Oblastný futbalový zväz Komárno

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 13 (19.09.2017)


Sekretariát


Upozorňuje FK o dodržanie RS 2017/2018 A6g Smernica ObFZ  pre bezhotovostný styk - 2. splátka do 30.09.2017, zároveň upozorňuje FK, ktoré majú podlžnosti voči ObFZ, aby

svoje záväzky uhradili do 27.09.2017


Športovo-technická komisia


VI. liga

FC Zemianska Olča – DFC Moča 15.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 11.11.2017 sobota o 13:00 hod.

TJ Dyanmo Nová Stráž - FC Radvaň and Dunajom 9. kolo ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 1.10.2017 (nedeľa) o 10:30 hod.

VII.liga

TJ DR dedina Mládeže – TJ DR Čičov 13.kolo- ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 1.11.2017 streda o 10:30 hod.

R Jozef Beták – ŠTK ObFZ KN odstupuje menovaného na doriešenie  DK ObFZ KN za porušenie RS TÚ B 10/f.

IV.liga - Žiaci U 15

FK Modrany – DR Búč 7. kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 01.10.2017 nedeľa o 10:30 hod.

DR Búč – FK Chotín 8.kolo - ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 07.10.2017 sobota o 10:00 hod.

Prípravka U 11

FK Chotín – MŠK Hurbanovo 5.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ

dňa 27.09.2017 streda o 16:30 hod.

TJ Imeľ – TJ Agro Kameničná 3.kolo – ŠTK ObFZ KN kontumuje  MZ podľa SP SFZ čl.52/d

a  čl.82 1/f a podľa SP SFZ čl.11/2 priznáva 3 body a skóre  3:0 v prospech TJ Imeľ. ŠTK

ObFZ KN zároveň odstupuje TJ Agro Kameničná na DK ObFZ KN podľa RS TÚ B10/f


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U 24 – Dávid Kovács 1220837 ŠK Fénix Tôň podľa DP čl. 49/1a, 2a, - 2 s. s od 19.09.2017

U 25 – Balázs Nagy 1158433 DR Bodza Holiare  podľa DP čl. 49/1/a, 2a c - 2 s. s od 19.09.2017

U 26 – DK na podnet ŠTK pokutuje  TJ Agro Kameničná prípravka podľa RS TU 10/f 17 € +                  RP

U 27 -  DK na podnet ŠTK podľa DP čťl.11/1,2 dáva pokarhanie R Jozefovi Betákovi

U 28 – DK žiada písomné stanovisko Od TJ Dynamo Nová Stráž za NS divákov po MZ TJ Dynamo Nová Stráž – TJ DR Vrbová n/Váhom


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Tóth H, Bušansky, Kuczman, Jankó, Zácsik, Mészáros

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!


Najbližšia úradná správa vyjde vo štvrtok 28.09.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 12 (13.09.2017)


Sekretariát


Boli vygenerované členské poplatky pre R a DZ pre súťažný ročník 2017/2018 ( 10,- Eur z augustovej mesačnej odmeny)


Športovo-technická komisia


VII. liga

TJ Dr. Dedina Mládeže – ŠK Veľký Ostrov 7.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 17.9.2017 nedeľa o 15:30 hod.

Žiaci U 15

FK Chotín 8.kolo – vaša žiadosť nespĺňa náležitosti RS.

Prípravka U 11

FK Actív V.Kosihy – TJ Dr. Čičov 3.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 15.09.2017 piatok o 16:30 hod.

ŠTK – pozýva na svoje zasadnutie dňa 19.09.2017 utorok o 16:30 hod. R – Jozefa Betáka.


Disciplinárna komisia


U 21 – Csongor Molnár 1074382 TJ Agro Kameničná podľa DP čl. 37/1,2,3 - 1 s. s od 13.09.2017

U 22 – Dominik Szabó 1311410 FK Marcelová podľa DP čl. 46/1/a, c - 1 s. s od 13.09.2017

Tresty:

U 23 – DK na podnet ŠTK podľa RS 10/f ukladá pokutu TJ Agro Kameničná/prípravka 50 Eur + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Lovász (ne), Keszegh (so-ne), Kuczman (so-ne), Bušansky (ne), Németh Z (so), Mogyorósi J (so)

KR pozastavuje delegáciu R Jozef Beták do vyriešenia prípadu.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!


Najbližšia úradná správa vyjde v utorok 19.09.2017

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 11 (07.09.2017)


Športovo-technická komisia


VI. liga MEVA

TJ Družstevník Pribeta – TJ Dynamo N.Stráž 6.kolo – ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 10.9.2017 o 16:00 hod.

FC B.Kosihy – FC Zem.Olča 7.kolo – ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 17.9.2017 o 10:30 hod.

TJ Družstevník Pribeta – TJ Dr. Vrbová nad V. 8.kolo – ŠTK nariaďuje odohrať MZ dňa 24.9.2017 o 10:30 hod.

Žiaci U 15

TJ Imeľ – OŠK Sv.Peter 4.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 9.9.2017 sobota o 10:00 hod.

FK Modrany – FC Okoličná na O. 4.kolo – ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá dňa 10.9.2017 nedeľa o 10:30 hod v obrátenom poradí na HP v Modranoch.

FK Zlatná na O. – FC Bátorové Kosihy 6.kolo - ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá dňa 24.9.2017 nedeľa o 10:30 hod v obrátenom poradí na HP v B.Kosihách.

FC Okoličná na O. – SC Nesvady 6.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 23.9.2017 sobota o 10:00 hod.

TJ imeľ – FK Chotín 6.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 23.9.2017 sobota o 10:00 hod.

FC Okoličná na O. – TJ Imeľ 9.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 14.10.2017 sobota o 10:00 hod

FC Okoličná na O. – Dr.Búč 11.kolo - ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 28.10.2017 sobota o 10:00 hod

Prípravka U 11

FK Actív V.Kosihy – TJ Agro Kameničná 1.kolo – ŠTK ObFZ kontumuje MZ podľa SP SFZ čl.52/a a čl.82/1b a podľa SP SFZ čl11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Actív V.Kosihy. ŠTK ObFZ zároveň odstupuje TJ Agro Kameničná na doriešenie DK podľa RS B 10/f.

SC Nesvady – MŠK Hurbanovo 3.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 6.10.2017 piatok o 17:00

TJ Agro Kameničná – MŠK Hurbanovo 5.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 1.10.2017 nedeľa o 10:00 hod.


Disciplinárna komisia


U 18 – Zoltán Takács 1379321 žiaci OŠK Sv.Peter – DP čl.46/1/a,c 2 s.s. „N“ od 7.9.2017

Tresty:

U 19 – DK podľa DP. čl.43/1,2/l a čl.57/1c a 2,3 a trestá KUCHTA Attila ml. 12 mesiacov „N“ zákaz styku s DO a pokuta 50 eur + RP, a 2 krát úradný dohľad.

U 20 – DK podľa DP čl.58/1a,3,4 trestá FC Bát.Kosihy 80 eur + RP + 2 krát úradný dohľad.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Kuczman, Zácsik, Jankó, Bórik, Németh Z (ned)

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!

KR eviduje pochvalu od DFC Moča na výkon R Németh Z, AR Mészáros V. v zápase Moča – Pribeta.

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 10 (01.09.2017)


Oznamy


FK, funkcionári, rozhodcovia, delegáti, ktorí ešte neobdržali RS 2017/2018 si ich môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ.


Športovo-technická komisia


ŠTK upozorňuje na RS 2017/2018 A/2/f, g.

ŠTK upozorňuje, že podania na komisie musia byť podané najneskôr do stredy 12:00 hod.

VI.liga MEVA

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 6. kolo TJ DR Pribeta – TJ Dynamo Nová Stráž dňa 10. 09. 2017 (nedeľa) o 10:30 hod.

Oprava: ŠTK súhlasí s odohraním MZ 10. kolo FK Marcelova B – DR Búč dňa 7.10.2017 sobota o 14:30 hod.


Disciplinárna komisia


U 18 – DK žiada písomné stanovisko od FC Bát. Kosihy k HNS hosťujúcich divákov v MZ 4. kola TJ DR Pribeta – FC Bát. Kosihy do 06.09.2017

U 19 – DK na podnet RK ukladá disciplinárny trest, pokarhanie, podľa DP čl. 7/1/a, pre R Vincenta Mészárosa.


Komisia rozhodcov


KR upozorňuje FK, že si vyhradzuje právo vykonať zmeny v delegovaní R a DZ aj po zverejnení ÚS a aktuálneho DL

KR – úsek DZ 

Ospravedlnení DZ: Križan, Pavlík


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 9 (30.08.2017)


Sekretariát


Sekretariát ObFZ Komárno upozorňuje na dodržanie RS A/6/g smernica ObFZ pre bezhotovostný styk. (1. splátka)


Športovo-technická komisia


VI.liga MEVA

ŠTK súhlasí s odohraním MZ FK Marcelová B – DR Búč, dňa 7.10.2017 sobota o 14:30 hod. , HP – Marcelová

VII.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohratím TJ DR Bajč – TJ DR Bodza Holiare MZ 6.kolo dňa 9.9.l2017 sobota o 16:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním TJ DR Bajč – TJ DR Čičov MZ 10.kolo dňa 7.10.l2017 sobota o 14:30 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním TJ DR Čičov – ŠK Veľký Ostrov MZ 5.kolo dňa 2.9.2017 sobota o 16:00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať TJ Dedina Mládeže - Fénix Tôň MZ 5.kolo dňa 2.9.2017 sobota o 16:00 hod. ( chýba dohoda klubov)

ŠTK kontumuje  ŠK Veľký Ostrov – TJ DR Bodza Holiare  MZ 4.kolo, podľa SP SFZ čl.82/b a podľa SP SFZ čl.11/2, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech ŠK Veľký Ostrov. ŠTK zároveň odstupuje TJ Bodza Holiare na doriešenie DK podľa RS B 10/f. DR Bodza Holiare upozorňuje  na dodržanie RS VU čl.6/c.

ŠTK DR Čičov ŠTK odstupuje na DK za porušenie TU RS podľa čl.10/f( pre nerešpektovanie nariadenia ISSF - nedoplnenie VM, tréner, HU, lekár, masér)

Žiaci U 15

ŠTK kontumuje  TJ DR Čičov – FK Activ Veľké Kosihy 1.kolo, podľa SP SFZ čl.82/a a podľa SP SFZ čl.11/2a, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Activ Veľké Kosihy. ŠTK zároveň odstupuje TJ DR Čičov na doriešenie DK podľa RS B10/f.

ŠTK kontumuje  SC Nesvady  – FK Modrany 2.kolo, podľa SP SFZ čl.82/a a podľa SP SFZ čl.11/2a, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech SC Nesvady. ŠTK zároveň odstupuje FK Modrany na doriešenie DK podľa RS B10/f. FK Modrany upozorňuje na dodržanie RS VU čl.6/c.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ FC Bát. Kosihy – TJ DR Čičov  4.kolo v opačnom poradí dňa 9.9.2017 sobota o 12:00 hod.

Prípravky U 11

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ MŠK Hurbanovo A – FK Activ Veľké Kosihy  2.kolo dňa 7.9.2017 štvrtok o 16: 00 hod.

FK Chotín - odohrá domáce MZ na ihrisku KFC Komárno


Disciplinárna komisia


U 10 – János Tóth 1259535 FC Bátorove Kosihy – podľa DP čl. 45/1,2/a 3 s.s N od 30.8.2017

U 11 – DK na podnet ŠTK podľa RSTU 110/f ukladá pokutu TJ DR Bodza Holiare 150€ + RP

U 12 – DK na podnet ŠTK podľa RSTU 10/f ukladá pokutu TJ DR Čičov žiaci 50€+ RP

U 13 – DK na podnet  ŠTK podľa RSTU 10/f ukladá pokutu TJ DR Čičov 17€+RP ( porušenie RS)

U 14 – DK na podnet ŠTK RSTU 110/f ukladá pokutu FK Modrany žiaci U- 15 50€+ RP

U 15 – DK upozorňuje FK Vrbová nad Váhom o zaplatenie podľa RSTU 6/c účelne vynaložené náklady pre TJ DR Pribeta s následkom DP a termín do 6.9.2017

U 16 – DK žiada písomné stanovisko od FK Prameň Patince k HNS ÚS po skončení MZ FK Prameň Patince – DFC Moča

U 17 – DK podľa DP čl.16/ 1,2,3,4 a čl. 48/1c a 2/b,4 trestá Vojtecha Antala  1154037 Bodza Holiare , zákaz výkonu funkcie trénera a zákaz styku s DO 3 mesiace N od 30.8.2017a ukladá pokutu 60€ + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Bušanský, Kuczman, Bohos, Zácsik, Jankó, Bórik

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 8 (23.08.2017)


Športovo-technická komisia


VI.liga MEVA

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 5.kolo FK Modrany – TJ Agro Kameničná dňa 3.9.2017 nedeľa o 10:30 hod.

FC B. Kosihy –TJ Vrbová nad V. – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ v opačnom poradí dňa 9.9.2017 sobota o 15:00 hod. v B. Kosihách.

VII.liga dospelí

ŠK V. Ostrov – TJ Bodza - Holiare 4.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ dňa 27.8.2017 nedeľa o 17:00 hod.

Žiaci U 15

TJ Imeľ – FC Zlatná na O. 2.kolo – ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 26.8.2017 sobota o 11:00 hod.

FC Okoličná – FC B. Kosihy 2.kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 26.8.2017 sobota o 10:00 hod.

FC Zem.Olča – OŠK Sv.Peter 2.kolo - ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním MZ 26.8.2017 sobota o 11:00 hod.

FK Chotín – TJ Dr. Čičov 7.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 30.9.2017 sobota o 10:00 hod. na HP Marcelová

FK Chotín – FK Zlatná na O. 9.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 14.10.2017 sobota o 10:00 hod. na HP Chotín.

FK Chotín – OŠK Sv.Peter 11.kolo – ŠTK súhlasí s odohraním MZ dňa 28.10.2017 sobota o 10:00 hod. na HP Marcelová


Disciplinárna komisia


U 7 – DK na podnet ŠTK podľa RS VU6/d pokutuje OŠK Sv.Peter 500 eur + RP.

U 8 – DK pozastavuje výkon funkcie VM Dr.Pribeta Attila Ádámka 1087011 – podľa DP čl.16/1,2,3,4 a čl.12/4 5 s.s. „N“ zákaz výkonu funkcie VM od 16.8.2017 + pokuta 20 eur + RP

U 9 – DK predvoláva na svoje zasadnutie trénera Vojtecha Antala 1154037 Bodza - Holiare dňa 30.8.2017 o 16:30 hod.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Bušanský, Kuczman, Bohos, Tóth H, Zácsik, Jankó, Bórik

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 7 (16.08.2017)


Športovo-technická komisia


1. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje, aby FK včas zaregistrovali osoby športových odborníkov pomocou návodu http://www.futbalsfz.sk/issf-sportoviodbornici, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí a taktiež do realizačného tímu družstva. Ak niekoho požiadate o registráciu, musí vám tú registráciu schváliť, inak ho nedokážete nahrať do zápisu o stretnutí (hlavný usporiadateľ, vedúci mužstva, tréner, lekár alebo zdravotník).

2. ŠTK ObFZ upozorňuje FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosti RP.

 

VI.liga MEVA

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 4.kolo FC Radvaň nad Dunajom – OŠK Iža dňa 27.8.2017 nedeľa o 10:30 hod.

 

VII.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 4.kolo ŠK Veľký Ostrov – TJ Bodza Holiare dňa 26.8.2017 sobota o 16:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 8.kolo ŠK Veľký Ostrov – Dynamo Bajč dňa 23.9.2017 sobota o 15:30 hod.

 

Žiaci U 15

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 1.kolo Dr. Čičov – Activ V. Kosihy dňa 29.8.2017 utorok o 17:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ OŠK Svätý Peter vždy v sobotu o 10:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ SC Nesvady vždy v sobotu o 10:00 hod.

 

Prípravka U11

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ stretnutí FC Nesvady vždy v piatok o 17:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ stretnutí FK Marcelová vždy v piatok o 17:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 2.kolo DFC Moča – FK Marcelova dňa 8.9.2017 piatok o 17:00 hod.

ŠTK súhlasí s odohraním  MZ 6.kolo DFC Moča – FK Marcelova dňa 6.10.2017 piatok o 16:30 hod.


Disciplinárna komisia


U 5 - DK žiada podrobné písomné stanovisko od TJ DR Bodza – Holiare – HNS trénera Vojtecha Antala 1154037 po majstrovskom stretnutí Bodza Holiare – Dedina Mládeže voči HR , termín do 23.8.2017.

DK žiada podrobné písomné stanovisko od TJ DR Dedina Mládeže k HNS trénera domácich Vojtecha Antala 1151037 po majstrovskom stretnutí Bodza – Holiare- Dedina Mládeže voči HR do 23.8.2017.

Tréner TJ DR Bodza - Holiare Vojtech Antal 1151037 má pozastavenú činnosť do vyriešenia prípadu.

U 6 – DK žiada podrobné písomné stanovisko od TJ DR Pribeta k NS VM Attila Ádámka 1087011 a vykázaniu z lavičky počas majstrovského stretnutia TJ DR Pribeta – FK Zlatná na Ostrove do 23.8.2017.

Vedúci mužstva TJ DR Pribeta Attila Ádámka 1087011 má pozastavenú činnosť do vyriešenia prípadu.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Bušanský, Kuczman, Németh Z,Keszegh, Mogyorósi (so), Tóth H (so)

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov pôsobiacich v regionálnych súťažiach, že ak nie sú oficiálne ospravedlnení, sú povinný rešpektovať obsadenie v ObFZ KN!!!

KR predvoláva na svoje zasadnutie R Mészáros Vincent dňa 23.8.2017 o 17:30 hod.


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 6 (09.08.2017)


Sekretariát


Sekretariát ObFZ Komárno upozorňuje na dodržanie RS A/6/g smernica ObFZ pre bezhotovostný styk. (1. splátka do 15.8.2017)


Matričná komisia


1. Matrika upozorňuje, že je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, za hráčov a trénerov pre novú sezónu, kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky.

2. Z pohľadu klubu platia členské poplatky:

a. hráči,

b. tréneri, asistenti trénerov, tréneri brankárov,

c. klub ako člen SFZ.

Žiadna iná registrovaná osoba z pohľadu klubu neplatí členské poplatky.

3. V ISSF pribudol nový typ žiadosti, jedná sa o registráciu športových odborníkov. Postup nájdete na http:www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici. Žiadame Vás o ich zaregistrovanie, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí.


Športovo-technická komisia


1. ŠTK OBFZ dôrazne upozorňuje, aby FK včas zaregistrovali osoby športových odborníkov pomocou návodu http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí a taktiež do realizačného tímu družstva. Ak niekoho požiadate o registráciu, musí vám tú registráciu schváliť, inak ho nedokážete nahrať do zápisu o stretnutí (hlavný usporiadateľ, Vedúci mužstva, tréner, lekár alebo zdravotník).

2. ŠTK OBFZ upozorňuje FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosti RP.

VII. liga Dospelí

ŠTK berie na vedomie odhlásenie mužstva OŠK Svätý Peter B zo súťaže (SP 12/3,4) a zároveň odstupuje OŠK Svätý Peter B na doriešenie DK ObFZ podľa RS čl. A6/d

Žiaci U 15

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 1.kolo Dr. Čičov – Actív V. Kosihy dňa 20.8.2017 nedeľa o 14:00.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 3.kolo Chotín - Nesvady dňa 2.9.2017 sobota o 10:00. (HP Marcelová)

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 5.kolo Chotín – Okoličná n/O. dňa 16.9.2017 sobota o 13:00. (HP Chotín)

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 7.kolo Chotín - Čičov dňa 1.10.2017 nedeľa o 10:00. (HP Marcelová)

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 9.kolo Chotín - Zlatná n/O. dňa 15.10.2017 nedeľa o 10:00. (HP Chotín)

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 11.kolo Chotín – Sv. Peter dňa 29.10.2017 nedeľa o 10:00. (HP Marcelová)

ŠTK súhlasí s odohraním MZ (po vzájomnej dohode) 2.kolo Aktív Veľké Kosihy - Chotín dňa 26.8.2017 sobota o 10:00.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ (po vzájomnej dohode) 4.kolo Zem. Oľča - Chotín dňa 9.9.2017 sobota o 10:00.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ (po vzájomnej dohode) 10.kolo Bát. Kosihy - Chotín dňa 21.10.2017 sobota o 10:00.

Prípravka

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí FC Okoličná na Ostrove vždy v piatok o 16:00.


Disciplinárna komisia


Odpustenie zvyšku trestu:

U2 - Zoltán Szigeti 1162952 FC Bátorove Kosihy 1 s. s. P od 09. 08. 2017 do 09. 11. 2017 DP čl. 41/1,2,3,4

U3 - Zsolt Buday 1119171 FK FC Zemianska Olča 1 s. s. P od 09. 08. 2017 do 09. 11. 2017 DP čl. 41/1,2,3,4


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Bušanský, Kuczman, Fussy, Jankó, Zácsik, Tóth H.


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 5 (02.08.2017)


Matričná komisia


  1. Rozhodnutím orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci), kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.
  2. Matrika upozorňuje, že je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, za hráčov a trénerov pre novú sezónu, kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky.
  3. Z pohľadu klubu platia členské poplatky:

        a. hráči,

        b. tréneri, asistenti trénerov, tréneri brankárov,

        c. klub ako člen SFZ.

        Žiadna iná registrovaná osoba z pohľadu klubu neplatí členské poplatky.

  1. V ISSF pribudol nový typ žiadosti, jedná sa o registráciu športových odborníkov. Postup nájdete na http:www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici. Žiadame Vás o ich zaregistrovanie, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí.

Športovo technická komisia

1. ŠTK OBFZ oznamuje, že od súťažného ročníka 2017/2018 bude možné do zápisu o stretnutí doplniť do realizačných tímov a osôb zabezpečujúcich stretnutie len osoby, ktoré budú registrované v systéme ISSF. ŠTK OBFZ bude požadovať , aby na každom stretnutí boli povinne uvedené registrované funkcie:

a/ hlavný usporiadateľ

b/ vedúci mužstva

c/ tréner

d/ lekár, alebo zdravotník

VI.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 1.kolo Dr.Búč – FC Bátorové Kosihy dňa 29.08.2017 – utorok o 17:00                  ŠTK súhlasí s odohraním MZ 2.kolo FK Šrobárova – FC Bátorové Kosihy dňa 12.08.2017 – sobota o 17:00 v Šrobárovej / opačné poradie/    

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí TJ Agro Kameničná na HP Čalovec  vždy v nedeľu v UHČ.  

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí TJ DR Vrbová n/Váhom vždy v sobotu v UHČ.

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 12.kolo DFC Moča – FC Bátorove Kosihy dňa 21.10.2017/sobota/ o 14:00

VII.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí TJ DR Dedina Mládeže vždy v sobotu UHČ

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 2.kolo ŠK Veľký Ostrov- ŠK Bodzianske Lúky dňa 13.8.2017/ nedeľa/o 16:00 HP Kolárovo

Prípravka U11

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí MZ TJ Agro Kameničná vždy UHČ HP Čalovec

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí MZ MŠK Hurbanovo ,,A“ vždy v piatok o 16:00

ŠTK súhlasí s odohraním domácich stretnutí MZ MŠK Hurbanovo ,,B“ vždy v piatok o 16:00


Disciplinárna komisia


DK podľa DP čl.37/6 uvoľňuje činnosť hráčovi Drahomír Tóth 1216788 FK FC Zemianska Olča od 2.8.2017


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení R: Bórik, Jankó, Kuczman, Bušanský

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 4 (26.07.2017)


Matričná komisia


  1. VV SFZ schválil dňa 18.7.2017 zmenu v Registračnom a prestupovom poriadku SFZ v čl.19/2.V roku 2017 čl.19/2/b – letné registračné obdobie s obmedzením (hosťovanie) bude od 18.7. do 30.9.
  2. Rozhodnutím orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci), kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.
  3. Matrika upozorňuje, že je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, za hráčov a trénerov pre novú sezónu, kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky.
  4. Z pohľadu klubu platia členské poplatky:                                                                             a. hráči,                                                                                                                        b. tréneri, asistenti trénerov, tréneri brankárov,                                                                  c. klub ako člen SFZ.                                                                                                Žiadna iná registrovaná osoba z pohľadu klubu neplatí členské poplatky.
  5. V ISSF pribudol nový typ žiadosti, jedná sa o registráciu športových odborníkov. Postup nájdete na http:www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici. Žiadame Vás o ich zaregistrovanie, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí.

Športovo technická komisia


ŠTK - upozorňuje FK, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórie (SP čl.28/ods.8). Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom pred prvým majstrovským stretnutím. Žiadosti na striedavý štart hráča je možné požiadať cez ISSF systém.

RS 2017/2018 obdržia FK v priebehu 31.týždňa.

VI.liga dospelí

ŠTK súhlasí s odohraním MZ 1.kolo Dr.Búč – FC Bátorové Kosihy dňa 29.8.2017 – utorok o 17:00

ŠTK súhlasí s odohraním MZ Marcelová B nasledovne:

1.kolo – 6.8.2017 Marcelová B – Zem. Olča (nedeľa) 17:00

2.kolo – 13.8.2017 Radvaň – Marcelová B (nedeľa) 17:00

3.kolo – 19.8.2017 Marcelová B – Dulovce (sobota) 17:00

4.kolo – 27.8.2017 Kameničná – Marcelová B (nedeľa) 17:00

5.kolo – 2.9.2017 Marcelová B – Patince (sobota) 16:00

6.kolo – 10.9.2017 Moča – Marcelová B (nedeľa) 16:00

7.kolo – 16.9.2017 Marcelová B – Pribeta (sobota) 15:30

8.kolo – 24.9.2017 Marcelová B – Modrany (nedeľa) 15:30

9.kolo – 1.10.2017 Iža – Marcelová B (nedeľa) 14:30

10.kolo – 8.10.2017 Marcelová B – Búč (nedeľa) 14:30

11.kolo – 15.10.2017 Šrobárová – Marcelová B (nedeľa) 14:30

12.kolo – 21.10.2017 Marcelová B – Zlatná (sobota) 14:00

13.kolo – 29.10.2017 B. Kosihy – Marcelová B (nedeľa) 14:00

14.kolo – 4.11.2017 Marcelová B – N. Stráž (sobota) 13:30

15.kolo – 12.11.2017 Vrbová n.V. – Marcelová B (nedeľa) – 13:30

VII.liga dospelí

1.kolo – TJ Dr.Dedina Ml. – ŠK Bodz.Lúky – stretnutie sa odohrá 5.8.2017 (sobota) o 17:00

VI.liga dorast – U19

FK Zlatná na Ostrove  - ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy v sobotu o 10:30hod.

TJ Dynamo N. Stráž – ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy 3 hodiny pred UHČ dospelých.

FC Bátorové Kosihy - ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy 3 hodiny pred UHČ dospelých.

IV.liga žiaci U15

FK Zlatná na Ostrove - ŠTK súhlasí s odohraním domácich MZ vždy v nedeľu o 10:30hod.

FK Chotín – FK Marcelová – ŠTK schválila vašu žiadosť o spoločnom mužstve žiakov v MZ pod hlavičkou FK Chotín.


Disciplinárna komisia


DK - oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2016/2017 bol napomínaný 5xŽK, 9xŽK, 12xŽK, môže podľa čl.37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v U.S. písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší, a hráč môže v 1.kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti“ a doručiť na elektronickú adresu DK ObFZ, alebo formou „Podania na komisiu DK“. Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: muži 30 eur, dorast 10 eur, žiaci 5 eur.


Komisia rozhodcov


KR oznamuje rozhodcom, že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia 2.8.2018 o 18:00 hod. na štadióne KFC Komárno


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 3 (19.07.2017)


Matričná komisia


1) Vv SFZ - schválil dňa 18.7.2017 zmenu v Registračnom a prestupovom poriadku SFZ v čl. 19/2.

V roku 2017 čl. 19/2/b - letné registračné obdobie s obmedzením (hosťovanie) bude od 18. 7. do 30.9.

2) Rozhodnutím orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci), kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

3) Matrika upozorňuje, že je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub, za hráčov a za trénerov pre novú sezónu, kompletný návod na použitie je na: http//www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky.


Športovo technická komisia


ŠTK ObFZ upozorňuje FK, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórie (SP čl.28/ods.8).

Dohoda musí byť schválená riadiacim orgánom pred prvým majstrovským stretnutím.

Žiadosti na striedavý štart hráča je možné požiadať cez ISSF systém!


Komisia rozhodcov


KR oznamuje rozhodcom, že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia 2.8.2018 o 18:00 hod. na štadióne KFC Komárno


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 2 (17.07.2017)


Matričná komisia

Novelizovaný registračný a prestupový poriadok SFZ

Registračné obdobia - zmena

čl. 19/2 - žiadosť o prestupe amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a) od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

b) od 1.8. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie

c) od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia) - prestup

d) od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - hosťovanie


Komisia rozhodcov


KR oznamuje rozhodcom, že náhradné fyzické previerky sa uskutočnia 2.8.2018 o 18:00 hod. na štadióne KFC Komárno


ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 1 (10.07.2017)


Športovo-technická komisia

Vyžrebovanie futbalových súťaží ObFZ Komárno

pre súťažný ročník 2017/2018


VI. liga - MEVA - ObFZ Komárno

1.        TJ Agro Kameničná

2.        FK Prameň Patince

3.        DFC Moča

4.        FK Marcelová "B"

5.        FK Modrany

6.        OŠK Iža

7.        TJ Družstevník Búč

8.        FK Šrobárová

9.        FK Zlatná na Ostrove

10.      FC Bátorove Kosihy 

11.      TJ Dynamo Nová Stráž

12.      TJ Družstevník Vrbová nad Váhom/Kava

13.      FK FC Zemianska Olča

14.      FC Radvaň nad Dunajom

15.      FC Dulovce

16.      TJ Družstevník Pribeta

Začiatok jesennej časti súťaže je 05. - 06. 08. 2017 a začiatok jarnej časti je 03. - 04. 03. 2018


VII. liga ObFZ Komárno

1.    TJ Dynamo Bajč

2.    Športový klub ŠK Fénix Tôň

3.    TJ Družstevník Čičov

4.    TJ Družstevník Dedina Mládeže

5.    ŠK Bodzianske Lúky

6.    TJ Družstevník Bodza - Holiare

7.    OŠK Svätý Peter "B"

8.    ŠK Veľký Ostrov

Štvorkolovo - jeseň 14 kôl a jar 14 kôl

Začiatok jesennej časti súťaže je 05. - 06. 08. 2017 a začiatok jarnej časti je 10. - 11. 03. 2018


VI. liga - dorast - U19 - ObFZ Komárno

1.    FK Zlatná na Ostrove

2.    TJ Dynamo Nová Stráž

3.    FC Dulovce

4.    FC Bátorove Kosihy

Šesťkolovo - jeseň 9 kôl a jar 9 kôl

Začiatok jesennej časti súťaže je 02. 09. 2017 a začiatok jarnej časti je 31. 03. 2018


IV. liga - žiaci - U15 - ObFZ Komárno

1.      TJ Družstevník Čičov

2.      TJ Družstevník Búč

3.      FK Zlatná na Ostrove

4.      FC Bátorove Kosihy

5.      OŠK Svätý Peter

6.      FK Modrany

7.      FK Chotín

8.      SC Nesvady

9.      FK FC Zemianska Olča

10.    FC Okoličná na Ostrove 

11.    TJ Imeľ

12.    Futbalový klub FK Actív Veľké Kosihy

Začiatok jesennej časti súťaže je 19. 08. 2017 a začiatok jarnej časti je 31. 03. 2018


Prípravka - U11 - ObFZ Komárno

Skupina A

1.    MŠK Hurbanovo "B"

2.    OŠK Iža

3.    FC Dulovce

4.    FK Marcelová

5.    FK Chotín

6.    DFC Moča

7.    TJ Družstevník Pribeta

8.    KFC Komárno "B"


Prípravka - U11 - ObFZ Komárno

Skupina B

1.    TJ Družstevník Čičov

2.    FC Okoličná na Ostrove 

3.    Futbalový klub FK Actív Veľké Kosihy

4.    SC Nesvady

5.    TJ Imeľ

6.    TJ Agro Kameničná

7.    MŠK Hurbanovo "A"

8.    voľný žreb 

Začiatok jesennej časti súťaže je 02. 09. 2017 a začiatok jarnej časti je 07. 04. 2018


ŠTK ObFZ žiada FK, aby výnimky hracích dní a časov na jesennú časť ročníka 2016/2017 predložili do 24.07.2017.


TOPlist