav Guček, p. Štefan Korman, p. Vladimír Hracho, p. Pavol Šipoš, p. Anton Laco, p. František Nagy, p. Ervín Kiss, p. Arpád Benovič

Predseda Revíznej komisie ZsFZ: p. Ján Bott

Predseda Disciplinárnej komisie: p. Miroslav Vlk

Predseda Odvolacej komisie: p. Miroslav Jaška

Delegáti na konferenciu SFZ: za Nitriansky kraj p. Alena Žáčeková - Jančoková a p. Stanislav Kysel, za Trnavský kraj p. Zsolt Fehér a p. Imrich Kovács a za Trenčiansky kraj p. Karol Janas a p. Miroslav Barinka. Náhradníci p. Ľuboš Marci, p. Miroslav Kvaššay a p. Marek Gula.


Matričná komisia


Matričná komisia upozorňuje že žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

 

 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 24 (22.12.2017)

 


Výkonný výbor


Dňa 22.12.2017 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Výkonného výboru ObFZ Komárno

1. Výkonný výbor schválil: a) Rozpočet ObFZ na rok 2018    

                                       b) Plán práce na rok 2018

2. Výkonný výbor podľa stanov ObFZ zvolil na funkčné obdobie 2018 - 2021 podpredsedu ObFZ a predsedov Odborných komisií:

za podpredsedu ObFZ: p. Štefana Pupáka

za predsedu KR: p. Tomáša Marsala

za predsedu ŠTK: p. Milana Kraslana

za predsedu TMK: p. Tomáša Bacigála

za predsedu KM a ŠF: p. Tomáša Száraza

za predsedu EK: p. Tomáša Prágayho

 

Výkonný výbor žiada predsedov Odborných komisií aby predložili zoznam členov komisií do 15.1.2018.

 

ObFZ ďakuje všetkým FK, hráčom, funkcionárom a priaznivcom za spoluprácu v roku 2017, praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v novom roku 2018 veľa zdravia, osobných a športových úspechov.

                                                                  

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 23 (05.12.2017)


Sekretariát


Upozorňuje FK, že prerozdelenie finančných prostriedkov z príspevku podľa § 69 ods. 5/a zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (15% pre rok 2017) je možné použiť do 31.12.2017 cez kreditný nákupný systém – webshop.


 Volebná komisia


Na Volebnej konferencii dňa 24. 11. 2017 v ŠH v Nesvadoch prebehli voľby do orgánov ObFZ Komárno nasledovne:

Predseda ObFZ: Nagy František 25 hlasov (Novák Roland 6 hlasov).

Predseda Revíznej komisie: Žižka Ján 19 hlasov (Szalay Gabriel 12 hlasov).

Výkonný výbor ObFZ: Bukovič Peter, Csepi Ferdinand, Hornyák Zoltán, Baráth Juraj, Viderman Róbert, Kele Gejza, Pupák Štefan, Volf Tomáš.

Odvolacia komisia: Badala Jozef 28 hlasov.

Disciplinárna komisia: Kovačic Tibor 29 hlasov.

Predseda Volebnej komisie: Bílek Ján 29 hlasov.

Členovia Volebnej komisie: Ravasz Edmund 21 hlasov, Cseh Miklós 20 hlasov (Križan Attila 13 hlasov)

Delegáti na Konferenciu ZsFZ: Kovačic Tibor 24 hlasov, Pupák Štefan 20 hlasov, Bílek Ján 20 hlasov, Baráth Juraj 16 hlasov, Volf Tomáš 15 hlasov ( Kraslan Milan 14 hlasov, Kovačic Alexander 8 hlasov, Kele Gejza 7 hlasov, Valach Emil 6 hlasov, Viderman Róbert 4 hlasy)Disciplinárna komisia

U 52 – Gabriel Kosztolányi 1016090 FK Šrobárová DK na podnet R a DZ trestá podľa DP čl. 71/1 a 2a,b a čl. 47/1a a 2a na 2 s.s. N a pokutou 20 Eur + RP od 05.12.2017


 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 22 (20.11.2017)


Sekretariát


ObFZ dáva na vedomie FK, že Volebná konferencia na základe stanov ObFZ čl. 40/1 sa uskutoční dňa 24.11.2017 o 17:00 hod. v ŠH Nesvadoch.

Upozorňuje FK, že prerozdelenie finančných prostriedkov z príspevku podľa § 69 ods. 5/a zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (15% pre rok 2017) je možné použiť do 31.12.2017 cez kreditný nákupný systém – webshop.


 Volebná komisia


Uskutočnili sa 3 zasadnutia Volebnej komisie :

24. 10. 2017 v Komárne

06. 11. 2017 v Komárne

17. 11. 2017 v Zlatnej na Ostrove

V priebehu 45. a 46. týždňa od 12. 11. 2017 do 16. 11. 2017 prebehli zasadnutia mikroregiónov nasledovne:

12. 11. 2017 o 16:30 hod. v Komárne

12. 11. 2017 o 18:00 hod. v Tôni

13. 11. 2017 o 17:00 hod. v Marcelovej

16. 11. 2017 o 18:00 hod. v Hurbanove

Mikroregióny na základe kandidačných listín navrhli kandidátov nasledovne:

Predseda ObFZ: Nagy F. 23 klubov, Novák R. 2 kluby.

Vv ObFZ: Baráth J., Hornyák Z., Csepi F., Bukovič P., Viderman R., Valach E., Pupák Š., Volf T.

Členovia Vv ObFZ budú volení na konferencii ako celok.

Predseda Revíznej komisie: Žižka J. 22 klubov, Szalay G. 3 kluby.

Predseda Odvolacej komisie: Badala J. 22 klubov.

Predseda Disciplinárnej komisie: Kovačic T. 25 klubov.

Predseda Volebnej komisie: Bílek J. 23 klubov, Macek V. 1 klub.

Členovia Volebnej komisie: Ravasz E. 19 klubov, Cseh M. 18 klubov, Križan A. 1 klub.

Delegáti na konferenciu ZsFZ: Baráth J. 17 klubov, Bílek J. 16 klubov, Volf T. 18 klubov, Pupák Š. 19 klubov, Kovačic T. 18 klubov, Kraslan M. 15 klubov, Valach E. 4 kluby, Kele G. 4 kluby, Viderman R. 3 kluby, Kovačic A. 2 kluby, Macek V. 1 klub.

Z 32 klubov ObFZ sa na zasadnutiach Mikroregiónov nezúčastnilo 6 klubov. 


Športovo-technická komisia


ZHT 25.11.2017 – dospelích sa uskutoční v ŠH v Nesvadoch, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.Disciplinárna komisia


U 51 – DK žiada písomné stanovisko od FK Šrobárová k HNS hráča Gabriel Kosztolányi 1016090 po skončení MZ FK Šrobárová – TJ Družstevník Pribeta


Trénersko - metodická komisia


TMK oznamuje, že TMK ZsFZ organizuje „Doškolovací seminár trénerov UEFA B a Grassroots C licencie“:

Termín: 09.12.2017 o 09:00 hod.

Miesto: Študentský domov Antona Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38, Nitra

Úťastnícky poplatok: 15, - Eur

Rozsah školenia: 8 hod.

Úhrada: IBAN SK 54 0200 0000 0000 1933 3112 VS: 304173

Prihlášky zasielajte len elektronicky cez www.trenerportal.sk do 05.12.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 21 (08.11.2017)


Sekretariát


ObFZ dáva na vedomie FK, že Volebná konferencia na základe stanov ObFZ čl. 40/1 sa uskutoční dňa 24.11.2017 o 17:00 hod. v ŠH Nesvadoch.

Upozorňuje FK, že prerozdelenie finančných prostriedkov z príspevku podľa § 69 ods. 5/a zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (15% pre rok 2017) je možné použiť do 31.12.2017 cez kreditný nákupný systém – webshop.

Upozorňuje FK aby svoje záväzky voči ObFZ uhradili do 14.11.2017

Výkonný výbor ObFZ schválil „Mikroregióny“ v nasledovnom zložení:

 1. TJ Družstevník Čičov, FK Activ Veľké Kosihy, TJ Družstevník Bodza – Holiare, ŠK Fénix Tôň, FK FC Zemianska Olča, ŠK Bodzianske Lúky, FC Okoličná na Ostrove, ŠK Veľký Ostrov.
 2. TJ Dynamo Nová Stráž, KFC Komárno, TJ Agro Kameničná, FC Zlatná na Ostrove, TJ Družstevník Vrbová nad Váhom/Kava, OŠK Iža, FC Prameň Patince, FK Chotín.
 3. FK Kolárovo, TJ Družstevník Dedina Mládeže, SC Nesvady, MŠK Hurbanovo, TJ Imeľ, OŠK Svätý Peter, FC Dulovce, FC Dynamo Bajč.
 4. TJ Družstevník Búč, FC Bátorove Kosihy, FK Modrany, FK Šrobárová, FK Marcelová, DFC Moča, TJ Družstevník Pribeta, FC Radvaň nad Dunajom

Športovo-technická komisia


VI. liga MEVA

FK Marcelová B – TJ Dynamo Nová Stráž (14.kolo) – ŠTK ObFZ kontumuje stretnutie podľa SP čl. 82/1/g a podľa SP čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Marcelová B. ŠTK ObFZ odstupuje TJ Dynamo Nová Stráž na doriešenie na DK v zmysle RS 2017/2018 B/10/i

ŠTK usporiada ZHT 2017 v nasledovných termínoch:

11.11.2017 – Modrany – žiaci, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.

17.11.2017 – Zlatná na Ostrove – prípravka, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.

17.11.2017 – Modrany – dorast, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.

V kategóriách prípravky, žiaci a dorast sa treba prihlásiť do 5.11.2017.

25.11.2017 – Nesvady – dospelí, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.

V kategórii dospelích štartuje prvých 6 mužstiev zo VI. Ligy – MEVA a prví dvaja zo VII. ligy.Disciplinárna komisia

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 48 – Peter Jakab 1205992 OŠK Iža podľa DP čl.37/5a - 1 s. s od 08.11.2017

U 49 – Milan Szabó 1311387 FC Dulovce podľa DP čl.37/5a - 1 s. s od 08.11.2017

U 50 – DK na podnet ŠTK podľa RS 10/i ukladá pokutu TJ Dynamo Nová Stráž 150 Eur + RP

Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: NE: Jankó, Zácsik, Kuczman, Mészáros, Bórik, Bušansky,Németh Z, Keszegh, Lovász


Trénersko - metodická komisia


TMK oznamuje, že TMK ZsFZ organizuje „Doškolovací seminár trénerov UEFA B a Grassroots C licencie“:

Termín: 09.12.2017 o 09:00 hod.

Miesto: Študentský domov Antona Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38, Nitra

Úťastnícky poplatok: 15, - Eur

Rozsah školenia: 8 hod.

Úhrada: IBAN SK 54 0200 0000 0000 1933 3112 VS: 304173

Prihlášky zasielajte len elektronicky cez www.trenerportal.sk do 05.12.2017

  Najbližšia úradná správa vyjde vo štvrtok 16.11.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 20 (02.11.2017)


Sekretariát


ObFZ dáva na vedomie FK, že Volebná konferencia na základe stanov ObFZ čl. 40/1 sa uskutoční dňa 24.11.2017 o 17:00 hod. v ŠH Nesvadoch.

Upozorňuje FK, že prerozdelenie finančných prostriedkov z príspevku podľa § 69 ods. 5/a zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (15% pre rok 2017) je možné použiť do 31.12.2017 cez kreditný nákupný systém – webshop.


Športovo-technická komisia


VI. liga MEVA

FK Modrany – FC Bátorove Kosihy 14.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 04.11.2017 sobota o 13:30 hod.

FK FC Zemianska Olča – TJ Agro Kameničná 13.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 19.11.2017 nedeľa o 13:30 hod

ŠTK usporiada ZHT 2017 v nasledovných termínoch:

11.11.2017 – Modrany – žiaci, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.

17.11.2017 – Zlatná na Ostrove – prípravka, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.

17.11.2017 – Modrany – dorast, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.

V kategóriách prípravky, žiaci a dorast sa treba prihlásiť do 5.11.2017.

Oprava

25.11.2017 – Nesvady – dospelí, zraz účastníkov o 08:15 hod. - začiatok o 08:30 hod.

V kategórii dospelích štartuje prvých 6 mužstiev zo VI. Ligy – MEVA a prví dvaja zo VII. ligy.Disciplinárna komisia

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 45 – Andor Szabó 1202806 FK Modrany podľa DP čl.37/5a - 1 s. s od 02.11.2017

U 46 – Zoltán Szigeti 1162952 FC Bátorove Kosihy podľa DP čl.37/5a - 1 s. s od 02.11.2017

U 47 – DK berie na vedomie vyjadrenie TJ Družstevník Bodza - Holiare a podľa DP čl. 58/1a,2a.

           Divák Jozef Varga 6 mes. zákaz vstupu na všetky stretnutia TJ Družstevník Bodza - Holiare


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: SO-NE: Jankó, Zácsik, Kuczman, Mészáros, Bórik, Bušansky

KR eviduje pochvalu od FK Vrbová nad Váhom/Kava na výkon R Mogyorósi J, Jakubáč, Borka v zápase Vrbová – Patince.


Trénersko - metodická komisia


TMK oznamuje, že TMK ZsFZ organizuje „Doškolovací seminár trénerov UEFA B a Grassroots C licencie“:

Termín: 09.12.2017 o 09:00 hod.

Miesto: Študentský domov Antona Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38, Nitra

Úťastnícky poplatok: 15, - Eur

Rozsah školenia: 8 hod.

Úhrada: IBAN SK 54 0200 0000 0000 1933 3112 VS: 304173

Prihlášky zasielajte len elektronicky cez www.trenerportal.sk do 05.12.2017

  Najbližšia úradná správa vyjde vo štvrtok 08.11.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 19 (25.10.2017)


Sekretariát


ObFZ dáva na vedomie FK, že Volebná konferencia na základe stanov ObFZ čl. 40/1 sa uskutoční dňa 24.11.2017 o 17:00 hod. Miesto konania bude upresnené.

Upozorňuje FK, že prerozdelenie finančných prostriedkov z príspevku podľa § 69 ods. 5/a zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (15% pre rok 2017) je možné použiť do 31.12.2017 cez kreditný nákupný systém – webshop.


Športovo-technická komisia


VI. liga MEVA

FK Vrbová nad Váhom/Kava – FK Marcelová B 15.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 11.11.2017 sobota o 13:30 hod.

VII. liga

TJ Družstevník Dedina Mládeže – TJ Družstevník Číčov 13. kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 11.11.2017 v sobota o 13.30 hod.

TJ Družstevník Číčov- ŠK Bodzianske Lúky 14.kolo ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 4.11.2017 v sobotu o 13.30 hod.

IV.liga - Žiaci U 15

FK FC Zemianska Olča – FK Zlatná na Ostrove 11.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 29.10.2017 nedeľa o 10:30 hod.

FK Modrany- FK Activ Veľké Kosihy 11.kolo ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 28.10.2017 o 10.30 hod.

 

ŠTK usporiada ZHT 2017 v nasledovných termínoch:

11.11.2017 – Modrany – žiaci

17.11.2017 – Zlatná na Ostrove – prípravka

17.11.2017 – Modrany – dorast

25.11.2017 – Zlatná na Ostrove – dospelí

V kategóriách prípravky, žiaci a dorast sa treba prihlásiť do 5.11.2017.

V kategórii dospelích štartuje prvých 6 mužstiev zo VI. Ligy – MEVA a prví dvaja zo VII. ligy.Disciplinárna komisia

Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U 40 – Roderik Szábó 1336673 TJ Agro Kameničná podľa DP čl. 37/2,3 - 1 s. s od 25.10.2017

U 41 – Attila Tokár 1232838 FK Vrbová nad Váhom/Kava podľa DP čl. 37/2,3 - 1 s. s od 25.10.2017

U 42 – Čerešník Ján 1184886 FK Vrbová nad Váhom/Kava podľa DP čl. 37/2,3 - 1 s. s od 25.10.2017

U 43 – Máté Domonkos 1327479 FK Bátorove Kosihy - žiaci podľa DP čl. 47/1a,2a - 1 s. s od 25.10.2017

U 44 – Bálint Vörös 1316038 FK Chotín – žiaci podľa DP čl. 37/2,3 - 1 s. s od 25.10.2017


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: SO-NE: Jankó, Zácsik, Tóth H,Kuczman

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!

KR eviduje pochvalu od FK Šrobárová na výkon R Tóth H, Beták v zápase Modrany – Šrobárová.


Trénersko - metodická komisia


TMK oznamuje, že TMK ZsFZ organizuje „Doškolovací seminár trénerov UEFA B a Grassroots C licencie“:

Termín: 09.12.2017 o 09:00 hod.

Miesto: Študentský domov Antona Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38, Nitra

Úťastnícky poplatok: 15, - Eur

Rozsah školenia: 8 hod.

Úhrada: IBAN SK 54 0200 0000 0000 1933 3112 VS: 304173

Prihlášky zasielajte len elektronicky cez www.trenerportal.sk do 05.12.2017

  Najbližšia úradná správa vyjde vo štvrtok 02.11.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 18 (18.10.2017)


Športovo-technická komisia


VI. liga MEVA

FC Bátorove Kosihy - FK Marcelová B, 13..kolo -  ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 28.10.2017 sobota o 14:00 hod. podľa SP SFZ čl.35/5

FK Marcelová B – TJ Dynamo Nová Stráž, 14.kolo -  ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 04.11.2017 sobota o 13:30 hod.

FK Zlatná na Ostrove – Družstevník Búč, 15.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 11.11.2017 sobota o 13:30 hod.

VII. liga

ŠK Bodzianske Lúky – Fénix Tôň 13. kolo - ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 28.10.2017 sobota o 14:00 hod.

TJ DR Bodza – Holiare – Dynamo Bajč 13.kolo - - ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 29.10.2017 nedeľa o 10:30 hod.

ŠK Veľký Ostrov – TJ DR Čičov, 12.kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 22.10.2017 nedeľa o 13:00 hod.

VI. liga Dorast U19

FC Bátorove Kosihy – FC Dulovce ,8.kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 21.10.2017 sobota o 13:00 hod.

IV.liga - Žiaci U 15

TJ DR Búč – FK Zemianska Olča, 10.kolo - ŠTK nariaďuje odohrať MZ  dňa 04.11.2017 sobota o 10:00 hod.Disciplinárna komisia

Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U 33 – Bálint Czirok 1198261TJ DR Bodza -  Holiare podľa DP čl. 49/1a, 2a - 3 s. s od 18.10.2017

U 34 – Dávid Leczkési 1308903 ŠK Veľký Ostrov  podľa DP čl. 49/1/a, 2a c - 3 s. s od 18.10.2017

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 35 – Gergely Berecz 1170159 FK Zlatná na Ostrove podľa DP čl.37/5a - 1 s. s od 18.10.2017

U 36 -  Peter Susik 1309714  FK Zlatná na Ostrove podľa DP čl.37/5a - 1 s. s od 18.10.2017

U 37 -  Peter Tóth 1201469  ŠK Veľký Ostrov  podľa DP čl.37/5a - 1 s. s od 18.10.2017

U 38 – DK žiada od TJ Dr Bodza – Holiare určiť meno diváka, ktorý HNS na MZ TJ DR Bodza – Holiare – ŠK Veľký Ostrov

U 39 – DK podľa DP čl. 11/1,2,3,4 dáva pokarhanie VM FK Activ Veľké Kosihy

M. Mandalík, nar, 02.02.1984 za NS v MZ TJ Imeľ – FK Activ Veľké Kosihy – prípravka.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Kuczman, Jankó, Zácsik, Habara, Németh, Z. Bórik

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!


Najbližšia úradná správa vyjde v stredu 25.10.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 16 (12.10.2017)


Sekretariát


Upozorňuje FK aby svoje záväzky voči ObFZ uhradili do 16.10.2017


Športovo-technická komisia


VI. liga MEVA

OŠK Iža - TJ Družstevník Búč 12.kolo – ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 22.10.2017 nedeľa o 10:30 hod. 

FC Marcelová "B" - TJ Dynamo Nová Stráž 14.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 05.11.2017 nedeľa o 13:30 hod.

VII. liga 

ŠK Veľký Ostrov - TJ Družstevník Dedina Mládeže 14. kolo ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 04.11.2017 sobota o 13:30 hod.

Prípravky

MŠK Hurbanovo "B" - TJ Družstevník Čičov 7. kolo ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 27.10.2017 piatok o 16:00 hod.Disciplinárna komisia

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 32 –  Kristián Oláh 1185598 – DFC Moča – DP.čl.37/5a – 1 s.s. „N“ od 11.10.2017


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Jankó, Kuczman, Mészáros, Bórik, Zácsik, Tóth L.

KR dáva na vedomie hráčom a funkcionárom klubov pôsobiacich v súťažiach riadených ObFZ Komárno, že dáva metodický výklad k pravidlám futbalu každú stredu od 16:00 v sídle ObFZ Komárno.

KR eviduje pochvalu od FK Prameň Patince na výkon R Füssy, Jakubáč, Mogyorósi J v zápase Patince – Zlatná.

KR eviduje pochvalu od FK Zlatná na O. na výkon R Füssy, Jakubáč, Mogyorósi J v zápase Patince – Zlatná.

KR eviduje pochvalu od FK Radvaň nad D. na výkon R Mogyorósi J, Füssy, Bohos v zápase Radvaň – Vrbová nad Váhom.

KR eviduje pochvalu od FC B. Kosihy na výkon R Mogyorósi J, Tóth L v zápase B. Kosihy - Dulovce


 

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 15 (05.10.2017)


Športovo-technická komisia

VI. liga MEVA

TJ Agro Kameničná – FK Vrbová nad Váhom/Kava 12.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 22.10.2017 nedeľa o 14:00 hod. na ihrisku TJ Agro Kameničná

TJ Agro Kameničná – FC Radvaň nad Dunajom 14.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 04.11.2017 sobota o 13:30 hod. na ihrisku v Čalovci

VII. liga 

TJ Družstevník Čičov - ŠK Fénix Tôň 11. kolo ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 15.10.2017 (nedeľa) o 10:30 hod.Disciplinárna komisia

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U 30 –  Arpád Németh 1235186 – FC Bátorove Kosihy – DP.čl.37/5a – 1 s.s. „N“ od 04.10.2017

Odpustenie zvyšku trestu

U 31 – Dávid Kovács – 1220837 ŠK Fénix Tôň podľa DP čl.41/1,2,3,4 – 1 s.s. „P“ od 04.10.2017 do 04.12.2017

 


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Jankó, Kuczman, Mészáros, Bórik, Zácsik

KR dáva na vedomie hráčom a funkcionárom klubov pôsobiacich v súťažiach riadených ObFZ Komárno, že dáva metodický výklad k pravidlám futbalu každú stredu od 16:00 v sídle ObFZ Komárno.


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 14 (28.09.2017)


Sekretariát


Upozorňuje FK o dodržanie RS 2017/2018 A6g Smernica ObFZ  pre bezhotovostný styk - 2. splátka do 30.09.2017, zároveň upozorňuje FK, ktoré majú podlžnosti voči ObFZ, aby svoje záväzky uhradili.


Športovo-technická komisia


VI. liga

FC Prameň Patince - FK Zlatná na Ostrove 10. kolo ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 08.10.2017 (nedeľa) o 10:30 hod.

FC Bátorove Kosihy – FC Prameň Patince 11.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 14.10.2017 sobota o 14:30 hod.

VI. liga dorast U19

TJ Dynamo Nová Stráž – FK Zlatná na Ostrove 5.kolo – stretnutie sa odohrá dňa 01.10.2017 (nedeľa) o 13:00 hod.

IV.liga - Žiaci U 15

FC Bátorove Kosihy – FK Actív Veľké Kosihy 7.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 30.09.2017 sobota o 10:30 hod.


Disciplinárna komisia

Tresty:

U 29 – DK podľa DP čl.58/1c,2, a 57/1c,d 2c,3 trestá TJ Dynamo Nová Stráž 50 eur + RP a 2 krát úradný dohľad.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Jankó, Kuczman, Mészáros – všetci so-ne

KR eviduje pochvalu od FK Prameň Patince na výkon R Bazsó L., Horváth Š. v stretnutí Patince – Búč.

 

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!


Najbližšia úradná správa vyjde v štvrtok 05.10.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 13 (19.09.2017)


Sekretariát


Upozorňuje FK o dodržanie RS 2017/2018 A6g Smernica ObFZ  pre bezhotovostný styk - 2. splátka do 30.09.2017, zároveň upozorňuje FK, ktoré majú podlžnosti voči ObFZ, aby

svoje záväzky uhradili do 27.09.2017


Športovo-technická komisia


VI. liga

FC Zemianska Olča – DFC Moča 15.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 11.11.2017 sobota o 13:00 hod.

TJ Dynamo Nová Stráž - FC Radvaň and Dunajom 9. kolo ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 1.10.2017 (nedeľa) o 10:30 hod.

VII.liga

TJ DR dedina Mládeže – TJ DR Čičov 13.kolo- ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 1.11.2017 streda o 10:30 hod.

R Jozef Beták – ŠTK ObFZ KN odstupuje menovaného na doriešenie  DK ObFZ KN za porušenie RS TÚ B 10/f.

IV.liga - Žiaci U 15

FK Modrany – DR Búč 7. kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 01.10.2017 nedeľa o 10:30 hod.

DR Búč – FK Chotín 8.kolo - ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 07.10.2017 sobota o 10:00 hod.

Prípravka U 11

FK Chotín – MŠK Hurbanovo 5.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ

dňa 27.09.2017 streda o 16:30 hod.

TJ Imeľ – TJ Agro Kameničná 3.kolo – ŠTK ObFZ KN kontumuje  MZ podľa SP SFZ čl.52/d

a  čl.82 1/f a podľa SP SFZ čl.11/2 priznáva 3 body a skóre  3:0 v prospech TJ Imeľ. ŠTK

ObFZ KN zároveň odstupuje TJ Agro Kameničná na DK ObFZ KN podľa RS TÚ B10/f


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U 24 – Dávid Kovács 1220837 ŠK Fénix Tôň podľa DP čl. 49/1a, 2a, - 2 s. s od 19.09.2017

U 25 – Balázs Nagy 1158433 DR Bodza Holiare  podľa DP čl. 49/1/a, 2a c - 2 s. s od 19.09.2017

U 26 – DK na podnet ŠTK pokutuje  TJ Agro Kameničná prípravka podľa RS TU 10/f 17 € +                  RP

U 27 -  DK na podnet ŠTK podľa DP čťl.11/1,2 dáva pokarhanie R Jozefovi Betákovi

U 28 – DK žiada písomné stanovisko Od TJ Dynamo Nová Stráž za NS divákov po MZ TJ Dynamo Nová Stráž – TJ DR Vrbová n/Váhom


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Tóth H, Bušansky, Kuczman, Jankó, Zácsik, Mészáros

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!


Najbližšia úradná správa vyjde vo štvrtok 28.09.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 12 (13.09.2017)


Sekretariát


Boli vygenerované členské poplatky pre R a DZ pre súťažný ročník 2017/2018 ( 10,- Eur z augustovej mesačnej odmeny)


Športovo-technická komisia


VII. liga

TJ Dr. Dedina Mládeže – ŠK Veľký Ostrov 7.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 17.9.2017 nedeľa o 15:30 hod.

Žiaci U 15

FK Chotín 8.kolo – vaša žiadosť nespĺňa náležitosti RS.

Prípravka U 11

FK Actív V.Kosihy – TJ Dr. Čičov 3.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 15.09.2017 piatok o 16:30 hod.

ŠTK – pozýva na svoje zasadnutie dňa 19.09.2017 utorok o 16:30 hod. R – Jozefa Betáka.


Disciplinárna komisia


U 21 – Csongor Molnár 1074382 TJ Agro Kameničná podľa DP čl. 37/1,2,3 - 1 s. s od 13.09.2017

U 22 – Dominik Szabó 1311410 FK Marcelová podľa DP čl. 46/1/a, c - 1 s. s od 13.09.2017

Tresty:

U 23 – DK na podnet ŠTK podľa RS 10/f ukladá pokutu TJ Agro Kameničná/prípravka 50 Eur + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Lovász (ne), Keszegh (so-ne), Kuczman (so-ne), Bušansky (ne), Németh Z (so), Mogyorósi J (so)

KR pozastavuje delegáciu R Jozef Beták do vyriešenia prípadu.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!


Najbližšia úradná správa vyjde v utorok 19.09.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 11 (07.09.2017)


Športovo-technická komisia


VI. liga MEVA

TJ Družstevník Pribeta – TJ Dynamo N.Stráž 6.kolo – ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 10.9.2017 o 16:00 hod.

FC B.Kosihy – FC Zem.Olča 7.kolo – ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 17.9.2017 o 10:30 hod.

TJ Družstevník Pribeta – TJ Dr. Vrbová nad V. 8.kolo – ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 24.9.2017 o 10:30 hod.

Žiaci U 15

TJ Imeľ – OŠK Sv.Peter 4.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 9.9.2017 sobota o 10:00 hod.

FK Modrany – FC Okoličná na O. 4.kolo – ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá dňa 10.9.2017 nedeľa o 10:30 hod v obrátenom poradí na HP v Modranoch.

FK Zlatná na O. – FC Bátorové Kosihy 6.kolo - ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá dňa 24.9.2017 nedeľa o 10:30 hod v obrátenom poradí na HP v B.Kosihách.

FC Okoličná na O. – SC Nesvady 6.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 23.9.2017 sobota o 10:00 hod.

TJ imeľ – FK Chotín 6.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 23.9.2017 sobota o 10:00 hod.

FC Okoličná na O. – TJ Imeľ 9.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 14.10.2017 sobota o 10:00 hod

FC Okoličná na O. – Dr.Búč 11.kolo - ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 28.10.2017 sobota o 10:00 hod

Prípravka U 11

FK Actív V.Kosihy – TJ Agro Kameničná 1.kolo – ŠTK ObFZ kontumuje MZ podľa SP SFZ čl.52/a a čl.82/1b a podľa SP SFZ čl11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Actív V.Kosihy. ŠTK ObFZ zároveň odstupuje TJ Agro Kameničná na doriešenie DK podľa RS B 10/f.

SC Nesvady – MŠK Hurbanovo 3.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 6.10.2017 piatok o 17:00

TJ Agro Kameničná – MŠK Hurbanovo 5.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 1.10.2017 nedeľa o 10:00 hod.


Disciplinárna komisia


U 18 – Zoltán Takács 1379321 žiaci OŠK Sv.Peter – DP čl.46/1/a,c 2 s.s. „N“ od 7.9.2017

Tresty:

U 19 – DK podľa DP. čl.43/1,2/l a čl.57/1c a 2,3 a trestá KUCHTA Attila ml. 12 mesiacov „N“ zákaz styku s DO a pokuta 50 eur + RP, a 2 krát úradný dohľad.

U 20 – DK podľa DP čl.58/1a,3,4 trestá FC Bát.Kosihy 80 eur + RP + 2 krát úradný dohľad.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Kuczman, Zácsik, Jankó, Bórik, Németh Z (ned)

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!

KR eviduje pochvalu od DFC Moča na výkon R Németh Z, AR Mészáros V. v zápase Moča – Pribeta.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 10 (01.09.2017)


Oznamy


FK, funkcionári, rozhodcovia, delegáti, ktorí ešte neobdržali RS 2017/2018 si ich môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ.


Športovo-technická komisia


ŠTK upozorňuje na RS 2017/2018 A/2/f, g.

ŠTK upozorňuje, že podania na komisie musia byť podané najneskôr do stredy 12:00 hod.

VI.liga MEVA

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 6. kolo TJ DR Pribeta – TJ Dynamo Nová Stráž dňa 10. 09. 2017 (nedeľa) o 10:30 hod.

Oprava: ŠTK súhlasí s odohraním MZ 10. kolo FK Marcelova B – DR Búč dňa 7.10.2017 sobota o 14:30 hod.


Disciplinárna komisia


U 18 – DK žiada písomné stanovisko od FC Bát. Kosihy k HNS hosťujúcich divákov v MZ 4. kola TJ DR Pribeta – FC Bát. Kosihy do 06.09.2017

U 19 – DK na podnet RK ukladá disciplinárny trest, pokarhanie, podľa DP čl. 7/1/a, pre R Vincenta Mészárosa.


Komisia rozhodcov


KR upozorňuje FK, že si vyhradzuje právo vykonať zmeny v delegovaní R a DZ aj po zverejnení ÚS a aktuálneho DL

KR – úsek DZ 

Ospravedlnení DZ: Križan, Pavlík


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 9 (30.08.2017)


Sekretariát


Sekretariát ObFZ Komárno upozorňuje na dodržanie RS A/6/g smernica ObFZ pre bezhotovostný styk. (1. splátka)


Športovo-technická komisia


VI.liga MEVA

ŠTK súhlasí s odohraním MZ FK Marcelová B – DR Búč, dňa 7.10.2017 sobota o 14:30 hod. , HP – Marcelová

VII.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohratím TJ DR Bajč – TJ DR Bodza Holiare MZ 6.kolo dňa 9.9.l2017 sobota o 16:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním TJ DR Bajč – TJ DR Čičov MZ 10.kolo dňa 7.10.l2017 sobota o 14:30 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním TJ DR Čičov – ŠK Veľký Ostrov MZ 5.kolo dňa 2.9.2017 sobota o 16:00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať TJ Dedina Mládeže - Fénix Tôň MZ 5.kolo dňa 2.9.2017 sobota o 16:00 hod. ( chýba dohoda klubov)

ŠTK kontumuje  ŠK Veľký Ostrov – TJ DR Bodza Holiare  MZ 4.kolo, podľa SP SFZ čl.82/b a podľa SP SFZ čl.11/2, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech ŠK Veľký Ostrov. ŠTK zároveň odstupuje TJ Bodza Holiare na doriešenie DK podľa RS B 10/f. DR Bodza Holiare upozorňuje  na dodržanie RS VU čl.6/c.

ŠTK DR Čičov ŠTK odstupuje na DK za porušenie TU RS podľa čl.10/f( pre nerešpektovanie nariadenia ISSF - nedoplnenie VM, tréner, HU, lekár, masér)

Žiaci U 15

ŠTK kontumuje  TJ DR Čičov – FK Activ Veľké Kosihy 1.kolo, podľa SP SFZ čl.82/a a podľa SP SFZ čl.11/2a, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Activ Veľké Kosihy. ŠTK zároveň odstupuje TJ DR Čičov na doriešenie DK podľa RS B10/f.

ŠTK kontumuje  SC Nesvady  – FK Modrany 2.kolo, podľa SP SFZ čl.82/a a podľa SP SFZ čl.11/2a, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech SC Nesvady. ŠTK zároveň odstupuje FK Modrany na doriešenie DK podľa RS B10/f. FK Modrany upozorňuje na dodržanie RS VU čl.6/c.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ FC Bát. Kosihy – TJ DR Čičov  4.kolo v opačnom poradí dňa 9.9.2017 sobota o 12:00 hod.

Prípravky U 11

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ MŠK Hurbanovo A – FK Activ Veľké Kosihy  2.kolo dňa 7.9.2017 štvrtok o 16: 00 hod.

FK Chotín - odohrá domáce MZ na ihrisku KFC Komárno


Disciplinárna komisia


U 10 – János Tóth 1259535 FC Bátorove Kosihy – podľa DP čl. 45/1,2/a 3 s.s N od 30.8.2017

U 11 – DK na podnet ŠTK podľa RSTU 110/f ukladá pokutu TJ DR Bodza Holiare 150€ + RP

U 12 – DK na podnet ŠTK podľa RSTU 10/f ukladá pokutu TJ DR Čičov žiaci 50€+ RP

U 13 – DK na podnet  ŠTK podľa RSTU 10/f ukladá pokutu TJ DR Čičov 17€+RP ( porušenie RS)

U 14 – DK na podnet ŠTK RSTU 110/f ukladá pokutu FK Modrany žiaci U- 15 50€+ RP

U 15 – DK upozorňuje FK Vrbová nad Váhom o zaplatenie podľa RSTU 6/c účelne vynaložené náklady pre TJ DR Pribeta s následkom DP a termín do 6.9.2017

U 16 – DK žiada písomné stanovisko od FK Prameň Patince k HNS ÚS po skončení MZ FK Prameň Patince – DFC Moča

U 17 – DK podľa DP čl.16/ 1,2,3,4 a čl. 48/1c a 2/b,4 trestá Vojtecha Antala  1154037 Bodza Holiare , zákaz výkonu funkcie trénera a zákaz styku s DO 3 mesiace N od 30.8.2017a ukladá pokutu 60€ + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Bušanský, Kuczman, Bohos, Zácsik, Jankó, Bórik

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 8 (23.08.2017)


Športovo-technická komisia


VI.liga MEVA

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 5.kolo FK Modrany – TJ Agro Kameničná dňa 3.9.2017 nedeľa o 10:30 hod.

FC B. Kosihy –TJ Vrbová nad V. – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ v opačnom poradí dňa 9.9.2017 sobota o 15:00 hod. v B. Kosihách.

VII.liga dospelí

ŠK V. Ostrov – TJ Bodza - Holiare 4.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 27.8.2017 nedeľa o 17:00 hod.

Žiaci U 15

TJ Imeľ – FC Zlatná na O. 2.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 26.8.2017 sobota o 11:00 hod.

FC Okoličná – FC B. Kosihy 2.kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 26.8.2017 sobota o 10:00 hod.

FC Zem.Olča – OŠK Sv.Peter 2.kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 26.8.2017 sobota o 11:00 hod.

FK Chotín – TJ Dr. Čičov 7.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 30.9.2017 sobota o 10:00 hod. na HP Marcelová

FK Chotín – FK Zlatná na O. 9.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 14.10.2017 sobota o 10:00 hod. na HP Chotín.

FK Chotín – OŠK Sv.Peter 11.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 28.10.2017 sobota o 10:00 hod. na HP Marcelová


Disciplinárna komisia


U 7 – DK na podnet ŠTK podľa RS VU6/d pokutuje OŠK Sv.Peter 500 eur + RP.

U 8 – DK pozastavuje výkon funkcie VM Dr.Pribeta Attila Ádámka 1087011 – podľa DP čl.16/1,2,3,4 a čl.12/4 5 s.s. „N“ zákaz výkonu funkcie VM od 16.8.2017 + pokuta 20 eur + RP

U 9 – DK predvoláva na svoje zasadnutie trénera Vojtecha Antala 1154037 Bodza - Holiare dňa 30.8.2017 o 16:30 hod.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Bušanský, Kuczman, Bohos, Tóth H, Zácsik, Jankó, Bórik

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 7 (16.08.2017)


Športovo-technická komisia


1. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje, aby FK včas zaregistrovali osoby športových odborníkov pomocou návodu http://www.futbalsfz.sk/issf-sportoviodbornici, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí a taktiež do realizačného tímu družstva. Ak niekoho požiadate o registráciu, musí vám tú registráciu schváliť, inak ho nedokážete nahrať do zápisu o stretnutí (hlavný usporiadateľ, vedúci mužstva, tréner, lekár alebo zdravotník).

2. ŠTK ObFZ upozorňuje FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosti RP.

 

VI.liga MEVA

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 4.kolo FC Radvaň nad Dunajom – OŠK Iža dňa 27.8.2017 nedeľa o 10:30 hod.

 

VII.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 4.kolo ŠK Veľký Ostrov – TJ Bodza Holiare dňa 26.8.2017 sobota o 16:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 8.kolo ŠK Veľký Ostrov – Dynamo Bajč dňa 23.9.2017 sobota o 15:30 hod.

 

Žiaci U 15

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 1.kolo Dr. Čičov – Activ V. Kosihy dňa 29.8.2017 utorok o 17:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ OŠK Svätý Peter vždy v sobotu o 10:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ SC Nesvady vždy v sobotu o 10:00 hod.

 

Prípravka U11

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ stretnutí FC Nesvady vždy v piatok o 17:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ stretnutí FK Marcelová vždy v piatok o 17:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 2.kolo DFC Moča – FK Marcelova dňa 8.9.2017 piatok o 17:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním  MZ 6.kolo DFC Moča – FK Marcelova dňa 6.10.2017 piatok o 16:30 hod.


Disciplinárna komisia


U 5 - DK žiada podrobné písomné stanovisko od TJ DR Bodza – Holiare – HNS trénera Vojtecha Antala 1154037 po majstrovskom stretnutí Bodza Holiare – Dedina Mládeže voči HR , termín do 23.8.2017.

DK žiada podrobné písomné stanovisko od TJ DR Dedina Mládeže k HNS trénera domácich Vojtecha Antala 1151037 po majstrovskom stretnutí Bodza – Holiare- Dedina Mládeže voči HR do 23.8.2017.

Tréner TJ DR Bodza - Holiare Vojtech Antal 1151037 má pozastavenú činnosť do vyriešenia prípadu.

U 6 – DK žiada podrobné písomné stanovisko od TJ DR Pribeta k NS VM Attila Ádámka 1087011 a vykázaniu z lavičky počas majstrovského stretnutia TJ DR Pribeta – FK Zlatná na Ostrove do 23.8.2017.

Vedúci mužstva TJ DR Pribeta Attila Ádámka 1087011 má pozastavenú činnosť do vyriešenia prípadu.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Bušanský, Kuczman, Németh Z,Keszegh, Mogyorósi (so), Tóth H (so)

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!

KR predvoláva na svoje zasadnutie R Mészáros Vincent dňa 23.8.2017 o 17:30 hod.


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 6 (09.08.2017)


Sekretariát


Sekretariát ObFZ Komárno upozorňuje na dodržanie RS A/6/g smernica ObFZ pre bezhotovostný styk. (1. splátka do 15.8.2017)


Matričná komisia


1. Matrika upozorňuje, že je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, za hráčov a trénerov pre novú sezónu, kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky.

2. Z pohľadu klubu platia členské poplatky:

a. hráči,

b. tréneri, asistenti trénerov, tréneri brankárov,

c. klub ako člen SFZ.

Žiadna iná registrovaná osoba z pohľadu klubu neplatí členské poplatky.

3. V ISSF pribudol nový typ žiadosti, jedná sa o registráciu športových odborníkov. Postup nájdete na http:www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici. Žiadame Vás o ich zaregistrovanie, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí.


Športovo-technická komisia


1. ŠTK OBFZ dôrazne upozorňuje, aby FK včas zaregistrovali osoby športových odborníkov pomocou návodu http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí a taktiež do realizačného tímu družstva. Ak niekoho požiadate o registráciu, musí vám tú registráciu schváliť, inak ho nedokážete nahrať do zápisu o stretnutí (hlavný usporiadateľ, Vedúci mužstva, tréner, lekár alebo zdravotník).

2. ŠTK OBFZ upozorňuje FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosti RP.

VII. liga Dospelí

ŠTK berie na vedomie odhlásenie mužstva OŠK Svätý Peter B zo súťaže (SP 12/3,4) a zároveň odstupuje OŠK Svätý Peter B na doriešenie DK ObFZ podľa RS čl. A6/d

Žiaci U 15

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 1.kolo Dr. Čičov – Actív V. Kosihy dňa 20.8.2017 nedeľa o 14:00.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 3.kolo Chotín - Nesvady dňa 2.9.2017 sobota o 10:00. (HP Marcelová)

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 5.kolo Chotín – Okoličná n/O. dňa 16.9.2017 sobota o 13:00. (HP Chotín)

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 7.kolo Chotín - Čičov dňa 1.10.2017 nedeľa o 10:00. (HP Marcelová)

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 9.kolo Chotín - Zlatná n/O. dňa 15.10.2017 nedeľa o 10:00. (HP Chotín)

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 11.kolo Chotín – Sv. Peter dňa 29.10.2017 nedeľa o 10:00. (HP Marcelová)

ŠTK súhlasí s odohraním MZ (po vzájomnej dohode) 2.kolo Aktív Veľké Kosihy - Chotín dňa 26.8.2017 sobota o 10:00.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ (po vzájomnej dohode) 4.kolo Zem. Oľča - Chotín dňa 9.9.2017 sobota o 10:00.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ (po vzájomnej dohode) 10.kolo Bát. Kosihy - Chotín dňa 21.10.2017 sobota o 10:00.

Prípravka

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí FC Okoličná na Ostrove vždy v piatok o 16:00.


Disciplinárna komisia


Odpustenie zvyšku trestu:

U2 - Zoltán Szigeti 1162952 FC Bátorove Kosihy 1 s. s. P od 09. 08. 2017 do 09. 11. 2017 DP čl. 41/1,2,3,4

U3 - Zsolt Buday 1119171 FK FC Zemianska Olča 1 s. s. P od 09. 08. 2017 do 09. 11. 2017 DP čl. 41/1,2,3,4


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Bušanský, Kuczman, Fussy, Jankó, Zácsik, Tóth H.


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 5 (02.08.2017)


Matričná komisia


 1. Rozhodnutím orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci), kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.
 2. Matrika upozorňuje, že je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, za hráčov a trénerov pre novú sezónu, kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky.
 3. Z pohľadu klubu platia členské poplatky:

        a. hráči,

        b. tréneri, asistenti trénerov, tréneri brankárov,

        c. klub ako člen SFZ.

        Žiadna iná registrovaná osoba z pohľadu klubu neplatí členské poplatky.

 1. V ISSF pribudol nový typ žiadosti, jedná sa o registráciu športových odborníkov. Postup nájdete na http:www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici. Žiadame Vás o ich zaregistrovanie, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí.

Športovo technická komisia

1. ŠTK OBFZ oznamuje, že od súťažného ročníka 2017/2018 bude možné do zápisu o stretnutí doplniť do realizačných tímov a osôb zabezpečujúcich stretnutie len osoby, ktoré budú registrované v systéme ISSF. ŠTK OBFZ bude požadovať , aby na každom stretnutí boli povinne uvedené registrované funkcie:

a/ hlavný usporiadateľ

b/ vedúci mužstva

c/ tréner

d/ lekár, alebo zdravotník

VI.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 1.kolo Dr.Búč – FC Bátorové Kosihy dňa 29.08.2017 – utorok o 17:00                  ŠTK súhlasí s odohraním MZ 2.kolo FK Šrobárova – FC Bátorové Kosihy dňa 12.08.2017 – sobota o 17:00 v Šrobárovej / opačné poradie/    

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí TJ Agro Kameničná na HP Čalovec  vždy v nedeľu v UHČ.  

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí TJ DR Vrbová n/Váhom vždy v sobotu v UHČ.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 12.kolo DFC Moča – FC Bátorove Kosihy dňa 21.10.2017/sobota/ o 14:00

VII.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí TJ DR Dedina Mládeže vždy v sobotu UHČ

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 2.kolo ŠK Veľký Ostrov- ŠK Bodzianske Lúky dňa 13.8.2017/ nedeľa/o 16:00 HP Kolárovo

Prípravka U11

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí MZ TJ Agro Kameničná vždy UHČ HP Čalovec

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí MZ MŠK Hurbanovo ,,A“ vždy v piatok o 16:00

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí MZ MŠK Hurbanovo ,,B“ vždy v piatok o 16:00


Disciplinárna komisia


DK podľa DP čl.37/6 uvoľňuje činnosť hráčovi Drahomír Tóth 1216788 FK FC Zemianska Olča od 2.8.2017


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Bórik, Jankó, Kuczman, Bušanský

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 4 (26.07.2017)


Matričná komisia


 1. VV SFZ schválil dňa 18.7.2017 zmenu v Registračnom a prestupovom poriadku SFZ v čl.19/2.V roku 2017 čl.19/2/b – letné registračné obdobie s obmedzením (hosťovanie) bude od 18.7. do 30.9.
 2. Rozhodnutím orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci), kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.
 3. Matrika upozorňuje, že je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, za hráčov a trénerov pre novú sezónu, kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky.
 4. Z pohľadu klubu platia členské poplatky:                                                                             a. hráči,                                                                                                                        b. tréneri, asistenti trénerov, tréneri brankárov,                                                                  c. klub ako člen SFZ.                                                                                                Žiadna iná registrovaná osoba z pohľadu klubu neplatí členské poplatky.
 5. V ISSF pribudol nový typ žiadosti, jedná sa o registráciu športových odborníkov. Postup nájdete na http:www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici. Žiadame Vás o ich zaregistrovanie, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí.

Športovo technická komisia


ŠTK - upozorňuje FK, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórie (SP čl.28/ods.8). Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom pred prvým majstrovským stretnutím. Žiadosti na striedavý štart hráča je možné požiadať cez ISSF systém.

RS 2017/2018 obdržia FK v priebehu 31.týždňa.

VI.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 1.kolo Dr.Búč – FC Bátorové Kosihy dňa 29.8.2017 – utorok o 17:00

ŠTK súhlasí s odohraním MZ Marcelová B nasledovne:

1.kolo – 6.8.2017 Marcelová B – Zem. Olča (nedeľa) 17:00

2.kolo – 13.8.2017 Radvaň – Marcelová B (nedeľa) 17:00

3.kolo – 19.8.2017 Marcelová B – Dulovce (sobota) 17:00

4.kolo – 27.8.2017 Kameničná – Marcelová B (nedeľa) 17:00

5.kolo – 2.9.2017 Marcelová B – Patince (sobota) 16:00

6.kolo – 10.9.2017 Moča – Marcelová B (nedeľa) 16:00

7.kolo – 16.9.2017 Marcelová B – Pribeta (sobota) 15:30

8.kolo – 24.9.2017 Marcelová B – Modrany (nedeľa) 15:30

9.kolo – 1.10.2017 Iža – Marcelová B (nedeľa) 14:30

10.kolo – 8.10.2017 Marcelová B – Búč (nedeľa) 14:30

11.kolo – 15.10.2017 Šrobárová – Marcelová B (nedeľa) 14:30

12.kolo – 21.10.2017 Marcelová B – Zlatná (sobota) 14:00

13.kolo – 29.10.2017 B. Kosihy – Marcelová B (nedeľa) 14:00

14.kolo – 4.11.2017 Marcelová B – N. Stráž (sobota) 13:30

15.kolo – 12.11.2017 Vrbová n.V. – Marcelová B (nedeľa) – 13:30

VII.liga dospelí

1.kolo – TJ Dr.Dedina Ml. – ŠK Bodz.Lúky – stretnutie sa odohrá 5.8.2017 (sobota) o 17:00

VI.liga dorast – U19

FK Zlatná na Ostrove  - ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy v sobotu o 10:30hod.

TJ Dynamo N. Stráž – ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy 3 hodiny pred UHČ dospelých.

FC Bátorové Kosihy - ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy 3 hodiny pred UHČ dospelých.

IV.liga žiaci U15

FK Zlatná na Ostrove - ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy v nedeľu o 10:30hod.

FK Chotín – FK Marcelová – ŠTK schválila vašu žiadosť o spoločnom mužstve žiakov v MZ pod hlavičkou FK Chotín.


Disciplinárna komisia


DK - oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2016/2017 bol napomínaný 5xŽK, 9xŽK, 12xŽK, môže podľa čl.37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v U.S. písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší, a hráč môže v 1.kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti“ a doručiť na elektronickú adresu DK ObFZ, alebo formou „Podania na komisiu DK“. Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: muži 30 eur, dorast 10 eur, žiaci 5 eur.


Komisia rozhodcov


KR oznamuje rozhodcom, že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia 2.8.2018 o 18:00 hod. na štadióne KFC Komárno


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 3 (19.07.2017)


Matričná komisia


1) Vv SFZ - schválil dňa 18.7.2017 zmenu v Registračnom a prestupovom poriadku SFZ v čl. 19/2.

V roku 2017 čl. 19/2/b - letné registračné obdobie s obmedzením (hosťovanie) bude od 18. 7. do 30.9.

2) Rozhodnutím orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci), kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

3) Matrika upozorňuje, že je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, za hráčov a za trénerov pre novú sezónu, kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky.


Športovo technická komisia


ŠTK ObFZ upozorňuje FK, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórie (SP čl.28/ods.8).

Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom pred prvým majstrovským stretnutím.

Žiadosti na striedavý štart hráča je možné požiadať cez ISSF systém!


Komisia rozhodcov


KR oznamuje rozhodcom, že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia 2.8.2018 o 18:00 hod. na štadióne KFC Komárno


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 2 (17.07.2017)


Matričná komisia

Novelizovaný registračný a prestupový poriadok SFZ

Registračné obdobia - zmena

čl. 19/2 - žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie


Komisia rozhodcov


KR oznamuje rozhodcom, že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia 2.8.2018 o 18:00 hod. na štadióne KFC Komárno


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 1 (10.07.2017)


Športovo-technická komisia

Vyžrebovanie futbalových súťaží ObFZ Komárno

pre súťažný ročník 2017/2018


VI. liga - MEVA - ObFZ Komárno

1.        TJ Agro Kameničná

2.        FK Prameň Patince

3.        DFC Moča

4.        FK Marcelová "B"

5.        FK Modrany

6.        OŠK Iža

7.        TJ Družstevník Búč

8.        FK Šrobárová

9.        FK Zlatná na Ostrove

10.      FC Bátorove Kosihy 

11.      TJ Dynamo Nová Stráž

12.      TJ Družstevník Vrbová nad Váhom/Kava

13.      FK FC Zemianska Olča

14.      FC Radvaň nad Dunajom

15.      FC Dulovce

16.      TJ Družstevník Pribeta

Začiatok jesennej časti súťaže je 05. - 06. 08. 2017 a začiatok jarnej časti je 03. - 04. 03. 2018


VII. liga ObFZ Komárno

1.    TJ Dynamo Bajč

2.    Športový klub ŠK Fénix Tôň

3.    TJ Družstevník Čičov

4.    TJ Družstevník Dedina Mládeže

5.    ŠK Bodzianske Lúky

6.    TJ Družstevník Bodza - Holiare

7.    OŠK Svätý Peter "B"

8.    ŠK Veľký Ostrov

Štvorkolovo - jeseň 14 kôl a jar 14 kôl

Začiatok jesennej časti súťaže je 05. - 06. 08. 2017 a začiatok jarnej časti je 10. - 11. 03. 2018


VI. liga - dorast - U19 - ObFZ Komárno

1.    FK Zlatná na Ostrove

2.    TJ Dynamo Nová Stráž

3.    FC Dulovce

4.    FC Bátorove Kosihy

Šesťkolovo - jeseň 9 kôl a jar 9 kôl

Začiatok jesennej časti súťaže je 02. 09. 2017 a začiatok jarnej časti je 31. 03. 2018


IV. liga - žiaci - U15 - ObFZ Komárno

1.      TJ Družstevník Čičov

2.      TJ Družstevník Búč

3.      FK Zlatná na Ostrove

4.      FC Bátorove Kosihy

5.      OŠK Svätý Peter

6.      FK Modrany

7.      FK Chotín

8.      SC Nesvady

9.      FK FC Zemianska Olča

10.    FC Okoličná na Ostrove 

11.    TJ Imeľ

12.    Futbalový klub FK Actív Veľké Kosihy

Začiatok jesennej časti súťaže je 19. 08. 2017 a začiatok jarnej časti je 31. 03. 2018


Prípravka - U11 - ObFZ Komárno

Skupina A

1.    MŠK Hurbanovo "B"

2.    OŠK Iža

3.    FC Dulovce

4.    FK Marcelová

5.    FK Chotín

6.    DFC Moča

7.    TJ Družstevník Pribeta

8.    KFC Komárno "B"


Prípravka - U11 - ObFZ Komárno

Skupina B

1.    TJ Družstevník Čičov

2.    FC Okoličná na Ostrove 

3.    Futbalový klub FK Actív Veľké Kosihy

4.    SC Nesvady

5.    TJ Imeľ

6.    TJ Agro Kameničná

7.    MŠK Hurbanovo "A"

8.    voľný žreb 

Začiatok jesennej časti súťaže je 02. 09. 2017 a začiatok jarnej časti je 07. 04. 2018


ŠTK ObFZ žiada FK, aby výnimky hracích dní a časov na jesennú časť ročníka 2016/2017 predložili do 24.07.2017.


TOPlist