Oblastný futbalový zväz Komárno

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 44 (24.06.2015)


Športovo technická komisia


Superpohár medzi víťazom MO Activ Komárno a víťazom MO II.tr. FK Šrobárová sa uskutoční dňa 27.6.2015 o 17:00 ( sobota ) v Šrobárovej. Domáce mužstvo je Activ Komárno.

Prípravka

Na základe vzájomnej dohody sa odvetné finálové stretnutie FC Bátorove Kosihy - TJ DR Sokolce uskutoční v piatok  26.6.2015( piatok ) o 17:00 hod. v  Bátorových Kosihách

Oprava:

Aktív ŠTK OBFZ sa uskutoční  2.7 2015 vo štvrtok o 17:00 hod. v priestoroch OBFZ Komárno.

Program:

17:00 hod.  Registračný a prestupový poriadok – pán Letko

18:00 hod. Aktív ŠTK – pridelenie čísiel – pán Pupák

Prihlášky do súťaže je potrebné podať do 29.6 2015 (pondelok)

Do súťaží OBFZ budú zaradené mužstvá, ktoré nemajú podlžnosti voči OBFZ a spolu s prihláškou bude uhradený štartovný vklad (členské).

Začiatok jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016 dospelí  je  9.8.2015 ( nedeľa ).

Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 dospelí  je  6.3.2016 ( nedeľa ).


Komisia rozhodcov


KR zverejňuje miesto a čas letných fyzických previerok rozhodcov. FP sa uskutočnia 5.8.2015 /streda/ so začiatkom o 17:30 na štadióne KFC Komárno. Účasť R je povinná!!!


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 43 (18.06.2015)


Športovo technická komisia


Superpohár medzi víťazom MO a víťazom MO II.tr. FK Šrobárová sa uskutoční dňa 27.6.2015 ( sobota )

Prípravka

Finálové stretnutia o majstra ObFZ Komárno sa uskutoční  nasledovne :

Oprava : Na základe vzájomnej dohody TJ DR Sokolce – FC Bátorove Kosihy 22.6.2015(pondelok ) o 17.30 hod.   v Sokolciach,

FC Bátorove Kosihy - TJ DR Sokolce, 26.6.2015 ( piatok )o 18.00 hod. v  Bátorovych Kosihách

VYLOSOVANIE ročníka 2015/2016 sa uskutoční 3.7.2015 ( piatok ) o 17.00 hod.

Začiatok súťažného ročníka 2015/2016 dospelí  bude 9.8.205 ( nedeľa ).

Prihlášky do súťaže je potrebné podať do 29.6.2015 ( pondelok )


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U – 162 Bruszi Boris  1214731 TJ DR Búč   DP.čl.37/5a, 1 s.s N od 18.06.2015 + RP

U – 163 Rákócza Balázs 1239929 DR Sokolce DP.čl.37/5a, 1 s.s N od 18.06.2015 + RP

U – 164 Zsidek Peter 1070346 TJ DR Búč DP. čl. 48/1a a 2a,2s.s N zákaz vykonávania trénera od 18.6.2015 + RP


Komisia rozhodcov


KR oznamuje termín tradičného futbalového zápasu R ObFZ Komárno – ObFZ Nové Zámky. Zápas sa uskutoční 03.07. 2015 ( piatok ) o 16.00 hod. na ihrisku Dynamo Bajč


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa bude 24.6.2015 (streda)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 42 (12.06.2015)


Športovo technická komisia


Aktív ŠTK spolu s vylosovaním súťažného ročníka 2015/2016 sa uskutoční v piatok 03. 07. 2015 o 17:00 hod. v sídle ObFZ Komárno.

Záväznú prihlášku do súťaže spolu s Prehlásením a Adresárom klubu je potrebné podať do 29. 06. 2015 (pondelok). Prihlášku nájdete  v Dokumentoch – Klubová legenda.

Štartovné vklady: MO – dospelí 150,- Eur; II. trieda 100,- Eur; Dorast 15,- Eur.

Začiatok jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016 je 09. 08. 2015


Disciplinárna komisia


U – 161 Podnet od FK Chotín je neopodstatnený.


Odvolacia komisia


Na svojom zasadnutí dňa 10. 06. 2015 prerokovala odvolanie FK Chotín voči rozhodnutiu DK ObFZ U – 154 (z ÚS č. 39). Na základe Stanov ObFZ Komárno čl. 52/13/d odvolanie FK Chotín zamietla 


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa bude 18.6.2015 (štvrtok)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 41 (10.06.2015)


Športovo technická komisia


Superpohár medzi víťazom MO a víťazom MO II.tr. FK Šrobárová sa uskutoční dňa 27.6.2015 ( sobota )

Žiaci

ŠTK  po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ MO žiaci  32. kolo TJ Agro Kameničná – OŠK Svätý Peter

Dňa 12.6.2015 ( piatok ) o 18.00 hod.

Prípravka

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ MO prípravka 28.kolo FK Chotín – FK Marcelová 12.6.2015    ( piatok ) o 17.00 hod.

Finálové stretnutia o majstra ObFZ Komárno sa uskutoční  nasledovne :

TJ DR Sokolce – FC Bátorove Kosihy 20.6.2015( sobota ) o 10.30 hod. v Sokolciach,

FC Bátorove Kosihy - TJ DR Sokolce, 26.6.2015 ( piatok )o 18.00 hod. v  Bátorovych Kosihách

VYLOSOVANIE ročníka 2015/2016 sa uskutoční 3.7.2015 ( piatok ) o 17.00 hod.

Začiatok súťažného ročníka 2015/2016 dospelí  bude 9.8.205 ( nedeľa ).

Prihlášky do súťaže je potrebné podať do 29.6.2015 (pondelok)


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U – 160 Cúth Eugen 1115231   DP.čl.37/5a 1 s.s N od 10.06.2015 + RP


Komisia rozhodcov


KR pozastavuje delegáciu R Kraslan Ľ. na 6 MZ za nedostavenie sa na súťažné stretnutie bez ospravedlnenia

Ospravedlnení – nedeľa :Lovász, Domjan, Ladányi, Dorčiak, Mészáros, Bušanský

KR oznamuje termín tradičného futbalového zápasu R ObFZ Komárno – ObFZ Nové Zámky. Zápas sa uskutoční 03.07. 2015 ( piatok ) o 16.00 hod. na ihrisku Dynamo Bajč

KR oznamuje zmenu termínu a miesta futbalového turnaja rozhodcov. Turnaj sa uskutoční 20.06.2015

( sobota )na ihrisku FK Rybník ( okres Levice ). Rozhodcovia sa môžu prihlásiť na t.č. 0907 148 155 ( G. Kovačic )


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

Najbližšia úradná správa bude 12.6.2015 (piatok)

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 40 (03.06.2015)


Športovo technická komisia


MO

30.kolo TJ DR Búč – FK Marcelová B, zápas sa odohrá 14.6.2015 ( nedeľa ) o 17.00 hod.

ŠTK  po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ MO dospelí  30. kolo FC Prameň Patince – FK FC Zemianska Olča 13.06.2015 ( sobota ) o 17:00 hod.

Dorast

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ MO dorast 28.kolo Activ Komárno – TJ DR. Sokolce 6.6.2015 ( sobota ) o 14.00 hod.

ŠTK kontumuje MZ – MO dorast 27. kolo FK Zlatná n/o– DR. Pribeta podľa SP 100/b a 106/1 3:0 a priznáva 3 body  v prospech FK Zlatná n/o. ŠTK odstupuje DR. Pribeta na DK, podľa RS TU 11/e  s návrhom pokuty 68€.

ŠTK nariaďuje DR Pribeta podľa RS VU 6/b uhradiť účelne vynaložené náklady na účet FK Zlatná na /o do 10.6.2015 ( streda ).

Žiaci

ŠTK kontumuje MZ – MO žiaci 30.kolo DR Sokolce – TJ Imeľ  3 : 0 a priznáva 3 body v prospech DR Sokolce podľa SP 100/b a 106/1. ŠTK odstupuje TJ Imeľ na DK podľa TU 11/e s návrhom pokuty 34€.

ŠTK nariaďuje DR Imeľ podľa RS VU 6/b uhradiť účelne vynaložené náklady na účet DR Sokolce do 10.6.2015

( streda ).


Disciplinárna komsia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U – 155 Sándor Balogh 1237665 FK Marcelova   DP.čl.37/5a 1 s.s N od 03.06.2015 + RP

Odpustenie zvyšku trestu

U – 156 Cseh Péter 1239413 FC Veľké Kosihy  DP.čl.41/1,2,3 s.s P od 03.06.2015 do 31.8.2015

Pokuty

U – 157 DK trestá na podnet ŠTK podľa RS TU 11/e TJ Imeľ žiaci 34€ + RP

U – 158 DK trestá na podnet ŠTK podľa RS TU 11/e TJ DR Pribeta 68€ + RP

U – 159 DK odstupuje odvolanie FK Chotín voči rozhodnutiu DK U- 154 na odvolaciu komisiu .


Komisia rozhodcov


KR oznamuje termín tradičného futbalového zápasu R ObFZ Komárno – ObFZ Nové Zámky. Zápas sa uskutoční 03.07. 2015 ( piatok ) o 16.00 hod. na ihrisku Dynamo Bajč

KR oznamuje zmenu termínu a miesta futbalového turnaja rozhodcov. Turnaj sa uskutoční 20.06.2015

( sobota )

na ihrisku FK Rybník ( okres Levice ). Rozhodcovia sa môžu prihlásiť na t.č. 0907 148 155 ( G. Kovačic )

Ospravedlnení –Bušansky

Chyby v  zápisoch : Tϋcsӧk 2 krát, Dorčiak 2 krát


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 39 (27.05.2015)


Športovo technická komisia


MO

ŠTK kontumuje MZ MO 24.kolo FK Chotín – TJ Dr Sokolce podľa SP 100/i a podľa článku 106/1, priznáva 3 body a skóre 0:3 v prospech  TJ DR Sokolce.

Dorast

ŠTK súhlasí s odohratím MZ dorast 27. kolo Čičov - FC Activ dňa 30.5 2015 (sobota) o 10:00.

Žiaci

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ žiaci 28. kolo Kameničná – Chotín dňa 29.5 2015 (piatok) o 17:00.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ žiaci 19. kolo Chotín – Kameničná  dňa 31.5 2015 (nedeľa) o 10:00.

ŠTK súhlasí s odohratím MZ žiaci 29. kolo Imeľ - Nesvady dňa 28.5 2015 (štvrtok) o 16:00.

ŠTK súhlasí s odohratím MZ žiaci 29. kolo Pribeta  - Sokolce dňa 28.5 2015 (štvrtok) o 17:00.

ŠTK súhlasí s odohratím MZ žiaci 32. kolo Sokolce - Nesvady  dňa 10.6 2015 (streda) o 17:00.

Prípravka

ŠTK súhlasí s odohratím MZ prípravka 19. kolo Číčov - Sokolce  dňa 2.6 2015 (utorok) o 16:30.

ŠTK súhlasí s odohratím MZ prípravka 19. kolo Okoličná n/O - Kolárovo  dňa 3.6 2015 (streda) o 16:00.

ŠTK súhlasí s odohratím MZ prípravka 19. kolo V. Kosihy – Z. Oľča  dňa 6.6 2015 (sobota) o 14:00.

ŠTK súhlasí s odohratím MZ prípravka 26. kolo Búč - Marcelová  dňa 3.6 2015 (streda) o 17:00.

Oznamy

ŠTK oznamuje, že podnety ,pripomienky a návrhy k textovej časti RS ObFZ pre súťažný ročník 2015/2016 je možné zasielať na ObFZ v termíne do 7.6.2015.


Disciplinárna komsia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK :

U – 146 Adrián Czikora 1252606 FK Prameň Patince , DP čl.37/5a, 1 s.s ,N od 27.5 2015 + RP

U – 147 Lajos Lévai  1248524 FK Chotín   DP.čl.37/5a, 1 s.s N od 27.5.2015 + RP

U – 148 Zsolt Dome  1242186 Dynamo Nová Stráž   DP.čl.37/5a, 1 s.s N od 27.5 2015 + RP

U – 149 Pavol Klimčík  1241187 Dynamo Nová Stráž    DP.čl.37/5a, 1 s.s N od 27.5 2015 + RP

Nepodmienečne zastavená činnosť po  ČK :

U – 150 Péter Cseh 1239414 FC DLGROUP Veľké Kosihy DP. čl.46/1a,2, 2 s.s N od 27.5 2015 + RP

U – 151 Attila Ádám Szép 1309108 TJ Agro Kameničná – žiaci DP. čl.37/2,3, 1 s.s N od 27.5 2015 + RP

U – 152 Gejza Klánik 1326260 DR. Číčov – dorast DP.čl.37/2,3, 1 s.s N od 27.5 2015 + RP

U – 153 Rudolf Csicsó  1222052 DR. Martovce DP. čl.46/1a,2, 1 s.s N od 27.5 2015 + RP

Disciplinárne opatrenie

U – 154 FK Chotín  RP 10 €, pokuta 10 € (71/1, 71/2a,d,g, 12/6), Tibor Csóka  121871 ) 3 týždne N (53/1b,2b, 53/4) od 6. 5 2015, Kornél Henc (VM) 2 týždne N (53/3b, 53/4) od 27.05.2015 a Vladimír Macek  (T) zákaz výkonu funkcie na 2 týždne N (53/3b, 53/4) od 27.05.2015. Zároveň DK odstupuje stretnutie Chotín  - Sokolce na doriešenie ŠTK.


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení : Bušansky ( so, ne )

Chyby AR – Ladányi 2 krát, Beták 1 krát

Chýbajúci zápis – Halász (II. trieda V. Ostrov – Dedina Mládeže)


Sekretariát


Sekretariát ObFZ žiada FK , aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznam aktívnych hráčov klubu v ISSF , pretože podľa nového registračného a prestupového poriadku SFZ ( účinný od 15.6.2015) sa bude platiť členský príspevok za každého aktívneho hráča. Zoznam hráčov Vášho klubu, u ktorých žiadate zmenu stavu zo stavu ,,aktívny“ na stav „neaktívny“ pošlite na Sekretariát ObFZ najneskôr do 31.5.2015 . Na základe Vašej žiadosti bude stav týchto hráčov zmenený a za neaktívnych hráčov sa členský poplatok platiť nebude.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 38 (20.05.2015)


Športovo technická komisia


MO

ŠTK obdržala písomné stanovisko od FK Chotín ohľadom štartu hráča Tibor Csóka 1201871 v 24.kole FK Chotín – TJ DR Sokolce. Štart hráča je v riešení.

MO II.tr.

ŠTK berie na vedomie požiadavku TJ DR Bodza - Holiare

Dorast

ŠTK kontumuje MZ MO Dorast 25.kolo TJ DR Čičov – DFC Moča 3 : 0 a priznáva 3 body v prospech TJ DR Čičov

Podľa SP 100/b a 106 / 1 a odstupuje DFC Moča na DK podľa TU 100/e s návrhom pokuty 34€.

ŠTK nariaďuje DFC Moča podľa RS VU 6/b uhradiť účelne vynaložené náklady na účet TJ DR Čičov do 27.5.2015

ŠTK kontumuje MZ MO Dorast 25.kolo TJ DR Pribeta  - Activ KN 3 : 0 a priznáva 3 body v prospech TJ DR Pribeta podľa  SP 100/b a 106/1a odstupuje Activ KN na DK podľa TU 100/e a návrhom pokuty 34€ .

ŠTK nariaďuje Activ KN podľa RS VU 6/b uhradiť účelne vynaložené náklady na účet TJDR Pribeta do 27.5.2015

Žiaci

ŠTK kontumuje MZ MO žiaci 28.kolo TJ Agro Kameničná – FK Chotín 3 : 0 a priznáva 3 body v prospech TJ Agro Kameničná podľa SP 100/b a 106/1.

ŠTK oodstupuje FK Chotín na DK podľa TU 11/e s návrhom pokuty 34€.

ŠTK nariaďuje FK Chotín podľa RS VU 6/b uhradiť účelne vynaložené náklady na účet TJ AGro Kameničná do 27.5.2015.

ŠTK žiada FK Chotín a TJ AGro Kameničná o dohodu odohratia MZ MO žiaci 19.kolo FK Chotín – TJ Agro Kameničná

Oznamy

ŠTK oznamuje, že podnety ,pripomienky a návrhy k textovej časti RS ObFZ pre súťažný ročník 2015/2016 je možné zasielať na ObFZ v termíne do 7.6.2015.


Disciplinárna komsia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK :

U – 133 Kósa Tomáš 1169750 FC DLGroup V. Kosihy   DP.čl.37/5 a 3,1 s.s N od 20.5.2015 + RP

U – 134 Szalay Gábor  1161313 TJ Agro Kameničná  DP.čl.37/5a ,1 s.s N od 20.5.2015 + RP

U – 135 Smolka Marek 1202938 OŠK Iža  DP.čl.37/5a , 1 s.s N od 20.5.2015 + RP

U – 136 Roberto Adrian de La Gruz 1235185 FC Bátorové Kosihy  DP čl.37/ 5a , 1 s.s N od 20.5.2015 + RP

Nepodmienečne zastavená činnosť po  ČK :

U – 137 Vӧrӧs Marián 1236478 UJSFK DP.čl.38/1 podľa vyjadrenia DZ trest sa upúšťa  + RP

U – 138 Vojtík Nikolas 1242189 TJ Dynamo Nová Stráž DP čl.48/1/b a 2/a , 2 s.s N od 20.5.2015 + RP

U – 139 Csicsó Alexander 1151328 FK Activ KN DP čl.37/2a3, 1 s.s N od 20.5.2015 + RP

U – 140 Molnár Roland 1061880 FK FC Zemianska Olča DP čl.37/1a3, 48/1c,2/b, 4 mes. N od 20.5.2015 + RP

U -141 Pastorek Peter 1162368 FK FC Zemianska Olča DP čl.37 /2a3 , 1 s.s N od 20.5.2015 + RP

Odpustenie zvyšku trestu

U – 142 Marikovec Ladislav 1143089 FK Marcelová DP čl.41/1,2,3 , 2 s.s P od 20.5.2015 do 31.8.2015 + RP

Pokuty

U – 143 Na základe ŠTK DK podľa RSTU 11/e ukladá pokutu FK Chotín  34€ + RP

U – 144 Na základe ŠTK DK podľa RSTU 11/e ukladá pokutu DFC Moča  34€ + RP

U – 145 Na základe ŠTK DK podľa RSTU 11/e ukladá pokutu FK Activ KN 34€ + RP

 


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení : Šipoš ( so, ne )

Chyby v  zápisoch : Szabó J.2 krát, Fϋssy 2 krát, Kósa 1 krát, Bušanský 1 krát

Chyby AR – Keszegh 3 krát, Dorčiak 1 krát, Bušansky 1 krát, Ferst 1 krát

KR žiada R o dôkladné vypisovanie zápisov prostredníctvom PC a predpísaný počet kopií

KR oznamuje termín tradičného futbalového zápasu R  ObFZ Komárno – ObFZ Nové Zámky. Zápas sa uskutoční 3.7.2015 ( piatok ) o 16.00 hod. na ihrisku TJ Dynamo Bajč .

KR pozastavuje delegáciu R  Domjan na 2 MZ za neskoré ospravedlnenie .


Sekretariát


Sekretariát ObFZ žiada FK , aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznam aktívnych hráčov klubu v ISSF , pretože podľa nového registračného a prestupového poriadku SFZ ( účinný od 15.6.2015) sa bude platiť členský príspevok za každého aktívneho hráča. Zoznam hráčov Vášho klubu, u ktorých žiadate zmenu stavu zo stavu ,,aktívny“ na stav „neaktívny“ pošlite na Sekretariát ObFZ najneskôr do 31.5.2015 . Na základe Vašej žiadosti bude stav týchto hráčov zmenený a za neaktívnych hráčov sa členský poplatok platiť nebude.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 37 (13.05.2015)


Športovo technická komisia


MO

ŠTK žiada písomné stanovisko od FK Chotín voči štartu hráča Tibor Csóka  1201871, 24.kolo FK Chotín – TJ DR Sokolce

Oprava

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO dospelí 26.kolo FC Dulovce – FK Marcelová B 17.5.2015 (nedeľa ) o 10.30 hod.

MO II.tr.

ŠTK kontumuje MZ MO II.tr. 23.kolo TJ DR Vrbová n/V- TJ DR Dedina Mládeže podľa SP 100/e a 106/1 v prospech TJ DR Vrbová n/V  3 : 0 a priznáva 3 body TJ DR Vrbová n/V  .ŠTK odstupuje TJ DR Dedina Mládeže

na DK podľa RS TU 11/h s návrhom pokuty 50€.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr.dospelí  25.koloFC Radvaň n /D – TJ DR Čičov 24.5.2015(nedeľa) o 10.30 hod.

Dorast

ŠTK žiada písomné stanovisko TJ DR Čičov voči štartu hráča č.6 Dominik Varga 1341229, 20.kolo Activ Komárno – TJ DR Čičov

Prípravka

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ MO Prípravka TJDR Sokolce – FC Okoličná n/O 26.5.2015      (utorok) o 16.30 hod.

Oznamy

ŠTK oznamuje, že podnety ,pripomienky a návrhy k textovej časti RS ObFZ pre súťažný ročník 2015/2016 je možné zasielať na ObFZ v termíne do 7.6.2015.


Disciplinárna komsia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK :

U – 127 Molnár Patrik 1308435 TJ DR Pribeta dorast  DP.čl.49/1b a 2b , 4 s.s N od 13.5.2015 + RP

U – 128 Rigó Julius 1308436 TJ DR Pribeta dorast   DP.čl.37/2 a 3 ,1 s.s N od 13.5.2015 + RP

U – 129 Sztojka Štefan 1309099 FK Activ Komárno  DP.čl.37/2 a 3 ,1 s.s N od 13.5.2015 + RP

U – 130 Rafael Juraj 1308676 FK Activ Komárno  DP.čl.49/1b a 2b, 4 s.s N od 13.5.2015 + RP

Pokuty

U – 131 Na základe ŠTK DK podľa RSTU 11/h ukladá pokutu TJ DR Dedina Mládeže 50€ + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení : Jankó, Németh A., Zácsik ( so, ne ), Németh Z. (ne)

Chyby v  zápisoch : Németh A.1 krát,Zácsik 1 krát, Bušansky 1 krát  ( nesprávny počet kópií )

Chyby AR – Kósa 1 krát

Chýbajúci zápis : Németh Z. ( Veľký Ostrov – Bajč )

KR oznamuje termín tradičného futbalového zápasu R  ObFZ Komárno – ObFZ Nové Zámky. Zápas sa uskutoční 3.7.2015 ( piatok ) o 16.00 hod. na ihrisku TJ Dynamo Bajč .

KR pozastavuje delegáciu R  Domjan na 2 MZ za neskoré ospravedlnenie.


Sekretariát


Sekretariát ObFZ žiada FK , aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznam aktívnych hráčov klubu v ISSF , pretože podľa nového registračného a prestupového poriadku SFZ ( účinný od 15.6.2015) sa bude platiť členský príspevok za každého aktívneho hráča. Zoznam hráčov Vášho klubu, u ktorých žiadate zmenu stavu zo stavu ,,aktívny“ na stav „neaktívny“ pošlite na Sekretariát ObFZ najneskôr do 31.5.2015 . Na základe Vašej žiadosti bude stav týchto hráčov zmenený a za neaktívnych hráčov sa členský poplatok platiť nebude.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 36 (06.05.2015)


Športovo technická komisia


MO

ŠTK na základe žiadosti Veľké Kosihy súhlasí odohratím MZ MO 28.kolo FC DL Group V.Kosihy – FK Marcelová B dňa 31.5.2015 (nedeľa )o 10.30 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO dospelí 26.kolo FC Dulovce – FK Marcelová B dňa 16.5.2015 ( sobota ) o 17.00 hod.

MO II.tr.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr. 24.kolo TJ DR Bodza Holiare – FK Univ.JS dňa 17.5.2015 ( nedeľa ) o 10.30 hod.

Dorast

ŠTK kontumuje stretnutie MO dorast FK Zlatná na O. – DR Sokolce a priznáva 3 body pre Sokolce a výsledok ponecháva v platnosti .ŠTK odstupuje FK Zlatná na O. na DK podľa R.S.TU 11/h s návrhom pokuty 34€

ŠTK dôrazne upozorňuje FK FO dodržiavania RS A/6g bezhotovostný styk pod hrozbou disciplinárnych opatrení

Žiaci

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí odohratím MZ – MO žiaci 27.kolo, TJ DR Pribeta – OŠK Svätý Peter dňa 9.5.2015 o 13.00 hod.

ŠTK na základe vzájomnej dohody ŠK Nesvady  súhlasí s odohratím MO – MZ žiaci 26.kolo, ŠK Nesvady – FK Chotín dňa 12.5.2015 o 17.00 hod.


Disciplinárna komsia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U – 117 Petrik Richard  1226963 OŠK Iža  DP.čl.37/5a 1 M.S. N od 6.5.2015 + RP

U – 118 Valkovsky Marek  1120047 DR Dedina Mládeže  DP.čl.37/5a 1 M.S.  N od 6.5.2015 + RP

U – 119 Gyὂrgy  Tihamer 1106133 DR Martovce DP.čl.37/5a 1 M.S. N od 6.5.2015 + RP

Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK :

U – 120 Marikovec  Ladislav 1143089 FK Marcelová  DP.čl.49/1b a 2b , 4 s.s N od 6.5.2015 + RP

U – 121 Tóth András 1251180 FK Marcelová  DP.čl.37/2 a 3 ,1 s.s N od 6.5.2015 + RP

U – 122 Simon Róbert 1314344 TJ Dynamo Nová Stráž DP.čl.37/2 a 3 ,1 s.s N od 6.5.2015 + RP

Odpustenie zvyšku trestu

U – 123 Zsidek Miroslav 1066202 FK Activ KN ,1 s.s P od 6.5.2015 do 31.7.2015 + RP

U – 124 Mácsadi Zsolt 119083 DFC Moča , 2 s.s P od 6.5.2015 do 31.7.2015 + RP

U – 125 Ruháš Dominik 1248523 FK Chotín , 1 s.s P od 6.5.2015 do 31.7.2015 + RP

Pokuty

U – 126 Na základe ŠTK DK podľa RSTU 11/h ukladá pokutu FK Zlatná na O. 34€ + RP


Komisia rozhodcov


Chyby v  zápisoch : Ferst 3 krát,Tücsӧk 2krát, Beták 1 krát, Keszegh 1 krát, Laczó 1 krát,

Chyby AR – Ferst 1 krát

Chýba zápis : Žiaci – Nesvady – Kameničná

                       Dorast – Pribeta – Moča

                       MO II.tr.- Bodzianske Lúky – Univerzita JS SJ Egyetem FC

FC B.Kosihy  udeľuje pochvalu R-  V. Mészáros, A.Tücsӧk a E.Ladányi v stretnutí  FC B.Kosihy  - FK Kolárovo B

ŠK Bodzianske Lúky  udeľuje pochvalu  za výkon R -  V. Mészáros a M. Lovász  v stretnutí ŠK Bodzianske Lúky  -

FK Univ. JS


Odvolacia komisia


14.kolo  MO II.tr.ŠK Veľký Ostrov – FC Čalovec, výsledok zostáva v platnosti, odvolanie nespĺňa náležitosti


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 35 (29.04.2015)


Športovo technická komisia


MO

ŠTK nariaduje odohrať MZ 25. kolo FK FC Zemianska Olča – FK Chotín dňa 10.5.2015 o 10:30.

ŠTK po prečítaní písomného stanoviska uznáva postup kapitána DFC Moča bola v súlade s futbalovými normami.

MO – II. trieda

ŠTK nariaduje odohrať MZ 24. kolo TJ DR. Dedina Mládeže – FC Čalovec  dňa 16.5.2015 (sobota) o 17:00.

Dorast

ŠTK kontumuje MZ – MO dorast 22. Kolo DR. Sokolce  – DR. Pribeta podľa SP 100/e a 106/1 3:0 a priznáva 3 bodz v prospech DR. Sokolce  . ŠTK odstupuje DR. Pribeta na DK, podľa RS TU 11/e pokuta 34 €.

Žiaci

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ MO žiaci 24. kolo OŠK Svätý Peter – FC Bátorové Kosihy 1.5.2015 o 12:30 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ MO žiaci 27. kolo FC Chotín – DR. Sokolce  20.5.2015 (streda)

o 17:30.

SŤK oznamuje, že námietka DR. Pribeta - žiaci voči štartu hráča FK Chotín Androvics János 1335568 je bezpredmetná.

Nominácie hráčov (r.2001, r.2002, r.2003) na tréningové zrazy v rámci projektu PPT budú pravidelne zverejňované na stránke www.talentyzsfz.sk v sekcii PPT.


Disciplinárna komsia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U – 109 Gubica Zoltán  1247960 ŠK Bodzianske Lúky  DP.čl.37/5a 1 s.s N od 29.4.2015 + RP

U – 110 Beke László  1205635 FK Čalovec  DP.čl.37/5a 1 s.s N od 29.4.2015 + RP

U – 111 Takács Dominik 1251179 FK Marcelová  DP.čl.37/5a 1 s.s N od 29.4.2015 + RP

U – 112 Csicsó Róbert  1167080 FC Bátorové Kosihy  DP.čl.37/5a 1 s.s N od 29.4.2015 + RP

Nepodmienečne zastavená činnosť po 9 ŽK

U – 113 Tóth Peter  1201469 ŠK Veľký Ostrov  DP.čl.37/5a 1 s.s N od 29.4.2015 + RP

Nepodmienečne zastavená činnosť po 12 ŽK

U – 114 Cseh Alexander  118519 FK FC Zemianska Olča  DP.čl.37/5a 1 s.s N od 29.4.2015 + RP

Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK :

U – 115 Ruháš Dominik  1248523 FK Chotín  DP.čl.46/1,2  2 s.s N od 29.4.2015 + RP

Tresty

U – 116 DK na podnet ŠTK podľa RS TU 11/e DR. Pribeta -dorast pokuta 34 € + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení –Molnár (so-ne), Fúró (so-ne)

Chyby v  zápisoch : Ladányi 1 krát, Tóth H.  1 krát, Laczó 1 krát

Chyby AR – Dorčiak 1 krát, Szabó 1 krát

KR pozastavuje delegáciu R Szépe na 4 MZ za neskoré ospravedlnenie. Ospravedlnenie na FB nie je akceptovateľné.

KR upozorňuje R, že v prípade námietky voči štartu hráča musí R zazanamenať do zápisu osobné údaje hráča a nemože odobrať registračný preukaz.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 34 (22.04.2015)


Športovo technická komisia


MO

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 20.kolo Veľké Kosihy – Búč  1.5.2015 (piatok ) o 16:30 hod.

ŠTK žiada písomné stanovisko DFC Moča o svojvolné odobratie RP bez súhlasu DO po stretnutí 22. Kolo 19.4.2015 FC DL Group Veľké Kosihy – DFC Moča

MO 2. Trieda

ŠTK súhlasí so žiadosťou FK Šrobárová MZ MO 2.tr. 26.kolo FK Šrobárova – FC Čalovec sa odohrá  30.5.2015

( sobota ) o 17:00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 2.tr. 22.kolo DR. Číčov – TJ Dynamo Nová Stráž 3.5.2015 (nedeľa) o 10:30

Dorast

ŠTK kontumuje MZ – MO dorast 21. Kolo DR. Číčov – DR. Pribeta podľa SP 100e a 106/1 3:0 a priznáva 3 bodz v prospech DR. Číčov. ŠTK odstupuje DR. Pribeta na DK, podľa RS TU 11/h pokuta 34 €.

Žiaci

Oprava:  19. Kolo TJ Imeľ – OŠK Svätý Peter 29.4.2015 o 17:00 (streda)

Prípravka

ŠTK na základe žiadosti TJ Imeľ súhlasí s odohratím všetkých domácich MZ vždy v sobotu o 10:00

ŠTK kontumuje MZ 21. Kolo TJ Imeľ – FC Bátorové Kosihy 0:3 a priznáva 3 body v prospech FC Bátorové Kosihy podľa SP 100/b a 106/1. ŠTK odstupuje TJ Imeľ na DK podľa TU 11/e s návrhom pokuty 34 €.

ŠTK nariaďuje FK Chotín podľa RS VU 6/d uhradiť účelne vynaložené náklady na účet FC Bátorové Kosihy do 29.4.2015 a kópiu poslať na OBFZ KN.


Disciplinárna komsia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK :

U – 98  Dani Roland 1131907 – FK Veľký Ostrov   DP čl.37/1,2,3 1 s.s N od 22.4.2015 + RP

Tresty

U – 99 Zsolt Mácsadi 119083 –  DFC Moča  DP čl.48/1c,2b , 4 s.s N od 22.4.2015 + RP

U – 100 Balohg Attila 9.12.1969 – FC DL Group Veľké Kosihy DP čl.16/1,2 48/1c,2b zákaz výkonu funkcie asistenta trénera 4 s.s N od 22.4.2015 +RP

U – 101 DK na podnet ŠTK podľa RS TU 11/h DR. Pribeta -dorast pokuta 34 € + RP

U – 102 DK na DK na podnet ŠTK podľa RS TU 11/j TJ Imeľ – žiaci pokuta 34 € + RP

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U – 103 Borsiczky Peter  1160834 DR Číčov DP.čl.37/5a 1 s.s N od 22.4.2015 + RP

U – 107 Tóth Drahomír  1216788 FK KolárovoB DP.čl.37/5a 1 s.s N od 22.4.2015 + RP

Odpustenie zvyšku trestu:

U – 104  Franz Mikle 1253135 – FC TJ DR Búč  DP čl.41/1,2,3 - 1 s.s P od 22.04.2015 do 30.6.2015 + RP

U – 105  Paulík Daniel 1215887 – FC Prameň Patince DP čl.41/1,2,3 - 1 s.s P od 22.04.2015 do 30.6.2015 + RP

U – 106  Miťko Michal 1134960 – FK Activ Komárno DP čl.41/1,2,3 - 1 s.s P od 22.04.2015 do 30.6.2015 + RP

U - 108  Gyӧri Patrik 1246362 TJ DR Dedina Mládeže  DP čl.41/1,2,3 - 2 s.s P od 22.04.2015 do 30.6.2015 + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení – Nováková, Molnár, Domjan, Zácsik

Chyby v  zápisoch : Bušansky  3 krát (Nesprávny popis hráčov), Jakubáč  2 krát, Tucsok 1 krát

Chyby AR – Dorčiak 1 krát, Szabó 1 krát

FC Dynamo Bajč udeľuje pochvalu za výkon R  Mészáros v stretnutí FC Dynamo Bajč – TJ Dr. Dedina Mládeže

KR oznamuje, že 29.4 2015 o 18:00 sa uskutoční tradičný futbalový zápas medzi R OBFZ Komárno a R Komárom (Siposok). Zraz je o 17:00 pred OBFZ Komárno.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 33 (15.04.2015)


Športovo technická komisia


MO 2. Trieda - oprava

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 2.tr. 20.kolo Šrobárova – DR Martovce  19.04.2015 ( nedeľa ) o 16.00 hod.

Dorast

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ Dorast,20.kolo FK Activ KN – TJ DR Čičov 8.5.2015 ( piatok )

O 15.00 hod.

Žiaci

ŠTK  nariaďuje odohrať MZ žiaci 19.kolo, TJ Imeľ – OŠK Svätý Peter 22.4.205(streda ) o 17.00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ žiaci 19.kolo, FK Chotín – TJ Agro Kameničná 15.5.2015 (piatok ) o 17.00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ prípravky 21.kolo, Nesvady - Búč 22.4.2015 (streda) o 17.00 hod.

 


Disciplinárna komsia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK :

U – 88  Franz Mikle 1253135 - FC TJ DR Búč  DP čl.49/1/a a 2/a 2 ss N od 15.04.2015 + RP

U – 89  Paulík Daniel 1215887 – FC Prameň Patince DP čl.49/1/a a 2/a 2 ss N od 15.04.2015 + RP

U – 90  Miťko Michal 1134960 – FK Activ Komárno DP čl.46/1/a a 2, 2 ss N od 15.04.2015 + RP

U – 91 Boros Tibor 1112214MO - TJ Dynamo Nová Stráž DP čl.46/2 a 47/1/b a 2/b , 1 ss N od 15.04.2015+ RP

U – 92 Keszegh Róbert 1255954 – FC Fénix Tôň DP čl.46/2 a 47/1/b a 2/b , 1 ss N od 15.04.2015+ RP

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U – 93 Tamási Norbert  1131292 FC Fénix Tôň - 1 MS , N DP.čl.37/5a od 15.4.2015 +RP

U – 94 Szuh  Gergely 1202946 FK Chotín - 1 MS , N DP.čl.37/5a od 15.4.2015 +RP

U – 95 Jóba Máté 1254180 FK Zlatná na /O - 1 MS , N DP.čl.37/5a od 15.4.2015 +RP

Tresty

U – 96 Židek Miroslav 1066202 FK Activ KN DP čl.48/1c a 2b , 4 ss N od 15.4.2015 + RP

U – 97 Gyӧri patrik 1246362 TJ DR Dedina Mládeže PP čl. 48/1c a 2b , 4 ss N od 15.4.2015 + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení – Prágay, Szabó, Bényi, Domjan, Ladányi, Molnár

Chyby v  zápisoch : Bórik 2 krát

Chyby AR – Fúró 1 krát

OŠK Iža udeľuje pochvalu za výkon R  Chmela, Lovász, Ferst v stretnutí OŠK Iža – Activ KN

OŠK Iža udeľuje pochvalu za výkon R  Mlinkovics, Bórik, Šipoš v stretnutí OŠK Iža – FK Chotín

ŠK Bodzianske Lúky udeľuje pochvalu za výkon R Mészáros, Habara v stretnutí  Čalovec – Bodzianske Lúky


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 32 (08.04.2015)


Športovo technická komisia


MO 2. Trieda

ŠTK kontumuje stretnutie 18.kolo FK Univ.JS – TJ Dynamo Nová Stráž RS 100/2 a 106/3 prospech Nová Stráž a priznáva 3 body a ponecháva výsledok 0 : 4 v platnosti . ŠTK odstupuje podľa RS  TU 11/ h na DK návrhom pokuty 50 eur.

ŠTK na záklsde žiaosti ŠK Veľký Ostrov súhlasí s odohratím MZ MO II.tr.

23.kolo 9.5.2015 ( sobota ) o 16.30 hod. ŠK Veľký Ostrov – TJ Dynamo Nová Stráž

25.kolo 23.5.2015( sobota ) o 17.00 hod. ŠK Veľký Ostrov – TJ DR Dedina Mládeže

ŠTK nariaďuje podľa RS VU 2/f odohrať MZ MO 2.tr. 20.kolo Šrobárova – Martovce  19.04.2015 ( nedeľa ) o 10.30 hod.

Žiaci

Námietky voči štartu hráčov v MZ MO žiaci TJ DR Pribeta – SC Nesvady je bezpredmetná

ŠTK kontumuje stretnutie MZ MO žiaci 20.kolo FC B. Kosihy – FK Chotín podľa SP 100/b a 106/ 1 a priznáva 3 body v prospech  FC B. Kosihy . ŠTK odstupuje podľa RS TU 11/e FK Chotín na DK návrhom pokuty 34 eur.

Prípravka

ŠTK  nariaďuje odohrať :

14.kolo 19.4.2015 ( nedeľa ) o 10.00 hod. FK Kolárovo – FC Okoličná na Ostrove

13.kolo 1.5.2014 ( piatok ) o 10.00 hod. TJ DR Čičov – FC DL Group Veľké Kosihy

19.kolo 13.5.204 ( streda ) o 17.00 hod. FK Marcelová –  TJ DR Búč


Disciplinárna komsia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U – 78  Mačanský Tomáš 1202663 - FC Activ KN 1 MS N DP čl. 37/1/5a od 08.04.2015 + RP

U – 79  Zachar Tibor 1214750 – OŠK Iža  1 MS N PP čl. 37/1/5a od 08.04.2015 + RP

U – 80  Pastorek Peter 1162368 – FK FC Zemianska Olča 1 MS N DP čl. 37/1/5a od 08.04.2015 + RP

U – 81 Toncsenka Pál 1233228 TJ DR Čičov 1 MS N DP čl. 37/1/5a od 08.04.2015 + RP

Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U – 82 Paksi Adrián 1328204 TJ DR Sokolce-  žiaci DP čl.37/4 a 46/1a2 – 2 ss N od 08.04.2015 + RP

Odpustenie zvyšku trestu

U – 83  Norbert Horňák 1217099 –  ŠK Veľký Ostrov  DP čl.41/1,2,3 1s.s. P od 08.04.2015 do 30.06.2015 +RP

U – 84  Peter Tóth 1201469 - ŠK Veľký Ostrov  DP čl.41/1,2,3 1s.s. P od 08.04.2015 do 30.06.2015 +RP

Tresty

U – 85 Na základe ŠTK DK ukladá pokutu FK UJSA – DJE FC  podľa RS TU 11/h 50 eur + RP

U – 86 Na základe ŠTK DK ukladá pokutu FK Chotín  –  podľa RS TU 11/e  34 eur + RP

U – 87 DK žiada písomné stanovisko od TJ DR Dedina Mládeže a TJ DR Čičov a od R Bušanský P. za HNS hráčov TJ DR Dedina Mládeže . Hráč Gyӧri Patrik 1246362 má pozastavenú činnosť až do doriešenia prípadu .


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení – Zácsik – ne , Füssy - ne

Chyby a vážne nedostatky v  zápisoch :

                              Mészáros- nevyjadril sa k námietkam mužstiev na zadnej strane zápisu .

                              Prosím R o písomné vyjadrenie k námietkam .

                              Fúró  - zle napísaný súper

                              Bušanský – bez podpisu, zlý popis HNS ŽK

                              Tóth H. – výsledok, polčas, strelci gólov – nepresne ručne písaný zápis

Chyby AR – Borka 1krát, Laczó 1krát, Habara 1 krát

KR pozastavuje delegáciu Tóth H.,Bušanský na 1 MZ za vážne nedostatky v zápisoch


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 31 (01.04.2015)


Športovo technická komisia


MO

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 30.kolo FC Búč – FK Marcelová B, 13.06.2015( sobota ) o 17.00 hod.

MO 2. trieda

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 2.tr. 19.kolo TJ Dynamo Nová Stráž – ŠK Fénix Tôň, 12.04.2015 ( nedeľa ) o 10.30 hod.

Prípravka

ŠTK kontumuje stretnutie MO Prípravka FK Búč – OŠK Iža podľa 100/e a 106/1 a priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech . FK Búč ŠTK odstupuje OŠK Iža na DK s návrhom pokuty podľa RS TU 11/e, 34eur +RP

Odvolanie FC Čalovec voči neoprávnenému štartu hráča nespĺňa náležitosti.


Disciplinárna komsia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U – 71  Bagin Attila 1194429 - FC Radvaň n.D. 1 MS N DP čl. 37/1/5a od 01.04.2015 + RP

U – 72  Rigó Július   1308436 – TJ DR.Pribeta dorast  1 MS N PP čl. 37/1/5a od 01.04.2015 + RP

U – 73  Németh Árpád  1235186 – FC Bátorové Kosihy - 1 MS N DP čl. 37/1/5a od 01.04.2015 + RP

Odpustenie zvyšku trestu

U – 74  Viczena Zoltán  1193292 – FK FC Zemiansk Olča DP čl.41/1,2,3 1s.s. P od 01.04.2015 do 30.06.2015 +RP

U – 75  Kocsis Erik 1259637 TJ DR Pribeta Dorast  DP čl.41/1,2,3 1s.s. P od 01.04.2015 do 30.06.2015 +RP

U – 76 Borka Adam 1224467 ŠK Veľký Ostrov DP čl.41/1,2,3,4 1s.s. P od 01.04.2015 do 30.06.2015 +RP

Tresty

U – 77 Na základe ŠTK DK ukladá pokutu OŠK Iža podľa RS TU 11/e 34 eur + RP


Komisia rozhodcov


Chyby v zápise : Fúró 2x + nesprávny počet kópií

                              Mészáros- ručne písaný zápis , nesprávny počet kópií

                              Prágay 2x(lekár )

Chyby   AR :        Fúró 4x, Laczó 2x, Jankó 1x, Ferst 1x

KR pozastavuje delegáciu R Kraslan Ľ. na 1 MZ za neskoré ospravedlnenie.

KR pozastavuje delegáciu R Fúró na 1 MZ za opakované nedostatky AR a v zápisoch.

KR pozastavuje delegáciu R Moštenický na 1 MZ za nesprávny postup pri vypisovaní finančných náležitostí.

Chýbajúci zápis :  ( Halász )

KR upozorňuje R  na dodržanie predpísaného počtu kópií zápisov o stretnutí .V opačnom prípade im bude pozastavená delegácia.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 30 (25.03.2015)


Športovo technická komisia


MO 2. trieda:

ŠTK na základe žiadosti ŠK Bodzianske  Lúky súhlasí s odohratím MZ 2. trieda 18. Kolo Bodzianske Lúky – Vrbová dňa  4.4.2015 o 15:30 hod

ŠTK na základe žiadosti ŠK Bodzianske  Lúky súhlasí s odohratím MZ 2. trieda 22. Kolo Bodzianske Lúky – UJS dňa 2.5.2015 o 16:30 hod.

ŠTK na základe žiadosti TJ Dynamo Bajč súhlasí s odohraním MZ 2. trieda 22. Kolo Bajč – Čalovec dňa 2.5.2015 o 16:30 hod.

MO dorast:

ŠTK na základe žiadosti DFC Moča súhlasí s odohraním MZ MO dorast 21. Kolo Moča – Dulovce dňa 7.4.2015 utorok o 16:00 hod.


Disciplinárna komsia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U – 62  Pavlík Tomáš 1202937 – OŠK Iža – 1 MS N DP čl. 37/1,5 a od 25.03.2015 + RP

U – 63  Csicsó Alexander  1151328 – FK Actív KN – 1 MS N DP čl. 37/1,5 a od 25.03.2015 + RP

U – 64  Gyori Patrik  1142910 – TJ Dr. Dedina M. - 1 MS N DP čl. 37/1,5 a od 25.03.2015 + RP

U – 65  Boros Tibor  1112214 – Dynamo N. Stráž - 1 MS N DP čl. 37/1,5 a od 25.03.2015 + RP

Nepodmienečne zastavená činnosť  po ČK

U – 66  Voros Marián  1236478 – FK UJS Selye – DP čl 46/1a, 2 SS N od 25.3.2015 + RP

U – 67  Horňák Norbert  1217099 – FC V. Ostrov - DP čl 37/4a, 3 SS N od 25.3.2015 + RP

U – 68  Tóth Peter  1201469 – FC V. Ostrov - - DP čl 48/1c, 4 SS N od 25.3.2015 + RP

Odpustenie zvyšku trestu

U – 69  Gyori Máté  1263262 – Dr. Sokolce dorast 1 SS P + RP od 25.03.2015 do 30.06.2015

U – 70  Toncsenka Pál  1233228  - Dr Čičov  1 SS P+ RP od 25.03.2015 do 30.06.2015


Komisia roszhocov


Ospravedlnení – Keszegh, Bušansky, Kovačic – SO, NE

                               Bényi, Zácsik – NE

                               Bórik, Chmela, Szabó J, Dorčiak - SO

Chyby   AR :        Jankó 2x, Nováková 2x, Dorčiak 1x  

KR upozorňuje R  na dodržanie predpísaného počtu kópií zápisov o stretnutí .V opačnom prípade im bude pozastavená delegácia.


Sekretariát ObFZ Komárno


Od 1.1. 2015 sú povinné vo všetkých súťažiach OBFZ Komárno plastové registračné preukazy !!! (RS B/2a)

Nový registračný,  prestupový a súťažný  poriadok bude platný  od 01.07.2015.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 29 (18.03.2015)


Športovo technická komisia


ŠTK dôrazne upozorňuje FO a FK na dodržanie RS A/6g ( smernica ObFZ pre bezhotovostný styk )pod hrozbou disciplinárnych sankcií .

MO

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode s odohratím MZ MO 18.kolo FK Chotín – Veľké Kosihy dňa 22.03.2015 /nedeľa/ o 10.30 hod.

ŠTK kontumuje MZ MO 17.kolo FC DL Group  Veľké Kosihy – FC Batorove Kosihy podľa SP 100/ b a 106/1, skóre

0 : 3 a priznáva 3 body prospech Batorove Kosihy.

ŠTK odstupuje FC DL Group Veľké Kosihy podľa RS – 11/e s návrhom pokuty 100€ + RP

MO II.tr.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr. 17. kolo ŠK Veľký Ostrov – FK Univ.JS  dňa 28.03.2015 /sobota / o 15.00 hod.

Námietka FK Čalovec voči štartu hráča Fekete Norbert 1061502 Veľký Ostrov je bezpredmetná, nespĺňa

náležitosti podľa SP 123 .

Žiaci

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ žiaci 17.kolo TJ Dynamo Nová Stráž – OŠK Svätý Peter

dňa 21.3.2015 /sobota /o 11.00 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím MZ Žiaci 18.kolo OŠK Svätý Peter – TJ DR Pribeta dňa 29.3.2015 /nedeľa/ o 10.00 hod.

Prípravka

ŠTK nariaďuje odohrať MZ prípravka 17.kolo FK Chotín – TJ DR Búč dňa 21.3.2015 /sobota / o 10.00 hod.


Disciplinárna komsia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U – 57 Dávid Kovács  1220837 TJ Dr. Sokolce  4 s.s N od 18. 3. 2015 + RP (DP čl. 47/ 1b a 2b)

U – 58 Silvester  Incédi  1239926 TJ Dr. Sokolce  4 s.s N od 18. 3. 2015 + RP (DP čl. 49/1a 2a)

U – 59 Zoltán Viczena 1193292 FK FC Zemianska Olča  2 s.s N od 18. 3. 2015 + RP(DP čl. 46/1a2)

Nepodmienečne zastavená činnosť za 5 ŽK

U – 60 Zsolt Mácsadi 1119083 DFC Moča 1 s.sN od 18.3.2015 + RP

Tresty

U- 61 Na základe ŠTK DK ukladá pokutu pre FC DL Group Veľké Kosihy podľa RS TU 11/e 100€ + RP


Komisia roszhocov


Ospravedlnení – Bálint, Bušanský, Molnár, Kovačic – (so – ne)

                               Zácsik ( ne )

                              Chmela , Bórik, Dorčiak, Bényi - so

KR pozastavuje delegáciu R  Kiss P. na 4 MZ za nedostavenie sa na stretnutie bez ospravedlnenia                        

Chyby v zápise :  Tücsӧk, Fúró – ručne písaný zápis

Chyby   AR :           Borka 6x, Tóth H. 1x

KR upozorňuje R  Halász, Bórik na dodržanie predpísaného počtu kópií zápisov o stretnutí .V opačnom prípade im bude pozastavená delegácia.


Sekretariát ObFZ Komárno


Od 1.1. 2015 sú povinné vo všetkých súťažiach OBFZ Komárno plastové registračné preukazy !!! (RS B/2a)

Nový registračný,  prestupový a súťažný  poriadok bude platný  od 01.07.2015.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 28 (11.03.2015)


Športovo technická komisia


MO

ŠTK na základe žiadosti FK Marcelová B súhlasí s odohratím MZ MO 23. Kolo Marcelová B – Chotín dňa 25.04.2015 /sobota/ o 16.00 hod.

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ MO 17. Kolo Kolárovo B – Chotín dňa 15.3.2015 /nedeľa/ o 13.30 hod.

ŠTK na základe správy DZ z MZ MO 16.kolo Kolárovo B – Kameničná,  dôrazne upozorňuje FK Kolárovo B na dodržiavanie SP čl. 44, 49, 50 časť –povinnosť oddielu zabezpečiť  US.

MO II

ŠK Veľký Ostrov - ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 18.3.2015 o 16.00 hod. hráča Fekete Norberta 1061502 a VM Németh Vojtecha  na základe námietky voči štartu hráča  v MZ 14.kolo Veľký Ostrov – Čalovec. Hráč Fekete Norbert 1061502 prinesie so sebou RP a preukaz totožnosti, zároveň má zastavenú činnosť do vyriešenia prípadu.

Dorast

ŠTK na základe žiadosti Actív Komárno súhlasí s odohratím MZ Dorastu 18.kolo Actív Komárno – Tj Družstevník Pribeta dňa 29.3.2015 /nedeľa/ o 11.00 hod.

ŠTK dôrazne upozorňuje FO FK na dodržanie RS 2014/2015 A 6/g smernica ObFZ pre bezhotovostný styk.

ŠTK upozorňuje, že od súťažného ročníka 2015/2016 všetky súťaže riadené OBFZ  prechádzajú na elektronické zápisy o stretnutí. (MO -dospelí, II. trieda – dospelí, MO – dorast, MO – žiaci, MO – prípravka)


Disciplinárna komsia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U – 53 Toncsenka Pál   1233228 TJ Dr. Číčov      3 s.s N od 11. 3. 2015  (DP čl. 37/4a, čl. 47/1ba2b)

U – 54 Kocsis Erik  1259637 Dr. Pribeta  -dorast  3 s.s N od 11. 3. 2015 (DP čl. 49/1ba2b)

U – 55 Győri Máté 1263262 Dr. Sokolce -dorast  3 s.s N od 11. 3. 2015 (DP čl. 49/1ba2b)

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U – 56 Szigeti Zoltán 1162952  FC Bátorové Kosihy  1 s.s N od 11. 3. 2015  (DP.čl. 37/5/3)

U – 57 Gábor Takács 1212798  FC DL Group Veľké Kosihy 1 s.s N od 11. 3. 2015  (DP.čl. 37/5/3)

Nepodmienečne zastavená činnosť po 9 ŽK

U – 58 Alexander Cseh  1163970 FK FC Zemianska Olča 1 s.s N od 11. 3. 2015  (DP.čl. 37/5/3)

Odpustenie zvyšku trestu

U – 60 Lengyel Štefan 1245824 ŠK Bodzianske Lúky zmena trestu na P do 30.6.2015 (čl. 41/1,2,3,4)


Komisia roszhocov


KR pozastavuje delegáciu R Mészáros V . na 1 MZ na základe hodnotenia DZ                        

Chyby v zápise :  Bórik 2x, Borka 6x

KR upozorňuje R na dodržiavanie počtu kópií pri doručovaní zápisov.


Sekretariát ObFZ Komárno


Od 1.1. 2015 sú povinné vo všetkých súťažiach OBFZ Komárno plastové registračné preukazy !!! (RS B/2a)

Nový registračný,  prestupový a súťažný  poriadok bude platný  od 01.07.2015.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 27 (04.03.2015)


Športovo technická komisia


MO

16. kolo: FC Kolárovo B - TJ Agro Kameničná, ŠTK po vzájomnej dohode nariaďuje stretnutie odohrať       v sobotu 07. 03. 2015 o 14:30 hod. na ihrisku vo Veľkom Ostrove.       

MO – II. trieda

ŠTK nariaďuje odohrať všetky  domáce zápasy TJ Vrbová nad Váhom  v sobotu v UHČ dospelých.

ŠTK nariaďuje odohrať všetky  domáce zápasy FK Univerzita JS SJ Egyetem FC   v sobotu v UHČ dospelých na HP

TJ Dynamo Nová Stráž

MO – žiaci

Oprava ÚS č.26 ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO žiaci  27. kolo FC Bátorove Kosihy – TJ Agro Kameničná 10.5 2015

(nedeľa) o 11:00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať všetky  domáce zápasy TJ Dynamo Nová Stráž  v nedeľu 3 hodiny pred UHČ dospelých.

MO – prípravka

ŠTK nariaďuje odohrať všetky  domáce zápasy SC Nesvady  v nedeľu o 10:00.

ŠTK nariaďuje odohrať všetky  domáce zápasy TJ Imeľ  v nedeľu o 10:00.

ŠTK nariaďuje odohrať všetky  domáce zápasy FC Okoličná na Ostrove  v piatok o 16:00.


Sekretariát


Od 1.1. 2015 sú povinné vo všetkých súťažiach OBFZ Komárno plastové registračné preukazy !!! (RS B/2a)

Nový registračný,  prestupový a súťažný  poriadok bude platný  od 01.07.2015.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 26 (25.02.2015)


Športovo technická komisia


ŠTK upozorňuje, že od súťažného ročníka 2015/2016 všetky súťaže riadené OBFZ  prechádzajú na elektronické zápisy o stretnutí. (MO -dospelí, II. trieda – dospelí, MO – dorast, MO – žiaci, MO – prípravka)

MO

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO  

16. kolo FK Kolárovo B – TJ Agro Kameničná                7.3 2015 (sobota) o 14:30 hod.

23. kolo FK Kolárovo B – FC Dulovce                            25.4 2015 (sobota) o 16:00 hod.

25. kolo FK Kolárovo B – FC DL Group Veľké Kosihy    9.5 2015 (sobota) o 16:30 hod.

29. kolo FK Kolárovo B – DFC Moča                                6.6 2015 (sobota) o 17:00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO

16. kolo FK Marcelová B – Dr. Sokolce                           7.3 2015 (sobota) o 11:30 hod.

20. kolo FK Marcelová B – FK Kolárovo B                      4.4 2015 (sobota) o 15:30 hod.

22. kolo FK Marcelová B – OŠK Iža                                18.4 2015 (sobota) o 16:00 hod

29. kolo FK Marcelová B – Patince                                  6.6 2015 (sobota) o 17:00 hod

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 

17. kolo DFC Moča – FK Marcelová B                           14.3 2015 (sobota) o 14:30 hod.

MO – dorast

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO dorast  16. kolo DFC Moča – Dr. Pribeta      2.4 2015 (štvrtok) o 16:00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať všetky  domáce zápasy FC Dulovce dorast  v sobotu o 10:30.

MO – žiaci

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO žiaci  26. kolo Dr. Sokolce – FC Bátorove Kosihy      13.5 2015 (streda) o 16:30 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO žiaci  27. kolo FC Bátorove Kosihy – TJ Agro Kameničná 10.5 2015 (nedeľa) o 13:00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať všetky  domáce zápasy OŠK Svätý Peter žiaci  v sobotu o 10:00.

MO - prípravka

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO prípravka 

11. kolo FK Kolárovo – FC DL Group Veľké Kosihy    28.3 2015 (sobota) o 10:00 hod.

13. kolo FK Kolárovo – FC Zemianska Olča                11.4 2015 (sobota) o 10:00 hod.

14. kolo FK Kolárovo – FC Okoličná n/O                     18.4 2015 (sobota) o 10:00 hod.

17. kolo FK Kolárovo – Dr. Sokolce                              10.5 2015 (nedeľa) o 10:00 hod.

20. kolo FK Kolárovo – Dr. Číčov                                  30.5 2015 (sobota) o 10:00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO prípravka 

14. kolo Dr. Sokolce – Dr. Číčov 17.4 2015 (piatok) o 17:00 hod.

18. kolo Dr. Sokolce – FC Okoličná n/O 15.5 2015 (piatok) o 17:00 hod.

20. kolo Dr. Sokolce – FC DL Group Veľké Kosihy 29.5 2015 (piatok) o 17:00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO prípravka

15. kolo OŠK Iža  – FK  Marcelová           2.4 2015 (štvrtok) o 17:00 hod.

17. kolo FK  Marcelová – TJ Imeľ            8.5 2015 (piatok) o 17:00 hod.

18. kolo SC Nesvady – FK  Marcelová    27.3 2015 (piatok) o 16:30 hod.

19. kolo FK  Marcelová – Dr. Búč           3.4 2015 (piatok) o 17:00 hod.

21. kolo FK  Marcelová – FC Chotín       17.4 2015 (piatok) o 17:00 hod.

22. kolo FK  Marcelová – OŠK Iža           24.4 2015 (piatok) o 17:00 hod.

24. kolo TJ Imeľ - FK  Marcelová             7.4 2015 (utorok) o 17:00 hod.

25. kolo FK  Marcelová – SC Nesvady    15.5 2015 (piatok) o 17:00 hod.

26. kolo Dr. Búč – FK  Marcelová            22.5 2015 (piatok) o 17:00 hod.

27. kolo FK  Marcelová – FC B. Kosihy   29.5 2015 (piatok) o 17:00 hod.

28. kolo FC Chotín  – FK  Marcelová         5.6 2015 (piatok) o 17:00 hod.


Disciplinárna komisia


U48 - Jurčina Lukáš  1232185 Activ Komárno 1.s.s. ,,P“ DP čl. 41/1,2,3  od 25.2 2015 do 30.6.2015  + RP


Komisia rozhodcov


Komisia rozhodcov oznamuje všetkým rozhodcom a delegátom zápasov ObFZ KN, že tradičný zimný doškolovací seminár  sa uskutoční dňa 1.3.2015 nedeľa  od 8:30 v budove ObFZ (Elektrárenská 1).
Súčasťou seminára sú aj testy z pravidiel futbalu. Prosíme Vás o dôkladné pripravenie.


Trénersko-metodická komisia


TMK OBFZ upozorňuje trénerov, držiteľov preukazu IV-C sa môžu prihlásiť na rekvalifikačný seminár na sekretariát OBFZ .

Sekretariát OBFZ

Od 1.1. 2015 sú povinné vo všetkých súťažiach OBFZ Komárno plastové registračné preukazy !!! (RS B/2a)

Nový registračný,  prestupový a súťažný  poriadok bude platný  od 01.07.2015.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 25 (13.02.2015)


Rozhodcovská komisia


Komisia rozhodcov oznamuje všetkým rozhodcom a delegátom zápasov ObFZ KN, že tradičný zimný doškolovací seminár  sa uskutoční dňa 1.3.2015 nedeľa  od 8:30 v budove ObFZ (Elektrárenská 1).
Súčasťou seminára sú aj testy z pravidiel futbalu. Prosíme Vás o dôkladné pripravenie.


Trénersko-metodická komisia


TMK OBFZ upozorňuje trénerov, držiteľov preukazu IV-C, že do 18.2 2015 sa môžu prihlásiť na rekvalifikačný seminár na sekretariát OBFZ.


Disciplinárna komisia


DK dôrazne upozorňuje FO a FK aby svoje záväzky voči OBFZ vyrovnali do 15.2 2015.

FO a FK , ktoré po tomto termíne budú mať záväzky voči OBFZ, budú mať zastavenú matričnú činnosť.


Športovo-technická komisia


ŠTK upozorňuje, že od súťažného ročníka 2015/2016 všetky súťaže riadené OBFZ  prechádzajú na elektronické zápisy o stretnutí. (MO -dospelí, II. trieda – dospelí, MO – dorast, MO – žiaci, MO – prípravka)

ŠTK žiada výnimky hracích dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2014 – 2015 zaslať do 24.2 2015.

MO - prípravka

ŠTK upozorňuje FO a FK, že súťaž prípraviek skupiny A aj B sa začne 28.3 2015.

Skupina A - 15. Kolo-2.4 2015, 16. Kolo 1.5 2015, 17. Kolo 8.5 2015.

Dohodu oddielov ŠTK berie bez pripomienok.

MO – žiaci

Vylosovanie jarnej časti 2014/2015

15. kolo 7.3.15

                   Sokolce - voľno                        

                 Kameničná - Nesvady                        

                 B. Kosihy - Sv. Peter                      

                    Chotín - Imeľ                          

                  N. Stráž - Pribeta                      

  16. kolo 14.3.15

                     voľno - Pribeta                      

                      Imeľ - N. Stráž                      

                 Sv. Peter - Chotín                         

                   Nesvady - B. Kosihy                    

                   Sokolce - Kameničná                

  17. kolo 21.3.15

                 Kameničná - voľno                        

                 B. Kosihy - Sokolce                      

                    Chotín - Nesvady                      

                  N. Stráž - Sv. Peter                    

                   Pribeta - Imeľ                         

 18. kolo 28.3.15 18:29

                     voľno - Imeľ                         

                 Sv. Peter - Pribeta                      

                   Nesvady - N. Stráž                     

                   Sokolce - Chotín                       

                 Kameničná - B. Kosihy                    

  19. kolo 2.4.15

                 B. Kosihy - voľno                        

                    Chotín - Kameničná                    

                  N. Stráž - Sokolce                      

                   Pribeta - Nesvady                      

                      Imeľ - Sv. Peter                    

  20. kolo 4.4.15

                     voľno - Sv. Peter                    

                   Nesvady - Imeľ                         

                   Sokolce - Pribeta                      

                 Kameničná - N. Stráž                     

                 B. Kosihy - Chotín                       

  21. kolo 11.4.15 18:29

                    Chotín - voľno                          

                  N. Stráž - B. Kosihy                      

                   Pribeta - Kameničná                    

                      Imeľ - Sokolce                        

                 Sv. Peter - Nesvady                      

  22. kolo 18.4.15

                     voľno - Nesvady                      

                   Sokolce - Sv. Peter                      

                 Kameničná - Imeľ                         

                 B. Kosihy - Pribeta                      

                    Chotín - N. Stráž                     

  23. kolo 25.4.15

                  N. Stráž - voľno                        

                   Pribeta - Chotín                       

                      Imeľ - B. Kosihy                    

                 Sv. Peter - Kameničná                    

                   Nesvady - Sokolce                      

 24. kolo 1.5.15

                     voľno - Sokolce                        

                   Nesvady - Kameničná                      

                 Sv. Peter - B. Kosihy                      

                      Imeľ - Chotín                         

                   Pribeta - N. Stráž                     

 25. kolo 2.5.15 18:29

                   Pribeta - voľno                        

                  N. Stráž - Imeľ                         

                    Chotín - Sv. Peter                   

                 B. Kosihy - Nesvady                      

                 Kameničná - Sokolce                      

26 . kolo 8.5.15

                   voľno - Kameničná                    

                   Sokolce - B. Kosihy                    

                   Nesvady - Chotín                       

                 Sv. Peter - N. Stráž                     

                      Imeľ - Pribeta                     

 27. kolo 9.5.15

                      Imeľ - voľno                        

                   Pribeta - Sv. Peter                    

                  N. Stráž - Nesvady                      

                    Chotín - Sokolce                      

                 B. Kosihy - Kameničná                    

 28. kolo 16.5.15

                     voľno - B. Kosihy                   

                 Kameničná - Chotín                         

                   Sokolce - N. Stráž                     

                   Nesvady - Pribeta                      

                 Sv. Peter - Imeľ                         

 29. kolo 23.5.15

                 Sv. Peter - voľno                        

                      Imeľ - Nesvady                     

                   Pribeta - Sokolce                     

                  N. Stráž - Kameničná                   

                    Chotín - B. Kosihy                    

 30. kolo 30.5.15

                     voľno - Chotín                       

                 B. Kosihy - N. Stráž                    

                 Kameničná - Pribeta                     

                   Sokolce - Imeľ                         

                   Nesvady - Sv. Peter                    

 31. kolo 6.6.15

                   Nesvady - voľno                         

                 Sv. Peter - Sokolce                        

                      Imeľ - Kameničná                      

                   Pribeta - B. Kosihy                      

                  N. Stráž - Chotín                         

 32. kolo 13.6.15

                     voľno - N. Stráž                       

                    Chotín - Pribeta                        

                 B. Kosihy - Imeľ                           

                 Kameničná - Sv. Peter                      

                   Sokolce - Nesvady


Sekretariát ObFZ


Od 1.1. 2015 sú povinné vo všetkých súťažiach OBFZ Komárno plastové registračné preukazy !!! (RS B/2a)

Nový registračný,  prestupový a súťažný  poriadok bude platný  od 01.07.2015.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 24 (20.01.2015)


Sekretariát


Od 1.1. 2015 sú povinné vo všetkých súťažiach OBFZ Komárno plastové registračné preukazy !!! (RS B/2a)

Nový registračný,  prestupový a súťažný  poriadok bude platný  od 01.07.2015


Športovo-technická komisia


ŠTK upozorňuje, že od súťažného ročníka 2015/2016 všetky súťaže riadené OBFZ  prechádzajú na elektronické zápisy o stretnutí. (MO -dospelí, II. trieda – dospelí, MO – dorast, MO – žiaci, MO – prípravka)

Vylosovanie súťaže MO žiakov na jarnú časť sezóny 2014/2015 bude zverejnené  po zasadnutí  ŠTK v mesiaci február 2015.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 23 (29.12.2014)


Športovo-technická komisia


Od 1.1. 2015 sú povinné vo všetkých súťažiach OBFZ Komárno plastové registračné preukazy !!! (RS B/2a)

ŠTK anuluje výsledky žiakov SC Nesvady za jesennú časť  2014/2015.

Vylosovanie súťaže MO žiakov na jarnú časť sezóny 2014/2015 vyjde v US č.24.

ŠTK upozorňuje, že od súťažného ročníka 2015/2016 všetky súťaže riadené OBFZ  prechádzajú na elektronické zápisy o stretnutí. (MO -dospelí, II. trieda – dospelí, MO – dorast, MO – žiaci, MO – prípravka)


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 22 (10.12.2014)


ObFZ Komárno žiada futbalové kluby, ktoré majú podlžnosti voči ObFZ Komárno, aby svoje záväzky vyrovnali a zároveň preukázali úhrady do 15.12. 2014

Zasadnutie mikroregiónov:

Dňa 17.12.2014 (streda) v čase o 16.30 h v Komárne  pre kluby: KFC Komárno, Actív Komárno, Dynamo Nová Stráž, Družstevník  Vrbová n/V, OŠK Iža, Prameň Patince, UJS-SJE Komárno, FC Čalovec, Agro Kameničná

Dňa 17.12.2014 (streda) v čase o 18.30 h v obci Dedina Mládeže pre kluby: ŠK Veľký Ostrov, FK Kolárovo,  Dr. Dedina Mládeže, SC Nesvady, TJ Imeľ, Dr. Martovce, MŠK Hurbanovo, OŠK Sv. Peter, FC Dulovce, FC Dynamo Bajč

Dňa 18.12.2014 (štvrtok) v čase o 18.00 h v Marcelovej  pre kluby: FK Chotín, FK Marcelová, FC Radvaň n/D, DFC Moča, Dr. Búč, FC Bát. Kosihy, FK Šrobárová, Dr. Pribeta

Dňa 22.12.2014 (pondelok) v čase o 17.30 h v obci Číčov pre kluby: FC Okoličná n/O, FC Zemianska Olča, Fénix Tôň, Dr. Bodza- Holiare, ŠK Bodzianske Lúky, Dr. Sokolce, DL Group Veľké Kosihy, Dr. Číčov, FK Zlatná n/O


Športovo-technická komisia


Poradie družstiev na ZH turnajov o Pohár predsedu ObFZ v Komárne:

6.12.2014 ( sobota )– Muži – ŠH ZLATNÁ na OSTROVE

1.            FC Dulovce

2.            Actív Komárno

3.            FK Marcelová B

4.            OŠK Iža

5.            FK Chotín

6.            FC Bátorove Kosihy

7.            Dr. Vrbová n/V

8.            FK Šrobárová

6.12.2014 ( sobota ) – Žiaci - ŠH MODRANY

1.            Dynamo Nová Stráž

2.            FC Bátorove Kosihy

3.            TJ Imeľ

4.            Dr. Sokolce

5.            OŠK Svätý Peter

6.            Agro Kameničná             

7.            SC Nesvady

7.12.2014 (nedeľa )– Dorast – ŠH MODRANY

1.            FC Dulovce

2.            Actív Komárno

3.            Dr. Pribeta

4.            Dr. Číčov

5.            FK Zlatná n/O

6.            Dr. Sokolce

7.            DFC Moča

Mimo súťaže FK Modrany

ZH turnaj o Pohár predsedu ObFZ v Komárne pre Prípravku sa uskutoční dňa  21.12.2014 (nedeľa) 8.30 hod. – ŠH IMEĽ


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 21 (2.12.2014)


Oblastný futbalový zväz vyslovuje poďakovanie hráčom za reprezentáciu ObFZ Komárno na finálovom turnaji žiakov o Pohár predsedu  Západoslovenského futbalového zväzu dňa 30.11.2014 v Komárne.

Sisík Sebastián, Szabó Kornel, Bábor Áron Gábor, Csintalan Szebastián – Bátorove Kosihy

Valkovsky Matúš, Gogola Dárius, Mruz Adam – Nesvady

Pasztorek Ádám, Kovács Márton Tibor, Polák Erik Adrián – Sokolce

Ölvecky Máté, Varga Kevin – Svätý Peter

Bilkó Árpád, Kacz Adam - Kameničná 

Tréner:  Zengő Ján

Vedúci družstva: Pupák Štefan


Športovo-technická komisia


ŠTK oznamuje , že zimný halový turnaj o Pohár predsedu ObFZ sa uskutoční  nasledovne :

Hráči štartujú na platné registračné preukazy, ktoré spolu so súpiskou mužstva budú odovzdané pred začiatkom turnaja.

Platí pre všetky vekové kategórie na každom turnaji !!!

6.12.2014 ( sobota ) 8.30.hod. – Muži – ŠH ZLATNÁ na OSTROVE

Účastníci turnaja sú mužstvá MO umiestnené na 1.-6. miestach, a II. triedy 1.-2. 

A skupina:                                                                        B skupina:

OŠK IŽA                                                                           Actív KN

FC Bátorove Kosihy                                                             FK Chotín

FK Marcelová „B“                                                                FC Dulovce

TJ Dr. Vrbová n/V                                                                FK Šrobárová

Vylosovanie turnaja:

09.00  Iža – Vrbová

09.22  Actív KN- Šrobárová

09.44  Bát. Kosihy – Marcelová B

10.06  Chotín – Dulovce

10.28  Iža – Marcelová B

10.50  Actív – Dulovce

11.12  Bát. Kosihy – Vrbová

11.34  Chotín – Šrobárová

11.56  Marcelová B – Vrbová

12.18  Dulovce – Šrobárová

12.40  Iža – Bát. Kosihy

13.02  Actív KN – Chotín

13.24  A4 – B4  o 7. miesto

13.46  A1 – B2

14.08  B1 – A2

14.30  A3 – B3 o 5. miesto

14.58  porazený A1B2 – porazený B1A2 o 3. miesto

15.20  víťaz A1B2 – víťaz B1A2  o 1. miesto

15.45 odovzdanie ocenení

6.12.2014 ( sobota ) 8.30.hod. – Žiaci - ŠH MODRANY

7.12.2014 (nedeľa ) 8.30.hod. – Dorast – ŠH MODRANY

POZOR!! Zmena

21.12.2014 (nedeľa) 8.30 hod. – Prípravka – ŠH IMEĽ


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 20 (26.11.2014)


Športovo-technická komisia


ŠTK na základe SP 100/B a 106/1 kontumuje  MZ Prípravkyo 10.kolo Nesvady -  Iža  0:3 a priznáva 3 body v prospech OŠK Iža.

ŠTK oznamuje , že zimný halový turnaj o Pohár predsedu ObFZ sa uskutoční  nasledovne :

6.12.2014 ( sobota ) 8.30.hod. – Muži – ŠH ZLATNÁ na OSTROVE

Účastníci turnaja sú mužstvá MO umiestnené na 1.-6. miestach, a II. triedy 1.-2.

6.12.2014 ( sobota ) 8.30.hod. – Žiaci - ŠH MODRANY

7.12.2014 (nedeľa ) 8.30.hod. – Dorast – ŠH MODRANY

20.12.2014 (sobota) 8.30 hod. – Prípravka – ŠH IMEĽ


Trénersko-metodická komisia


ObFZ Komárno dňa 29.11.2014 o 9:00 (prezentácia účastníkov o 8:45), usporiada na ObFZ v Komárne 1- dňový seminár Trénerov OBFZ Komárno. Účasť trénerov je povinná. Počas seminára prebehne aj školenie nových trénerov pre potreby ObFZ, záujemcovia si prinesú Foto v rozmeroch 3x3,5 cm.

Najbližšia Úradná správa bude zverejnená 2.12.2014 (utorok)


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 19 (12.11.2014)


Športovo-technická komisia


ŠTK na základe SP 100/G a 106/1 kontumuje  MZ MO 15.kolo Iža-Sokolce  3:0 a priznáva 3 body v prospech OŠK Iža. Družst. Sokolce ŠTK odstupuje na DK podľa RS TU 11/e pokuta 50 eur + RP.

ŠTK oznamuje , že zimný halový turnaj o Pohár predsedu ObFZ sa uskutoční  nasledovne :

6.12.2014 ( sobota ) 8.30.hod. – Muži – ŠH ZLATNÁ na OSTROVE

Účastníci turnaja sú mužstvá MO umiestnené na 1.-6. miestach, a II. triedy 1.-2.

6.12.2014 ( sobota ) 8.30.hod. – Žiaci - ŠH MODRANY

7.12.2014 (nedeľa ) 8.30.hod. – Dorast – ŠH MODRANY


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za   ČK

U 48. Szabolcs Kosztolányi 1215147 – 1 s.s. „N“ DP čl. 37/2,3 + RP od 12.11.2104

U 49. Klanik Gejza 1326260 – 2 s.s. „N“ DP čl. 49/1 a, 2 a, + RP od 12.11.2014

U 50. Milan Lipták – tréner FK Zemianska Olča 13.08.1981 – podľa DP č.48/1 c, 2 b, 3 a, 4 pozastavuje činnosť na 6 mesiacov „N“  FK Zemianska Olča podľa čl. 12/4 pokuta 50 eur + RP

U 51 Na návrh ŠTK DK podľa RS. TU 11/e Družstevník Sokolce 50 eur pokuta + RP


Trénersko-metodická komisia


Oznamuje záujemcom , že školenie Trénerov futbalu GRASSROOTS licencia C sa bude konať na ObFZ Nové Zámky v dňoch 17.,20 – 22. novembra 2014. Účastnícky poplatok je 100€ .

Dňa  17.11.2014 si tréneri , ktorým už skončila , alebo končí platnosť licencie C sa môžu zúčastniť 1- dňového seminára .Poplatok za seminár je 25€, ktoré treba uhradiť na číslo účtu 6609658002 / 1111. K vystaveniu licencie je potrebné si priniesť so sebou fotografiu vo veľkosti 2 x 2,5 cm. Seminár sa bude konať v Nových Zámkoch na SOŠ Priemstav .

ObFZ Komárno dňa 29.11.2014 usporiada na ObFZ v Komárne 1- dňový seminár Trénerov OBFZ Komárno .Účasť trénerov je povinná


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 18 (05.11.2014)


Športovo-technická komisia


Dorast

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 7.kolo  DR Čičov –  DR Pribeta , 8.11.2014 o 13.30 hod. ( sobota )

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 13.kolo  DR Sokolce – FC Dulovce , 16.11.2014 o 13.30 hod. ( nedeľa )

Žiaci

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 3.kolo  FK Chotín  –  TJ Imeľ  , 8.11.2014 o 13.30 hod. ( sobota )

Prípravka

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 13.kolo   TJ Imeľ – DR Búč , 16.11.2014 o 10.00 hod. ( nedeľa )

ŠTK oznamuje , že zimný halový turnaj o Pohár predsedu ObFZ sa uskutoční  nasledovne :

6.12.2014 ( sobota ) 8.30.hod. – Muži – ŠH ZLATNÁ na OSTROVE

6.12.2014 ( sobota ) 8.30.hod. – Žiaci - ŠH MODRANY

7.12.2014 (nedeľa ) 8.30.hod. – Dorast – ŠH MODRANY


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za   ČK

U45- Jurčina Lukáš  1232185 Activ Komárno 2.s.s. ,,N“ DP čl. 46/1a ,2  od 05.11.2014 + RP

Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U46- Svitač Roman 1170136 FC DL Group Veľké Kosihy    1.s.s. ,,N“ DP čl. 37/5a od 05.11.2014 + RP

U47- DK žiada podrobné písomné stanovisko od FC DL Group Veľké Kosihy a FK Zemianska Olča za NS trénera – Milan Lipták 13.2.1981 po skončení MZ Veľké Kosihy – Zemianska Olča .Tréner Milan Lipták 12.2.1981 má pozastavenú činnosť až do doriešení prípadu .


Trénersko-metodická komisia


Oznamuje záujemcom , že školenie Trénerov futbalu GRASSROOTS licencia C sa bude konať na ObFZ Nové Zámky v dňoch 17.,20.,a 21.novembra 2014. Účastnícky poplatok je 100€ .

Dňa  17.11.2014 si tréneri , ktorým už skončila , alebo končí platnosť licencie C sa môžu zúčastniť 1- dňového seminára .Poplatok za seminár je 25€ . Seminár sa bude konať v Nových Zámkoch na SOŠ Priemstav .

ObFZ Komárno dňa 29.11.2014 usporiada na ObFZ v Komárne 1- dňový seminár Trénerov OBFZ Komárno .Účasť trénerov je povinná.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 17 (29.10.2014)


Športovo-technická komisia


ŠTK upozorňuje FO na povinnosť uhradiť mesačnú zbernú faktúru v termíne splatnosti pod hrozbou disciplinárnych sankcií .

MO

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 15.kolo FK Marcelova „B“ – TJ DR Búč, 8.11.2014 o 13.30 hod.

ŠTK na základe rozhodnutia DK kontumuje stretnutie MZ MO II.tr.FC Radvaň nad Dunajom – ŠK Bodzianske Lúky podľa 100/e a 106/ 1 a priznáva 3 body  a skóre 3 : 0 v prospech FC Radvaň nad Dunajom


Disciplinárna komisia


U40- Szabó Roderik TJ Agro Kameničná 1336673   1.s.s. ,,N“ DP čl. 37/2a 3 od 29.10.2014 + RP

U41- Márton Roland ŠK Fénix Tôň 1140523      1.s.s. ,,N“ DP čl. 37/2a 3 od 29.10.2014 + RP

U42- Topolcsányi Alexander 1255756 TJ Dynamo Bajč  4.s.s. ,,N“ DP čl. 49/ 1/b a 2/b + RP

U43- Koton Ladislav 31.10.1956 VM ŠK Fénix Tôň  4.s.s. ,,N“ zákaz výkonu funkcie VM

U44- DK Lengyel Štefan 1245824 ŠK Bodzianske Lúky  6 mesiacov ,,N“ DPčl.49/ 1/b a 2/b od 29.10.2014 +RP + 2x úradný dohľad

DK – R Kovács T. a DZ Hronec P. odstupuje na KR

DK – FC Radvaň nad Dunajom – ŠK Bodzianske Lúky  odstupuje na ŠTK


Komisia rozhodcov


Chyby v zápise : Szabó S. 1x

Chýbajúce zápisy : dorast : Čičov – Activ KN – Szabó S., MO II.tr.: B. Lúky – Čičov – Mészáros

KR pozastavuje delegáciu R : Prágay, Jankó  na 1 MZ za oneskorené ospravedlnenie, Kovács 1 MZ za chybné vyplnenie zápisu o stretnutí

DZ Hronec 1 MZ za chybné vyplnenie zápisu o stretnutí


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 16 (22.10.2014)


Športovo-technická komisia


ŠTK upozorňuje FO na povinnosť uhradiť mesačnú zbernú faktúru v termíne splatnosti pod hrozbou disciplinárnych sankcií .

MO

ŠTK na základe žiadosti TJ Agro Kameničná súhlasí s odohratím MZ MO dospelí 15.kolo TJ Agro Kameničná – FK Chotín , 8.11.2014 ( sobota ) o 13.30 hod.

ŠTK na základe žiadosti FK Activ Komárno súhlasí s odohratím MZ MO dospelí 15.kolo , FK Activ Komárno – DFC Moča , 8.11.2014 ( sobota ) o 13.30 hod.

Dorast

ŠTK na základe žiadosti TJ Agro Kameničná súhlasí s odohratím MZ MO dorast 14.kolo  , FK Activ Komárno – DR Sokolce ,2.11.2014 ( nedeľa ) o 13.30 hod.

ŠTK na základe žiadosti  DR Sokolce súhlasí s odohratím MZ MO dorast 13.kolo  , DR Sokolce – FK Dulovce, 8.11.2014 ( sobota) o 13.30 hod.

Žiaci

ŠTK na základe žiadosti TJ Agro Kameničná súhlasí s odohratím MZ MO žiaci 14.kolo  , TJ Agro Kameničná –TJ DR Pribeta,2.11.2014 ( nedeľa ) o 11.30 hod.

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ MO žiaci 13.kolo TJ Imeľ  - OŠK Svätý Peter , 25.10.2014 (sobota ) o 10.00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO žiaci 13.kolo TJ Dynamo Nová Stráž – TJ Agro Kameničná, 26.10.2014 ( nedeľa ) o 13.00 hod.

ŠTK na základe námietky DR Sokolce voči hráčom TJ Dynamo Nová Stráž Szépe Filip 000909, a Szépe Samuel 020107 po prešetrení prípadu došla k záveru , že žiaci majú platné RP a TJ Dynamo Nová Stráž ŠTK odstupuje na DK.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po  5 ŽK

U33– Molnár Roland  1061880     FK FC Zemianska Olča 1 M.S.s. ,,N“ DP čl. 37/5a od 22.10.2014 + RP

U34- Andruško Ladislav  1138666 FK Chotín   1 M.S.s. ,,N“ DP čl. 37/5a od 22.10.2014 + RP

Nepodmienečne zastavená činnosť za   ČK

U35- Habara Marcel 1225789 FC Dulovce 1.s.s. ,,N“ DP čl. 37/2a 3 od 22.10.2014 + RP

U36- Borka Ádám  1224467 ŠK Veľký Ostrov 6 s.s. "N" DP čl.45/1a2a a 48/1c a 2/b od 22.10.2014 + RP

U37- Kis František  1208996 TJ DR Dedina Mládeže 2s.s. ,,N“ DP čl. 46/ 1a a 2 + RP

U38 – DK predvoláva na svoje zasadnutie 29.10.2014 o 17.00 hod. R Kovács Tibor a DZ Hronec Pavol

U39- DK na návrh ŠTK podľa RS TU 11/e ukladá pokutu 17€ + RP pre TJ Dynamo Nová Stráž. Hráčom Szépe Filip 000909 a Szépe Samuel 020107 pozastavuje činnosť až do doriešenia nových RP .


Komisia rozhodcov


Nedostatky pri vypisovaní  a v počte zápisov mali  nasledovní R: Mészáros,  Ferst, Zácsik.

Pri opakovaní týchto nedostatkov budú mať nasledovní R pozastavenú delegáciu.

Zápisy o stretnutí treba posielať na zväz v predpísanom počte kópií!!!

Ospravedlnení:        SO: Mogyorósi, Domjan, Halász, Bušansky,       NE: Zácsik

KR pozastavuje delegáciu R Kovács T. na 2 MZ na základe hodnotenia DZ.

Chyby v zápise : Zácsik – 3x, nevypísaná zadná strana, Ferst – 2x,                          


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 15 (15.10.2014)


Športovo-technická komisia


ŠTK upozorňuje FO na povinnosť uhradiť mesačnú zbernú faktúru v termíne splatnosti pod hrozbou disciplinárnych sankcií .

ŠTK Oprava RS 2014/2015 časť B. TU bod 2.f Dorastenci štartujúci v kategórií dospelých ( od 16 rokov do dovŕšenia 18 rokov )musí mať povolenie od rodičov a potvrdenie od  obvodného alebo športového lekára.

MO

ŠTK nariaďuje odohrať  MZ 14. kolo Veľké Kosihy  – Zemianska Olča dňa 01.11.2014 ( sobota) o 14.00 hod.

MO-II.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 13. kolo Nová Stráž – Dedina Mládeže dňa 26.10.2014 (nedeľa) o 10.30 hod.

Dorast

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 13.kolo Zlatná n/O – Pribeta dňa 25.10.2014 (sobota) o 11.00 hod.

Žiaci

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ MO žiaci  12.kolo TJ Imeľ – Dr. Pribeta  18.10.2014 (sobota ) o 15.00 hod.

TJ Dynamo Nová Stráž – ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 22.10.2014 o 16.30 hod. trénera Kelle Miroslava a hráča Szépe Samuela 020107. Hráč  prinesie  svoj registračný preukaz a kartu poistenca.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po ČK

U30–Čerešník Oliver 1198711 Vrbová nad Váhom  DP.čl. 37/2a3   1 M.S.s. ,,N“od 15.10.2014 + RP

U31- DK žiada podrobné písomné stanovisko od R – Kovács Tibor, AR – Ladányi Jenö, FC Radvaň n/D, ŠK Bodzianske Lúky. Hráč ŠK Bodzianske Lúky Lengyel Štefan 1245824 má zastavenú činnosť do vyriešenia prípadu.

 Odpustenie zvyšku trestu:

U32- Bedecs Csaba 1263247 FK FC Zemianska Olča – DP čl. 40/1a, 41/2 trest sa mení na 2 ss „P“ od 15.10.2014 do 31.01.2015 + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení : Füssy, Šipoš – so, Ferst, Szabó J. Zácsik – ne

Chýbajúci zápis: Mogyorósi (Zlatná – Dulovce dorast)


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 14 (08.10.2014)


Športovo-technická komisia


ŠTK upozorňuje FO na povinnosť uhradiť mesačnú zbernú faktúru v termíne splatnosti pod hrozbou disciplinárnych sankcií .

ŠTK Oprava RS 2014/2015 časť B. TU bod 2.f Dorastenci štartujúci v kategórií dospelých ( od 16 rokov do dovŕšenia 18 rokov )musí mať povolenie od rodičov a potvrdenie od  obvodného alebo športového lekára .

MO

ŠTK na základe žiadosti FK Zlatná na / O – FC Dulovce súhlasí s odohratím MZ MO dospelí  13.kolo

FK Zlatná na /O 25.10.2014 ( sobota) o 14.00 hod.

Žiaci

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ MO žiaci 7.kolo DR Pribeta – TJ Agro Kameničná 09.10.2014 (štvrtok ) o 16.30 hod.

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ MO žiaci 14.kolo OŠK Svätý Peter – FK Chotín 15.10.2014 ( streda ) o 16.00 hod.

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ MO žiaci OŠK Svätý Peter – SC Nesvady, 19.10.2014 (nedeľa)o 9.30 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť po 5 ŽK

U29–Tóth Peter  820928  ŠK Veľký Ostrov DP.čl. 37/5/a   1 M.S.s. ,,N“od 08.10.2014 + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení : Füssy, Szabó J., Domjan – so, Zácsik – ne

Chyby v zápisoch : Domjan – zadná strana zápisu, Lovász – podpis, hrací čas


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 13 (01.10.2014)


Športovo-technická komisia


ŠTK upozorňuje FO na povinnosť uhradiť mesačnú zbernú faktúru v termíne splatnosti pod hrozbou disciplinárnych sankcií .

ŠTK upozorňuje FO na dodržiavanie RS  A6/g smernica OBFZ pre BEZHOTOVOSTNÝ STYK (termíny – 2.splátka )

MO

ŠTK kontumuje stretnutie MO dospelí 8.kolo, FK FC Zemianska Olča – OŠK Iža a podľa SP 100/i a podľa 106/1, priznáva 3 body a skóre 0 : 3 v prospech OŠK Iža a zároveň odstupuje FK FC Zemianska Olča na DK .

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ MO dospelí 11.kolo DFC Moča – FK Chotín, 12.10.2014 ( nedeľa ) o 15.30 hod.

ŠTK na základe žiadosti FC Prameň Patince súhlasí s odohratím MZ MO dospelí FC Prameň Patince – FK Marcelova B, 02.11.2014 ( nedeľa ) o 10.30 hod.

MO II.trieda

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ MO II.tr.dospelí 10.kolo TJ DR Dedina Mládeže –    TJ DR Vrbová n/V , 05.10.2014 ( nedeľa ) o 14.30 hod.

ŠTK na základe žiadosti ŠK Bodzianske Lúky súhlasí s odohratím MZ MO II.tr.dospelí 13.kolo ŠK Bodz.Lúky –     TJ DR Čičov, 25.10.2014 ( sobota )o 14.00 hod.

Dorast

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO dorast 11.kolo TJ DR Čičov – DFC Moča, 12.10.2014( nedeľa ) o 10.30 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO dorast 13.kolo TJ DR Čičov – FK Activ Komárno ,26.10.2014(nedeľa) o10.30hod.

Žiaci

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ MO žiaci FK Chotín – OŠK Svätý Peter ,05.10.2014 ( nedeľa ) o 10.30 hod.

Prípravka

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ MO  prípravka ,,B“ 8.kolo TJ DR Sokolce – FC Okoličná na /o, 10.10.2014 ( piatok ) o 16.00 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U26– Szalay Gábor 1161313 FXC DL Group Veľké Kosihy  DP.čl. 46/1/a  46/2 1s.s ,,N“od 01.10.2014 + RP

U27-   Kurdi Štefan   1244229 FK Zlatná na Ostrove DP čl.46/1/a a 46/2  1 s.s.,,N“ od 01.10.2014 + RP

U28 – DK na podnet ŠTK podľa DP čl.53/1c a 53/2/b pozastavuje činnosť hráča FK FC Zemianska Olča Bedecs Csaba 1263247  , 4s.s.,,N“ od 01.10.2014

Podľa DP čl.53/3a,b zákaz výkonu VM – Peter Garai 17.04.1965 a KM Csizmadia Attila 4 s.s.,,N“  od 01.10.2014

DK podľa DP čl.12/ 4 ukladá pokutu 100€ pre FK FC Zemianska Olča + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení : Šípoš, Halász, Bényi – so, Zácsik, Domjan, Bušanský, Bálint – ne

KR pozastavuje delegáciu R – Bórik M.na 2 MZ na základe hodnotenia DZ.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 12 (24.09.2014)


Športovo-technická komisia


ŠTK upozorňuje FO na povinnosť uhradiť mesačnú zbernú faktúru v termíne splatnosti pod hrozbou disciplinárnych sankcií .

MO II.trieda

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr. 10.kolo TJDR Bodza- Holiare– TJ Dynamo Nová Stráž, 5.10.2014(nedeľa) o 10.30 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr. 13.kolo ŠK Bodzianske Lúky – DR Čičov, 25.10.2014( sobota ) o 14.00 hod.

ŠTK žiada ŠK  Veľký Ostrov o doloženie (podľa RS – RU 2/f)  potvrdenia od športového lekára na hráča: Černý Kevin 1308642 do 1.10.2014

Dorast

ŠTK na základe žiadosti DFC Moča súhlasí s odohratím MZ dorast 7.kolo DFC Moča – FC Dulovce, 30.10.2014     ( štvrtok ) o 14.00 hod.

ŠTK na základe žiadosti TJ DR Sokolce súhlasí s odohratím MZ dorast 7.kolo TJ Dr Sokolce – Activ KN, 3.10.2014 ( piatok ) o 16.00 hod.

Žiaci

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ MO žiaci TJ DR Sokolce – SC Nesvady ,2.10.2014

( štvrtok ) o 16.00 hod. a 7.kolo TJ Imeľ – TJ DR Sokolce, 7.10.2014 ( utorok ) 15.30 hod.

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ MO žiaci 9.kolo FK Chotín – DR Pribeta, 27.9.2014

( sobota ) o 11.30 hod.

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ MO žiaci 7.kolo TJ Dynamo Nová Stráž – FC Bátorové

Kosihy, 2.10.2014 ( štvrtok ) o 16.00 hod.

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ MO žiaci FC Bátorové Kosihy – SC Nesvady, 8.10.2014 (streda ) o 16.00 hod.

Prípravka

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ prípravka B 4.kolo FK FC Zemianska Olča – FC DL Group Veľké Kosihy, 3.10.2014 ( piatok ) o 16.30 hod.

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ prípravka  A, 4.kolo TJ DR Búč – OŠK Iža, 25.9.2014    ( štvrtok ) o 17.00 hod.

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ prípravka  A,13.kolo FK Marcelová - FC Bátorové Kosihy,8.10.2014( streda) o 17.00 hod.

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MZ prípravka  A, 4.kolo FC Bátorové Kosihy – FK Chotín 15.10.2014 ( streda ) 16.30 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať všetky MZ prípravka A , 14.kolo,1.10.2014 ( streda ) o 16.30 hod.

ŠTK na základe sťažnosti OŠK Iža voči štartu hráča Cseh Tomáš 1233235 predvoláva na svoje zasadnutie dňa 1.10.2014 o 17.00 hod. FK FC Zemianska Olča – VM :Peter Garai, K: Attila Czizmadia a hráča Tomáš Cseh OŠK Iža – M : Zsolt Bakai, K : Norbert Ország, R : Zoltán Németh, DZ: Róbert Kasznár


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za 5 ŽK

U25– Cseh Alexander 11163970 FK FC Zemianska Olča 1 M.S.,,N“ DP.čl. 37/5/a od 24.9.2014 + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení :Bálint (so – ne ), Domjan,Jankó, Füssy, Zácsik – ne

Chyby v zápise : Tóth H. 3-krát, Bényi , Bušanský 2- krát,

Chyby AR : Ferst , Füssy 1- krát, Habara 2- krát

Pozastavená delegácia : Šipoš na 1 MZ, nakoľko sa nedostavil na žiacke stretnutie bez ospravedlnenia

KR pozýva na svoje zasadnutie R :Laczó, Kisvince, Moštenicky, Zácsik, Jankó, H.Tóth, Nováková,Bušansky, Füssy – dňa 1.10.2014 ( streda ) o 16.30 hod. Účasť nutná!!!


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 11 (17.09.2014)


Športovo-technická komisia


ŠTK upozorňuje FO na povinnosť uhradiť mesačnú zbernú faktúru v termíne splatnosti pod hrozbou disciplinárnych sankcií .

MO

ŠTK súhlasí odohrať MZ MO 8.kolo FK Chotín – FK Marcelová  B, 21.9.2014 ( nedeľa ) o 13.30 hod.+ poplatok

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 9.kolo DR.Sokolce – FK Chotín 28.9.2014 ( nedeľa ) o 10.30 hod.

MO II.trieda

Oprava

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr. 8.kolo TJ Dynamo Bajč – TJ DR Vrbová nad / V ,21.9.2014(nedeľa) o 15.30 hod.

ŠTK kontumuje MZ MO II.tr. dospelí  7.kolo FC Čalovec – FK Čičov podľa SP čl. 100/ e a podľa čl.106/ 1 a priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FC Čalovec a zároveň odstupuje FK Čičov  na DK  

Žiaci

ŠTK po vzájomnej dohode nariaďuje odohrať MZ Žiaci  1.kolo Sokolce-Sv. Peter 25.09.2014 /Štvrtok/ o 16,00 hod.

Prípravka

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode MZ prípravka 4.kolo SC Nesvady – FK Marcelová 22.9.2014 ( pondelok ) o 17.00 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode nariaďuje odohrať MZ Prípravka B 4.kolo Sokolce-Čičov 19.09.2014 /Piatok/ o 17,00 hod.

ŠTK žiada FK FO o dohodu na neodohrané zápasy – dorast, žiaci, prípravka –termíny : do 24.9.2014 na ŠTK


Disciplinárna komisia


Odpustenie zvyšku trestu

U22- Škorník Daniel 1101874 TJ Agro Kameničná 1 s.s. P + RP od 17.9.2014 do 31.12.2014

Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U23–Horváth Attila 1146101 DR Bodza Holiare ČK DP čl.48/1c a 2 b - 3 s.s. N  od  17.9.2014 +RP

U24- DK na podnet ŠTK podľa RS TU 11/ e ukladá pokutu DR Čičov  50€ + RP


Komisia rozhodcov


KR upozorňuje R a D, že rozpis súťaže 2014/ 2015 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 10 (10.09.2014)


Športovo-technická komisia


MO

Oprava US č.9 – MZ MO dospelí Sokolce – Patince ,7.kolo, stretnutie sa odohrá 14.9.2014(nedeľa ) o 16.00 hod.

ŠTK berie na vedomie žiadosť FK Modrany- vystúpenie zo súťaže MO Dospelí, mužstvá podľa RS budú mať voľno, a mužstvám  , ktoré odohrali MZ s FK Modrany sa výsledky anulujú . ŠTK – FK Modrany odstupuje na DK.

ŠTK námietku voči štartu hráčov FK Kolárovo B prešetrila - námietka je bezpredmetná .

MO II.trieda

ŠTK  na základe vzájomnej dohody  nariaďuje odohrať   MO MZ dospelí  7.kolo Vrbová nad /V – Bodza  Holiare , 15.9.2014 (pondelok )o 16.00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr. 7.kolo Veľký Ostrov – Bodzianske Lúky 13.9.2014( sobota) o 16.00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr. 8.kolo TJ Dynamo Bajč - Vrbová n/V  21.9.2014( nedeľa) o 10.30 hod.

ŠTK zobrala na vedomie  prípis  predsedu TJ DR Čičov a stretnutie 7.kola MO II.tr. Čalovec – Čičov sa neodohrá .

Dorast

ŠTK po vzájomnej dohode nariaďuje odohrať MZ MO dorast, 7.kolo Sokolce- Activ , 13.9.2014 (sobota) o 13.00 hod.

Žiaci

ŠTK po vzájomnej  dohode nariaďuje odohrať MZ MO žiaci  7.kolo  Pribeta - Kameničná, 13.9.2014 ( sobota ) o 13.00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO žiaci :

Imeľ – Nesvady, 10.9.2014 ( streda ) o 16.00 hod.

Svätý Peter – Nesvady,14.9.2014 (nedeľa ) o 11.30 hod.

Svätý Peter – Nesvady,21.9.2014 (nedeľa ) o 11.00 hod.

Batorové Kosihy – Nesvady,15.9.2014 (pondelok) o 13.30 hod.

Sokolce – Nesvady,13.9.2014 (sobota) o 13.00 hod.

Kameničná – Nesvady,24.9.2014 (streda) o 16.00 hod.

Nová Stráž – Nesvady,25.9.2014 (štvrtok) o 16.00 hod.

Prípravka

ŠTK na základe žiadosti FC Okoličná na / O nariaďuje odohrať MZ Prípravka B, 7.kolo Okoličná na O – Veľké Kosihy , 5.10.2014 ( nedeľa ) o 10.00 hod., 9.kolo Okoličná na O – Kolárovo, 19.10.2014 ( nedeľa )o 10.00 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za ČK

U18 –Németh Otto 1036224 FK Kolárovo B ČK DP čl.37/3 - 1 s.s. N  od  10.9.2014 +RP

U19–Škorník Daniel 1101874 TJ Agro Kameničná DP čl.46/1 a 2 - 2 s.s  N od 10.9.2014 +RP

U20- Lakatoš Roman 1137616 FK Modrany DP čl. 37/3- 1 s.s. N  od  10.9.2014 +RP

U21- Na základe ŠTK DK podľa  VU 6/c, FK Modrany 300€


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení –   Fúró, Keszegh, Bényi – so, Šipoš – so, Zácsik – ne

KR pozastavuje delegáciu R Szabó J . do vyriešenia prípadu

KR pozastavuje delegáciu R Bálint A. – za nedostavenie sa na MZ Prípravka bez ospravedlnenia

- KR upozorňuje R a D, že rozpis súťaže 2014/ 2015 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 9 (03.09.2014)


Športovo-technická komisia


MO

ŠTK  kontumuje  MO MZ dospelí  5.kolo FK Modrany – FK Zlatná na O. 0:3 podľa SP 100/e a podľa 106/1 a priznáva 3 body v prospech  Zlatná na O. zároveň odstupuje FK Modrany na DK s návrhom pokuty 50€ + RP

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO dospelí  7.kolo DR. Sokolce – Prameň Patince 14.9.2014( nedeľa ) o 10.30 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO dospelí  8.kolo FK Dulovce – Kolárovo B  20.9.2014( sobota) o 15.30 hod.

MO II.trieda

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr. 7.kolo Dedina Mládeže - FK Dynamo Bajč  13.9.2014( sobota) o 16.00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr. 10.kolo TJ DR. Dedina Mládeže TJ DR. Vrbová n/V  4.10.2014( sobota) o 14.30 hod.

Oprava

MO II.trieda

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr. 6.kolo ŠK Fénix Tôň – TJ Dynamo Nová Stráž 7.9.2014 ( nedeľa ) o 16.00 hod.                                                    

Dorast

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO dorast, 7.kolo TJ DFC Moča – FC Dulovce, 15.9.2014 (pondelok) o 16.00 hod.

Žiaci

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO žiaci odložené 1.kolo  DR.Sokolce – OŠK Svätý Peter, 11.9.2014 ( štvrtok ) o 17.00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO žiaci odložené 10.kolo  DR.Pribeta – TJ Dynamo Nová Stráž, 5.10.2014 ( nedeľa ) o 10.00 hod.

Prípravka

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO Prípravka sk.B, 2.kolo DR Sokolce – FK Kolárovo B, 9.9.2014 ( utorok ) o 17.00 hod.

ŠTK upozorňuje  FO a FK na RS 2014/2015 - 6/g  Smernica ObFZ   pre bezhotovostný styk . Podrobný rozpis platieb ako aj VS nájdete na www.obfz komarno.wbl.sk

Zmena poradia :

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím (zmena poradia) MZ Prípravka sk.B 3.kolo, 6.9.2014 ( sobota ) FC DL Group Veľké Kosihy – TJ DR.Čičov o 10.00 hod. vo Veľkých Kosihách .


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť

U15 –Szabó  Roderik 1336673 TJ Agro Kameničná DP 49/ 1ba 49/2b 3 s.s. N  od  3.9.2014 +RP

U16–Hencz Kornél - VM FK Chotín podľa DP čl.16/3 48/1c 2b a čl.12/4 , 4 s.s zákaz výkonu funkcie VM a FK Chotín  30€ + RP

U17- Na podnet ŠTK , DK podľa RSTU 11/ h FK Modrany 50€ + RP


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení –   Kovács, Zácsik, Kovačic

KR  upozorňuje R , aby zadnú stranu zápisu ( Záznam R )vypisovali počítačom, alebo písacim strojom. Ručne vyplnené zápisy nebudeme akceptovať .Predpísané počty kópií : Dospelí II.trieda– originál + 3 kópie, Dorast, Žiaci – originál + 2 kópie, Prípravka  - iba originál .

-KR  upozorňuje R na povinnosť posielania tlačiva  Záležitosti delegovaných osôb aj v súťaži MO .V opačnom prípade R nebudú vyplatení .

- KR upozorňuje R a D, že rozpis súťaže 2014/ 2015 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 8 (27.08.2014)


Športovo-technická komisia


MO

ŠTK  kontumuje  MO MZ dospelí  4.kolo Zemianska Olča – Modrany 3 : 0 a priznáva 3 body v prospech Zemianskej Olče a odstupuje FK Modrany na DK s návrhom pokuty 50€ + RP

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO dospelí  6.kolo FC DL Group Veľké Kosihy – Sokolce 7.9.2014( nedeľa ) o 15.00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO dospelí  7.kolo FK Modrany - FC  Batorové Kosihy 13.9.2014( sobota) o 16.00 hod.

MO II.trieda

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr. 6.kolo ŠK Fénix Tôň – TJ Dynamo Nová Stráž 7.9.2014( nedeľa) o 10.30 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr. 9.kolo ŠK Fénix Tôň – FC Radvaň  n/ D. 27.9.2014( sobota) o 15.30 hod., 11.kolo ŠK Fénix Tôň – TJ DR.Čičov  11.10.2014 ( sobota ) o 14.00 hod, 13.kolo ŠK Fénix Tôň - TJ Dynamo Bajč  25.10.2014 (sobota ) o 14.00 hod.

Stretnutie 5.kola Veľký Ostrov – Tôň sa odohrá 31.8.2014 (v nedeľu )o 14.00 hod. na ihrisku   Dedina Mládeže

Dorast

ŠTK na základe vzájomnej dohody nariaďuje  odohrať  MZ MO dorast , 5.kolo DR.Sokolce – DFC Moča, 30.9.2014 (sobota ) o 14.00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO dorast, 7.kolo TJ DR.Čičov – DR. Pribeta, 13.9.2014 (sobota ) o 10.00 hod.

Žiaci

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO žiaci odložené 3.kolo  FK Chotín – TJ Imeľ , 15.9.2014 ( pondelok ) o 10.30 hod.

Prípravka

ŠTK súhlasí so žiadosťou TJ Imeľ a Prípravka TJ Imeľ odohrá všetky domáce MZ  v nedeľu o 10.00 hod.

FK FC Zemianska Olča  odohrá všetky domáce MZ Prípravky vždy v nedeľu o 10.00 hod.

ŠTK súhlasí so žiadosťou ŠK Nesvady . Prípravka ŠK Nesvady odohrá svoje zápasy nasledovne :

       2.kolo  ŠK Nesvady – Chotín 31.8.2014 ( nedeľa ) o 10.00 hod.

       8.kolo  ŠK Nesvady – FC Bátorove Kosihy 12.10.2014 (nedeľa ) o 10.00 hod.

      10.kolo ŠK Nesvady – OŠK Iža 26.10.2014 ( nedeľa ) o 10.00 hod.

ŠTK upozorňuje  FO a FK na RS 2014/2015 - 6/g  Smernica ObFZ   pre bezhotovostný styk . Podrobný rozpis platieb ako aj VS nájdete na www.obfz komarno.wbl.sk

Zmena poradia :

ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohratím (zmena poradia) MZ Prípravka sk.B 3.kolo, 6.9.2014 ( sobota ) FC DL Group Veľké Kosihy – TJ DR.Čičov o 10.00 hod. vo Veľkých Kosihách .


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť

U10 –Szabó Peter 1334238 FK Chotín  za ČK 2 s.s. N  od 27.8.2014

U11–Jurčina Lukáš  1232185 FK Activ Komárno 1 s.s. P   od 27.8.2014 do 31.12.2014

U12- Mátyus Attila  1039717 TJ Agro Kameničná  1 s.s. P   od 27.8.2014 do 31.12.2014

U 13 – DK na základe ŠTK podľa RS Tú 11/ e ukladá FK Modrany 50 € + RP

U14- Csóka Dávid 871010 ŠK Veľký Ostrov na základe DP čl.49/1/e a 49/2/e 24 mesiacov N a ŠK Veľký Ostrov na základe DP čl12/4 400€ + RP a čl.27 /1  odohratie 1 s.s. na neutrálnej pôde, ihrisko nahlásiť na ŠTK  a 2 – krát UD.od 27.8.2014


Komisia rozhodcov


Ospravedlnení - Kovács, Domjan, Kovačic

KR  upozorňuje R , aby zadnú stranu zápisu ( Záznam R )vypisovali počítačom, alebo písacim strojom. Ručne vyplnené zápisy nebudeme akceptovať .Predpísané počty kópií : Dospelí II.trieda– originál + 3 kópie, Dorast, Žiaci – originál + 2 kópie, Prípravka  - iba originál .Svoje povinnosti si nesplnili – Ladányi, Fúró, Mészáros, Zácsik, Jakubáč, Borka

KR  upozorňuje R na povinnosť posielania tlačiva  Záležitosti delegovaných osôb aj v súťaži MO .V opačnom prípade R nebudú vyplatení .

KR upozorňuje R a D, že rozpis súťaže 2014/ 2015 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ

KR pozastavuje delegáciu na 1 MZ R Nováková na základe hodnotenia DZ


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 7 (21.08.2014)


Športovo-technická komisia


MO

ŠTK  kontumuje  MO MZ dospelí na základe SP čl.100/d a čl.106/2 2.kolo FK Activ Komárno – TJ Agro Kameničná a priznáva 3 body pre Activ Komárno a výsledok ponecháva v platnosti 6 : 0

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO dospelí 5.kolo FK Modrany – FK Zlatná na Ostrove 31.8.2014 o 10.30 hod.

ŠTK berie na vedomie vyjadrenie FK Modrany. MO 4.kolo FK Zemianska Olča – FK Modrany stretnutie sa neodohrá.

Žiaci

Zmena hracieho času

ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí MO žiakov , 5.kolo Batorove Kosihy – OŠK Svätý Peter, 30.8.2014 (sobota ) o 10.00 hod.

Prípravka

ŠTK po vzájomnej dohode nariaďuje odohrať MZ Prípravka B, 2.kolo DR.Sokolce – FK Kolárovo ,2.9.2014 (utorok) o 17.00 hod.

ŠTK po vzájomnej dohode nariaďuje odohrať MZ Prípravka B, 1.kolo FK Kolárovo– Veľké Kosihy ,28.8.2014 (štvrtok) o 17.00 hod.

Oprava z US č.6

ŠTK nariaďuje odohrať MZ Prípravka B

        3.kolo FC Okoličná na Ostrove – DR Sokolce 10.9.2014 ( nedeľa ) o 10.00 hod.

        7.kolo FC Okoličná na Ostrove – FC DL Group Veľké Kosihy 5.10.2014 ( nedeľa ) o 10.00 hod.

        9.kolo FC Okoličná na Ostrove – FK Kolárovo 19.10.2014 ( nedeľa ) o 10.00 hod.


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť

U5 – Untermayer Ladislav  1033713 OŠK Iža – DP.čl.46 /1 a 46 /2,    2 s.s. N od 20.8.2014 + RP

U6 –Jurčina Lukáš  1232185 FK Actív Komárno– DP.čl.46 /1 a 46 /2,  2 s.s. N od 20.8.2014 + RP

U7- Csepreghy Szabolcs 1161796 TJ Agro Kameničná na základe vyjadrenia DS, DK upúšťa od DP

U8- Szüllӧ Zsolt 1198615 TJ Agro Kameničná na základe DP čl.49/1/b a 49/2/b 5 mesiacov N a TJ Agro Kameničná na základe DP č.12/4 - 500 € + RP

U9- DK žiada písomné stanovisko predčasnému ukončeniu stretnutia ŠK Veľký Ostrov – TJ Dynamo Nová Stráž od ŠK Veľký Ostrov a Dynamo Nová Stráž, R – Szabó Silvester a AR1- Šipoš Ernest


Komisia rozhodcov


KR pozastavuje  delegáciu R Halász S. na 2 MZ na základe hodnotenia DZ

Ospravedlnení –   Chmela, Domjan

KR  upozorňuje R na povinnosť posielania tlačiva  Záležitosti delegovaných osôb aj v súťaži MO .V opačnom prípade R nebudú vyplatení .

KR upozorňuje R a D, že rozpis súťaže 2014/ 2015 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ


Sekretariát


Sekretariát ObFZ oznamuje , že od 1.7.2014 zavádza riadnu evidenciu všetkých uznesení komisií, pokút,

disciplinárnych opatrení pomocou systému ISSF a zároveň sa zavádza mesačná zberná faktúra .

V MO dospelí  súťažného ročníka 2014 / 2015 sa povinne zavádzajú  elektronické zápisy o stretnutí.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 6 (13.08.2014)


Športovo-technická komisia


MO

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr.4.kolo TJ DR ČIčov – DR Martovce 24.08.2014 ( nedeľa ) o 10.30 hod.

Dorast

ŠTK nariaďuje odohrať MZ dorast 3.kolo DR Pribeta – FC Dulovce 19.08.2014 ( utorok) o 17.00 hod.

Žiaci

ŠTK nariaďuje odohrať MZ žiaci 2.kolo OŠK Svätý Peter – TJ Dynamo Nová Stráž  28.08.2014 ( štvrtok ) o14.30 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ žiaci 3.kolo  TJ Agro Kameničná – OŠK Svätý Peter 16.08.2014 ( sobota ) o10.00 hod.

ŠTK odkladá stretnutie po vzájomnej dohode , 3.kolo FK Chotín – TJ Imeľ , termín odohratia stretnutia určí ŠTK v nasledujúcej US

Prípravka

ŠTK nariaďuje odohrať MZ Prípravka B

        3.kolo FC Okoličná na Ostrove – DR Sokolce 6.9.2014 ( sobota ) o 10.00 hod.

        7.kolo FC Okoličná na Ostrove – FC DL Group Veľké Kosihy 4.10.2014 ( sobota ) o 10.00 hod.

        9.kolo FC Okoličná na Ostrove – FK Kolárovo 18.10.2014 ( sobota ) o 10.00 hod.


Disciplinárna komisia


Odpustenie zvyšku

U2- Svitač Roman 1170136 FC DL Group Veľké Kosihy   1.s.s P od 13.8.2014 do31.12.2014 + RP

Nepodmienečne zastavená činnosť

U3 – Mátyus Attila  1039717 TJ Agro Kameničná – DP.čl.47 /1b a 48 /2/b 3 s.s. N od 13.8.2014 + RP

U4- DK žiada písomné stanovisko predčasnému ukončeniu stretnutia Actív KN – TJ Agro Kameničná, od Actív KN a TJ Agro Kameničná . Hráčovi Szűllö Zsolt 1198615 sa pozastavuje činnosť až do vyriešenia prípadu


Sekretariát


Sekretariát ObFZ oznamuje , že od 1.7.2014 zavádza riadnu evidenciu všetkých uznesení komisií, pokút,

disciplinárnych opatrení pomocou systému ISSF a zároveň sa zavádza mesačná zberná faktúra .

V MO dospelí  súťažného ročníka 2014 / 2015 sa povinne zavádzajú  elektronické zápisy o stretnutí.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 5 (06.08.2014)


Športovo-technická komisia


MO

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 7.kolo TJ Agro Kameničná  – FC Dulovce 13.9.2014 (sobota ) o 16.00 hod.

ŠTK upozorňuje FO  TJ Agro Kameničná, FK Modrany, FC Zlatná na Ostrove aby do 8.8.2014 nahrali do systému ISSF celosezónnu súpisku.

II. trieda

ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode zmena poradia stretnutia  3. kolo dňa 17.8.2014 o 17.00 Číčov - Bajč

ŠTK nariaďuje odohrať MZ II. trieda dospelí podľa RS  VÚ 2/f 3. Kolo Čalovec - FK Univerzita  JS SJ Egyetem FC

17.8.2014 (nedeľa) o 10.30 hod.

Žiaci

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO žiaci 1.kolo FC Chotín – TJ Dynamo Nová Stráž 13.8.2014 (streda) o 17.00 hod.

Prípravka

ŠTK nariaďuje odohrať po vzájomnej dohode  MO prípravka 3.kolo FC Marcelová – TJ Imeľ  5.9.2014 (piatok) 17.00 hod, 10.kolo TJ Imeľ  – FC Marcelová  24.10.2014 (piatok) 16.30 hod, 12.kolo DR. Búč  –  FC Marcelová  1.9.2014 (piatok) 17.00 hod, 5.kolo FC Marcelová – DR. Búč  19.9.2014 (piatok) 17.00 hod.

 


Disciplinárna komisia


Nepodmienečne zastavená činnosť za  ČK

U1 -  Svitač Roman     1170136  FC DL Group Veľké Kosihy  DP.čl.45/2/a     2.s.s  N  od  6.8. 2014


Komisia rozhodcov


KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 13.8.2014 o 16:00 hod. R Vincent Mészáros.


Sekretariát


Sekretariát ObFZ oznamuje , že od 1.7.2014 zavádza riadnu evidenciu všetkých uznesení komisií, pokút,

disciplinárnych opatrení pomocou systému ISSF a zároveň sa zavádza mesačná zberná faktúra .

V MO dospelí  súťažného ročníka 2014 / 2015 sa povinne zavádzajú  elektronické zápisy o stretnutí .

Od 1.8 2014 zmena mailovej adresy nová mailová adresa je obfzkomarno@gmail.com


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 4 (30.07.2014)


Športovo-technická komisia


MO

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 9.kolo FK Kolárovo B – FC Bátorové Kosihy  27.9.2014 (sobota ) o 15.00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 11.kolo FK Kolárovo B – Prameň Patince  11.10.2014 (sobota ) o 14.30 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 15.kolo FK Kolárovo B – FK Modrany  9.11.2014 (nedeľa ) o 10.30 hod.

Oprava ÚS č.3  MZ MO 2.kolo FK FC Zemianska Olča – DR Sokolce  10.8.2014 ( nedeľa ) o 10.30 hod.

ŠTK upozorňuje všetky FO zaradené do súťaže MO - dospelí , že sú povinné do začiatku súťažného ročníka nahrať sezónu súpisku v systéme ISSF.

Žiaci

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO žiaci všetky domáce stretnutia TJ Dynamo Nová Stráž 3 hod. pred UHČ MZ II. trieda dospelý

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO žiaci 1.kolo FC Bátorové Kosihy – Dr. Pribeta  20.8.2014(streda)o 16.30 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať všetky domáce MZ MO žiaci OŠK Sv. Peter  v sobotu o 10.00 hod

Prípravka

ŠTK nariaďuje odohrať  domáce MZ MO prípravka FK Kolárovo 1.kolo FK Kolárovo – Veľké Kosihy 23.8.2014 (sobota) 10.00 hod, 3.kolo FK Kolárovo – FC Zemianska Oľča 6.9.2014 (nedeľa) 10.00 hod, 4.kolo FK Kolárovo – FC Okoličná na Ostrove 13.9.2014 (sobota) 10.00 hod, 7.kolo FK Kolárovo – Dr. Sokolce  4.10.2014 (sobota) 10.00 hod, 10.kolo FK Kolárovo – Dr. Číčov  26.10.2014 (nedeľa) 10.00 hod

ŠTK nariaďuje odohrať po vzájomnej dohode  MO prípravka 1. kolo Iža – Marcelová 22.8 (piatok) o 17.00 hod , 8. kolo Marcelová –Iža 10.10. (piatok) o 17.00 hod,

ŠTK nariaďuje odohrať po vzájomnej dohode  MO prípravka 14. kolo Chotín – Marcelová 1.10. (streda) o 17.00 hod  a 7. kolo Marcelová – Chotín 3.10. (piatok) o 17.00 hod,

ŠTK nariaďuje odohrať po vzájomnej dohode  MO prípravka 11. kolo Marcelová – Nesvady 27.8. (streda) o 17.00 hod a 4. kolo 12.9. Nesvady – Marcelová (piatok) o 17.00,

ŠTK nariaďuje odohrať po vzájomnej dohode  MO prípravka 13. kolo 15.9. Marcelová – B. Kosihy (pondelok) o 17.00 hod a 6. kolo 26.9. B. Kosihy – Marcelová (piatok) 17.00 hod

ŠTK nariaďuje odohrať po vzájomnej dohode  MO prípravka 12.kolo Búč- Marcelová 1.9(pondelok) o 17.00 hod a 5. kolo Marcelová- Búč 19.9 (piatok) o 17.00 .


Komisia rozhodcov


Komisia rozhodcov upozorňuje  R a by si na svojom mailovom účte skontrolovali prihlasovacie údaje do ISSF. R sa musí sám prihlásiť a byť actívnym R v ISSF systéme.

RS 2014/2015 nájdete na stránke ObFZ Komárno a tam nájdete podrobný popis k vytvoreniu elektronického Zápisu. KR doporučuje pozrieť video návod Elektronický zápis o stretnutí http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonavody.html


Sekretariát


Sekretariát ObFZ oznamuje , že od 1.7.2014 zavádza riadnu evidenciu všetkých uznesení komisií, pokút, disciplinárnych opatrení pomocou systému ISSF a zároveň sa zavádza mesačná zberná faktúra . V MO dospelí  súťažného ročníka 2014 / 2015 sa povinne zavádzajú  elektronické zápisy o stretnutí . Od 1.8 2014 zmena mailovej adresy nová mailová adresa je obfzkomarno@gmail.com


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 3 (24.7.2014)


Športovo-technická komisia


ŠTK na základe žiadosti DFC Moča nariaďuje odohrať MZ MO 5.kolo DFC Moča – FC Dulovce 1.9.2014  (pondelok )v UHČ dospelí

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 1.kolo TJ DR Búč – FK FC Zemianska Olča  29.8.2014 ( piatok ) o 17.00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 2.kolo FK FC Zemianska Olča – DR Sokolce  9.8.2014 ( sobota ) o 17.00 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 12.kolo FC Bátorové Kosihy – Marcelová B 18.10.2014 ( sobota )v UHČ dospelí

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO 3.kolo FC DL Group Veľké Kosihy – FK Chotín  16.8.2014 ( sobota ) o 17.00 hod

ŠTK upozorňuje všetky FO zaradené do súťaže MO - dospelí , že sú povinné do začiatku súťažného ročníka nahrať sezónu súpisku v systéme ISSF.

MO II.trieda

ŠTK nariaďuje odohrať všetky  domáce zápasy TJ DR Vrbová n/V   v sobotu v UHČ dospelí

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr.1.kolo TJ Dynamo Bajč – FC Radvaň n/D sa odohrá 2.8.2014 ( sobota ) UHČ

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr.2.kolo Šrobárová – Veľký Ostrov  9.8.2014 (sobota ) v UHČ dospelí

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr. v opačnom poradí vylosovania 4.kolo Veľký ostrov- FK Univerzita JS SJ Egyetem  FC 23.8.2014 ( sobota ) v UHČ dospelí

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO II.tr. v opačnom poradí vylosovania 13.kolo Martovce - FK Univerzita JS SJ Egyetem FC 26.10.2014 ( nedeľa ) v UHČ dospelí

FK Univerzita JS SJ Egyetem FC odohrá svoje domáce zápasy na štadióne TJ Dynamo Nová Stráž v sobotu v UHČ dospelí

Dorast

ŠTK nariaďuje odohrať všetky majstrovské stretnutia FC Dulovce v sobotu o 10.30 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO dorast 1.kolo TJ DR Pribeta – DR Sokolce sa odohrá 2.8.2014 ( sobota ) o 9.30 hod.

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO dorast 1.kolo FK Activ Komárno – DFC Moča 3.8.2014 ( nedeľa ) o 14.00hod.

ŠTK nariaďuje odohrať všetky majstrovské stretnutia MO dorast FK Activ Komárno na ihrisku TJ Agro Kameničná

Žiaci

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO žiaci 1.kolo FC Bátorové Kosihy – TJ DR Pribeta 3.8.2014 ( nedeľa )2hod.30 min.pred UHČ  dospelí, 6.kolo FC Bátorové Kosihy – DFC Moča 7.9.2014 ( nedeľa ) 2hod.30 min. pred UHČ dospelí

14.kolo FC Bátorové Kosihy – TJ Dynamo Nová Stráž 2.11.2014 ( nedeľa )

ŠTK nariaďuje odohrať MZ MO žiaci 1.kolo TJ DR Sokolce – OŠK Svätý Peter  1. 9.2014( pondelok )o 16.00 hod.

Prípravka

ŠTK nariaďuje odohrať všetky domáce MZ MO prípravka TJ DR Sokolce v nedeľu o 10.00 hod.

Pasportizácia štadiónov sa uskutoční od 28.7.2014 do 3.08.2014.


Sekretariát


Sekretariát ObFZ oznamuje , že od 1.7.2014 zavádza riadnu evidenciu všetkých uznesení komisií, pokút,

disciplinárnych opatrení pomocou systému ISSF a zároveň sa zavádza mesačná zberná faktúra.

V MO dospelí  súťažného ročníka 2014 / 2015 sa povinne zavádzajú  elektronické zápisy o stretnutí.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 2 (16.7.2014)


Športovo-technická komisia


ŠTK žiada výnimky hracích dní a časov pre jesennú časť súťažného ročníka 2014 – 2015 zaslať do 26.7. 2014.

Termínová listina  - jesenná časť ročníka 2014-2015

Hracie dni

MO

II. trieda

Dorast

Žiaci

Prípravka

Skupina A

Skupina B

2.8 - 3.8

So - Ne

1. kolo

1. kolo

1. kolo

1. kolo

 

 

9.8 - 10.8

So - Ne

2. kolo

2. kolo

2. kolo

2. kolo

 

 

16.8 - 17.8

So - Ne

3. kolo

3. kolo

3. kolo

3. kolo

 

 

23.8 - 24.8

So - Ne

4. kolo

4. kolo

4. kolo

4. kolo

1. kolo

1. kolo

27.8

Streda

X

X

X

X

11.kolo

X

30.8 - 31.8

So - Ne

5. kolo

5. kolo

5. kolo

5. kolo

2. kolo

2. kolo

1.9

Pondelok

X

X

X

X

12. kolo

X

6.9 - 7.9

So - Ne

6. kolo

6. kolo

6. kolo

6. kolo

3. kolo

3. kolo

13.9 - 14.9

So - Ne

7. kolo

7. kolo

7. kolo

7. kolo

4. kolo

4. kolo

15.9

Pondelok

X

X

X

X

13. kolo

X

20.9 - 21.9

So - Ne

8. kolo

8. kolo

8. kolo

8. kolo

5. kolo

5. kolo

27.9 - 28.9

So - Ne

9. kolo

9. kolo

9. kolo

9. kolo

6. kolo

6. kolo

1.10

Streda

X

X

X

X

14. kolo

X

4.10 - 5.10

So - Ne

10. kolo

10. kolo

10. kolo

10. kolo

7. kolo

7. kolo

11.10 - 12.10

So - Ne

11. kolo

11. kolo

11. kolo

11. kolo

8. kolo

8. kolo

18.10 - 19.10

So - Ne

12. kolo

12. kolo

12. kolo

12. kolo

9. kolo

9. kolo

25.10 - 26.10

So - Ne

13. kolo

13. kolo

13. kolo

13. kolo

10. kolo

10. kolo

1.11 - 2.11

So - Ne

14. kolo

 

14. kolo

14. kolo

 

 

8.11 - 9.11

So - Ne

15. kolo

 

 

 

 

 

Pridelené žrebovacie čísla

MO

1. FC Bátorové Kosihy, 2.FC DL Group Veľké Kosihy, 3. FC Prameň Patince, 4. TJ Dr. Búč, 5. Dr. Sokolce, 6. DFC Moča, 7. FK Modrany, 8. TJ Agro Kameničná, 9. FK Kolárovo B, 10. Actív KN, 11. OŠK Iža, 12. FK Marcelová B, 13. FK FC Zemianska Olča, 14. FK Zlatná n/O, 15. FC Dulovce, 16. FK Chotín

II.trieda

1. TJ Dr. Číčov, 2. TJ Dr. Bodza Holiare, 3. TJ Dynamo Bajč, 4. Dr. Martovce, 5.TJ Dr.Dedina Mládeže, 6. TJ Dr. Vrbová n/V, 7. FC Čalovec, 8. ŠK Veľ. Ostrov, 9. TJ Dynamo Nová Stráž, 10. FK Univerzita  JS SJ Egyetem FC, 11. ŠK Fénix Tôň, 12. FC Radvaň n/D, 13. ŠK Bodzianske Lúky, 14. FK Šrobárová

MO – dorast

1. FC Dulovce, 2. Actív KN, 3. Dr. Pribeta, 4. FK Zlatná n/o, 5. TJ Dr. Číčov, 6. Dr. Sokolce, 7. DFC Moča

MO – žiaci

1. Dr. Sokolce, 2. TJ Agro Kameničná, 3 FC Bátorové Kosihy, 4. FK Chotín,  5. TJ Dynamo Nová Stráž, 6. Dr.  Pribeta, 7. TJ Imeľ, 8. OŠK Sv. Peter

Prípravka

Skupina A

1. TJ Dr. Búč, 2. FC Bátorové Kosihy, 3. FK Chotín, 4. OŠK Iža, 5. FK Marcelová, 6. TJ Imeľ, 7. SC Nesvady

Skupina B

1.Dr.  Sokolce, 2. FK Kolárovo, 3.FC  Okoličná n/O, 4. TJ Dr. Číčov, 5. FC DL Group Veľké Kosihy, 6. FK FC Zemianska Olča

Začiatok súťaží MO, II. trieda,  MO-dorast, MO-žiaci je 3.8.2014 a prípravky 24.8.2014.

Dňa 18.7. 2014 v piatok o 17:00  sa uskutoční v kultúrnom dome v Kameničnej školenie ISSF manažérov a rozhodcov a delegátov  ohľadom elektronického zápisu o stretnutí a zberných faktúr a následne bude prednesený zákon č.1/2014. Účasť je povinná.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 1 (13.07.2014)


Športovo technická komisia


Pridelené žrebovacie čísla

MO

1. FC Bátorové Kosihy, 2.FC DL Group Veľké Kosihy, 3. FC Prameň Patince, 4. TJ Dr. Búč, 5. Dr. Sokolce, 6. DFC Moča, 7. FK Modrany, 8. TJ Agro Kameničná, 9. FK Kolárovo B, 10. Actív KN, 11. OŠK Iža, 12. FK Marcelová B, 13. FK FC Zemianska Olča, 14. FK Zlatná n/O, 15. FC Dulovce, 16. FK Chotín

II.trieda

1. TJ Dr. Číčov, 2. TJ Dr. Bodza Holiare, 3. TJ Dynamo Bajč, 4. Dr. Martovce, 5.TJ Dr.Dedina Mládeže, 6. TJ Dr. Vrbová n/V, 7. FC Čalovec, 8. ŠK Veľ. Ostrov, 9. TJ Dynamo Nová Stráž, 10. FK Univerzita  JS SJ Egyetem FC, 11. ŠK Fénix Tôň, 12. FC Radvaň n/D, 13. ŠK Bodzianske Lúky, 14. FK Šrobárová

MO – dorast

1. FC Dulovce, 2. Actív KN, 3. Dr. Pribeta, 4. FK Zlatná n/o, 5. TJ Dr. Číčov, 6. Dr. Sokolce, 7. DFC Moča

MO – žiaci

1. Dr. Sokolce, 2. TJ Agro Kameničná, 3 FC Bátorové Kosihy, 4. FK Chotín,  5. TJ Dynamo Nová Stráž, 6. Dr.  Pribeta, 7. TJ Imeľ, 8. OŠK Sv. Peter

Prípravka

Skupina A

1. TJ Dr. Búč, 2. FC Bátorové Kosihy, 3. FK Chotín, 4. OŠK Iža, 5. FK Marcelová, 6. TJ Imeľ, 7. SC Nesvady

Skupina B

1.Dr.  Sokolce, 2. FK Kolárovo, 3.FC  Okoličná n/O, 4. TJ Dr. Číčov, 5. FC DL Group Veľké Kosihy, 6. FK FC Zemianska Olča

Začiatok súťaží MO, II. trieda,  MO-dorast, MO-žiaci je 3.8.2014 a prípravky 24.8.2014.

Dňa 18.7. 2014 v piatok o 17:00  sa uskutoční v kultúrnom dome v Kameničnej školenie ISSF manažérov a rozhodcov a delegátov  ohľadom elektronického zápisu o stretnutí a zberných faktúr a následne bude prednesený zákon č.1/2014. Účasť je povinná.


Za obsah Spravodaja zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči uvedeným rozhodnutiam sa možno odvolať na Odvolaciu komisiu ObFZ do 15 dní odo dňa zverejnenia!

TOPlist